Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 32,4 27,4 5,0 57 49 8 57 60
Høyre 24,3 25,0 -0,7 43 45 -2 43 43
Frp 15,0 15,2 -0,2 27 27 0 28 26
SV 5,4 6,0 -0,6 9 11 -2 9 9
Sp 6,8 10,3 -3,5 12 19 -7 12 12
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1 9 9
Venstre 4,9 4,4 0,5 9 8 1 9 9
MDG 3,4 3,2 0,2 2 1 1 1 1
Rødt 2,2 2,4 -0,2 1 1 0 1 0
Andre 0,6 1,8 -1,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 5 3 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 6+1 5 2 2 0 0 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,513771 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,511843 Mandat tildelt
3 SV Nordland 0,502419 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,498938 Mandat tildelt
5 Sp Buskerud 0,497179 Mandat tildelt
6 H Akershus 0,492140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Ap Oslo 0,490647 Mandat tildelt
8 KrF Oslo 0,483771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Rogaland 0,459464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Østfold 0,457058 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Troms 0,453662 Mandat tildelt
12 Ap Hordaland 0,450669 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,443293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Akershus 0,436201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Rogaland 0,433768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Akershus 0,431393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Telemark 0,423725 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Oppland 0,415272 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Vest-Agder 0,415119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Sør-Trøndelag 0,409910 Mandat tildelt
21 KrF Østfold 0,403781 Mandat tildelt
22 H Rogaland 0,403040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Hordaland 0,402108 Mandat tildelt
24 Sp Finnmark 0,392300 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Sør-Trøndelag 0,388215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Rogaland 0,383706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Østfold 0,369427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Buskerud 0,365136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Sør-Trøndelag 0,362424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Hedmark 0,360822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Oslo 0,359006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Møre og Romsdal 0,353622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Nordland 0,352260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Vestfold 0,351026 Mandat tildelt
35 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
36 Ap Østfold 0,337316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Buskerud 0,334747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Troms 0,332272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Hordaland 0,329524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Nordland 0,327628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Telemark 0,324672 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Nord-Trøndelag 0,323966 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Møre og Romsdal 0,320862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Finnmark 0,316945 Mandat tildelt
45 SV Oslo 0,316141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Hordaland 0,314755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Buskerud 0,314418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Østfold 0,313891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Nordland 0,313226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Hedmark 0,307942 Mandat tildelt
51 Ap Finnmark 0,302840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Aust-Agder 0,301238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Hedmark 0,296950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Telemark 0,296799 Mandat tildelt
55 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Hedmark 0,292251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Sogn og Fjordane 0,290752 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Buskerud 0,288224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Akershus 0,285145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Troms 0,284484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Vestfold 0,283701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Møre og Romsdal 0,271735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Oppland 0,270753 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vest-Agder 0,270556 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Telemark 0,270039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Vestfold 0,266408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Oslo 0,265306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Vestfold 0,263621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Vestfold 0,258304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Vest-Agder 0,250788 Mandat tildelt
71 Sp Hordaland 0,249316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Aust-Agder 0,248904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Vestfold 0,248013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Møre og Romsdal 0,245443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Hordaland 0,244577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Akershus 0,237203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Nordland 0,232837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Oppland 0,232719 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Nordland 0,231594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Telemark 0,222212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Buskerud 0,218405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Østfold 0,216292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Rogaland 0,214900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Nord-Trøndelag 0,214628 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Vest-Agder 0,213511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Sør-Trøndelag 0,211061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Oppland 0,207834 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Sør-Trøndelag 0,207315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Vest-Agder 0,202912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Møre og Romsdal 0,199272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Sogn og Fjordane 0,195648 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Vest-Agder 0,192462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Nord-Trøndelag 0,190875 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Finnmark 0,189468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Finnmark 0,186212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Nord-Trøndelag 0,180775 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Sogn og Fjordane 0,180744 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Troms 0,164599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Troms 0,164507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Aust-Agder 0,164366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Troms 0,157571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Hedmark 0,156785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Sogn og Fjordane 0,154365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Telemark 0,149948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Oppland 0,143410 Mandat tildelt
106 V Sogn og Fjordane 0,137079 Mandat tildelt
107 KrF Nord-Trøndelag 0,128593 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Hedmark 0,128541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Oppland 0,125253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Sogn og Fjordane 0,120421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Aust-Agder 0,110133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Aust-Agder 0,106428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,100538 Mandat tildelt