Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 32,4 27,4 5,0 57 49 8 57 57
Høyre 24,3 25,0 -0,7 43 45 -2 43 43
Frp 15,0 15,2 -0,2 27 27 0 28 27
SV 5,4 6,0 -0,6 10 11 -1 9 10
Sp 6,8 10,3 -3,5 12 19 -7 12 12
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1 9 9
Venstre 4,9 4,4 0,5 9 8 1 9 9
MDG 3,4 3,2 0,2 1 1 0 1 1
Rødt 2,2 2,4 -0,2 1 1 0 1 1
Andre 0,6 1,8 -1,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 5 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 5 2 1+1 0 0 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 1 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,632541 Mandat tildelt
2 Sp Buskerud 0,568204 Mandat tildelt
3 V Rogaland 0,513771 Mandat tildelt
4 SV Nordland 0,502419 Mandat tildelt
5 SV Oslo 0,499171 Mandat tildelt
6 Ap Oslo 0,464824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 SV Rogaland 0,459464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Oslo 0,458310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Østfold 0,457058 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Nord-Trøndelag 0,453926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Troms 0,453662 Mandat tildelt
12 Ap Hordaland 0,450669 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Hordaland 0,446960 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Akershus 0,443500 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,437458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Rogaland 0,433768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Telemark 0,423725 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Oslo 0,419962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Vest-Agder 0,415119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Sør-Trøndelag 0,409910 Mandat tildelt
21 Ap Møre og Romsdal 0,404140 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Østfold 0,403781 Mandat tildelt
23 H Rogaland 0,403040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Hordaland 0,402108 Mandat tildelt
25 Sp Finnmark 0,392300 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Sør-Trøndelag 0,388215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Akershus 0,387734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Rogaland 0,383706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Akershus 0,383460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Buskerud 0,382568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Østfold 0,369427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Møre og Romsdal 0,366699 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Sør-Trøndelag 0,362424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Rogaland 0,361077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Hedmark 0,360822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Buskerud 0,359335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Oppland 0,355947 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Nordland 0,352260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Møre og Romsdal 0,352012 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,351026 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
42 Frp Sør-Trøndelag 0,346179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Oslo 0,340111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Akershus 0,339750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Oslo 0,339219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Østfold 0,337316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Vestfold 0,333414 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Troms 0,332272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Hordaland 0,329524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Buskerud 0,329399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Nordland 0,327628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Oppland 0,324903 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Telemark 0,324672 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Nord-Trøndelag 0,323966 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Finnmark 0,316945 Mandat tildelt
56 SV Hordaland 0,314755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Østfold 0,313891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Nordland 0,313226 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Møre og Romsdal 0,310554 Mandat tildelt
60 SV Hedmark 0,307942 Mandat tildelt
61 Ap Finnmark 0,302840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Aust-Agder 0,301238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Troms 0,300007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Buskerud 0,298070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Hedmark 0,296950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Telemark 0,296799 Mandat tildelt
67 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Sogn og Fjordane 0,293327 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Hedmark 0,292251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Sogn og Fjordane 0,290752 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Troms 0,284484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Vestfold 0,283701 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Vest-Agder 0,281710 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Møre og Romsdal 0,280506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Oppland 0,279263 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Østfold 0,276801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Buskerud 0,273491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Telemark 0,272005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Vest-Agder 0,270556 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Telemark 0,270039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Vestfold 0,266408 Mandat tildelt
82 KrF Vestfold 0,263621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Nordland 0,259961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Vestfold 0,258304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Akershus 0,253463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Oslo 0,251342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Vest-Agder 0,250788 Mandat tildelt
88 KrF Buskerud 0,249605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Oppland 0,249401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Hordaland 0,249316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Aust-Agder 0,248904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Vestfold 0,248013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Hordaland 0,244577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Oppland 0,241770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Finnmark 0,236620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Nordland 0,232837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Nordland 0,231594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Hedmark 0,231522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Møre og Romsdal 0,227740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Telemark 0,222212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Østfold 0,216292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Rogaland 0,214900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Nord-Trøndelag 0,214628 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Vest-Agder 0,213511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Sør-Trøndelag 0,211061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sør-Trøndelag 0,207315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Vest-Agder 0,202912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Sogn og Fjordane 0,195648 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Møre og Romsdal 0,194988 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Vest-Agder 0,192462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 H Nord-Trøndelag 0,190875 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Finnmark 0,189468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 H Finnmark 0,186212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 SV Nord-Trøndelag 0,180775 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 H Sogn og Fjordane 0,180744 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 V Oppland 0,172092 Mandat tildelt
117 Frp Aust-Agder 0,170634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 V Troms 0,164599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 Sp Troms 0,164507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 Sp Aust-Agder 0,164366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 KrF Troms 0,157571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 V Hedmark 0,156785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 KrF Sogn og Fjordane 0,154365 Mandat tildelt
124 KrF Oppland 0,150304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
125 V Telemark 0,149948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 V Sogn og Fjordane 0,137079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 KrF Nord-Trøndelag 0,128593 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 KrF Hedmark 0,128541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 SV Sogn og Fjordane 0,120421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
130 V Aust-Agder 0,110133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
131 SV Aust-Agder 0,106428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
132 V Nord-Trøndelag 0,100538 Mandat tildelt