Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 32,6 26,3 6,3 59 48 11 60 59
Høyre 23,1 20,4 2,7 42 36 6 42 41
Frp 12,0 11,6 0,4 22 21 1 22 22
SV 4,1 7,6 -3,5 7 13 -6 7 7
Sp 12,8 13,5 -0,7 23 28 -5 23 24
KrF 5,3 3,8 1,5 10 3 7 10 10
Venstre 3,5 4,6 -1,1 3 8 -5 2 3
MDG 3,8 3,9 -0,1 3 3 0 3 3
Rødt 1,6 4,7 -3,1 0 8 -8 0 0
Andre 1,3 3,6 -2,3 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 0+1 2 0 1 1 0 0
Oslo 6 6 1 2 0+1 0 2 2 0 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 2+1 0 1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 4+1 2 1 2 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3+1 2 1 0 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,658216 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,567199 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,522240 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,520295 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,514138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Vest-Agder 0,489453 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Oslo 0,483503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Nord-Trøndelag 0,481088 Mandat tildelt
9 H Hordaland 0,463058 Mandat tildelt
10 Frp Rogaland 0,450341 Mandat tildelt
11 Ap Akershus 0,443951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Oppland 0,443083 Mandat tildelt
13 SV Sør-Trøndelag 0,440645 Mandat tildelt
14 H Akershus 0,430531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Rogaland 0,427712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Oslo 0,416769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Aust-Agder 0,411073 Mandat tildelt
18 Sp Oppland 0,410243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Nordland 0,408244 Mandat tildelt
20 H Vest-Agder 0,402274 Mandat tildelt
21 Ap Vestfold 0,402117 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Rogaland 0,401682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Oslo 0,392933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Rogaland 0,392626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Hordaland 0,391855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Oslo 0,390485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Akershus 0,389651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Møre og Romsdal 0,386562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Aust-Agder 0,384735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Hordaland 0,384720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Telemark 0,382933 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Østfold 0,373326 Mandat tildelt
33 Ap Sør-Trøndelag 0,370302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Aust-Agder 0,365550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Rogaland 0,357255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Østfold 0,356756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Buskerud 0,356630 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Hedmark 0,352585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Buskerud 0,352184 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Møre og Romsdal 0,350599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Buskerud 0,350367 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Østfold 0,349459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vestfold 0,341227 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Østfold 0,338904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Hordaland 0,338516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Troms 0,337116 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Sør-Trøndelag 0,336616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Østfold 0,336446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Nordland 0,335469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Nord-Trøndelag 0,333515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Nord-Trøndelag 0,331511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Sogn og Fjordane 0,328565 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Vest-Agder 0,322878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Nordland 0,321638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Møre og Romsdal 0,319271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Hedmark 0,318993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Finnmark 0,311623 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Telemark 0,311526 Mandat tildelt
59 Ap Oppland 0,310645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Finnmark 0,310289 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Nordland 0,307596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Troms 0,301586 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Akershus 0,300278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Telemark 0,296684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Buskerud 0,295145 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Vestfold 0,292713 Mandat tildelt
67 KrF Rogaland 0,292343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Troms 0,290152 Mandat tildelt
69 Frp Sogn og Fjordane 0,288248 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Hordaland 0,280948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Nordland 0,277796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Sør-Trøndelag 0,273674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Oslo 0,270600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Sogn og Fjordane 0,269257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Sør-Trøndelag 0,267169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Østfold 0,260859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Telemark 0,260241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Møre og Romsdal 0,258294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Vest-Agder 0,257998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Sør-Trøndelag 0,257662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Vestfold 0,256781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Troms 0,254917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Troms 0,241506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Hedmark 0,240387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Hordaland 0,237781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Møre og Romsdal 0,236352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Oppland 0,236280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Finnmark 0,232033 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Aust-Agder 0,229392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Buskerud 0,226581 Mandat tildelt
91 Frp Vest-Agder 0,226427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Hedmark 0,220914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Nordland 0,219328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Telemark 0,218588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Nord-Trøndelag 0,218561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Buskerud 0,211610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Vestfold 0,200709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Vestfold 0,187835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Ap Aust-Agder 0,182748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Telemark 0,164225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Sogn og Fjordane 0,161110 Mandat tildelt
102 H Sogn og Fjordane 0,155939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Troms 0,155161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Oppland 0,149755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Finnmark 0,149193 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Vest-Agder 0,143227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Hedmark 0,136436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Finnmark 0,132981 Mandat tildelt