Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 32,4 27,4 5,0 58 49 9 58 57
Høyre 23,9 25,0 -1,1 42 45 -3 43 42
Frp 21,9 15,2 6,7 39 27 12 39 40
SV 5,1 6,0 -0,9 9 11 -2 9 9
Sp 5,6 10,3 -4,7 10 19 -9 10 10
KrF 4,7 4,2 0,5 8 8 0 8 8
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6 2 2
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,4 2,4 -1,0 1 1 0 0 1
Andre 1,4 1,8 -0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 4 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 7 5 3 2 0 0+1 1 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2+1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 4 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 4 1 0+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,615981 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,586046 Mandat tildelt
3 Sp Oppland 0,574977 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,530907 Mandat tildelt
5 Sp Nord-Trøndelag 0,530235 Mandat tildelt
6 Sp Sør-Trøndelag 0,521447 Mandat tildelt
7 Sp Møre og Romsdal 0,492314 Mandat tildelt
8 KrF Møre og Romsdal 0,481121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Nordland 0,474490 Mandat tildelt
10 KrF Akershus 0,469029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Oslo 0,454736 Mandat tildelt
12 Ap Hordaland 0,450669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,435995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Akershus 0,434029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Rogaland 0,433941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Akershus 0,431393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Troms 0,428462 Mandat tildelt
18 Frp Sogn og Fjordane 0,428233 Mandat tildelt
19 Ap Oslo 0,425228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Vest-Agder 0,415119 Mandat tildelt
21 Frp Vest-Agder 0,411305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Rogaland 0,410023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Akershus 0,409570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Buskerud 0,409422 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Rogaland 0,407745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Troms 0,406391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Østfold 0,404139 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Vestfold 0,397181 Mandat tildelt
29 H Rogaland 0,396401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Hordaland 0,395486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Sør-Trøndelag 0,388215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Rogaland 0,383706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Østfold 0,379555 Mandat tildelt
34 Frp Nordland 0,379545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Telemark 0,378054 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Østfold 0,376421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Oslo 0,373411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Østfold 0,363348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Hordaland 0,362534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Hedmark 0,360822 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Buskerud 0,359127 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Sør-Trøndelag 0,356453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Møre og Romsdal 0,353622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Nordland 0,352260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Buskerud 0,349383 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Telemark 0,348932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Finnmark 0,345456 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Vestfold 0,345246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Hedmark 0,338026 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Østfold 0,337316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Buskerud 0,334747 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Aust-Agder 0,329567 Mandat tildelt
53 H Troms 0,326800 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Nord-Trøndelag 0,323966 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Finnmark 0,323010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Møre og Romsdal 0,321217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Telemark 0,319321 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Møre og Romsdal 0,315575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Hordaland 0,309765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Nordland 0,308078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Sør-Trøndelag 0,303244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Finnmark 0,302840 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Aust-Agder 0,301238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Finnmark 0,299262 Mandat tildelt
65 SV Oslo 0,298575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Hordaland 0,297257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Buskerud 0,296940 Mandat tildelt
68 Ap Oppland 0,296623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Østfold 0,296481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Oppland 0,294147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vestfold 0,292076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Hedmark 0,292058 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Hedmark 0,290849 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Sogn og Fjordane 0,290752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Troms 0,284484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Telemark 0,278991 Mandat tildelt
77 KrF Sør-Trøndelag 0,275848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Nordland 0,269818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Akershus 0,269301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Oppland 0,266298 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Vest-Agder 0,266099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Troms 0,262798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Vestfold 0,251615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Aust-Agder 0,249120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Vestfold 0,247799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Aust-Agder 0,244797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Hedmark 0,240673 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Telemark 0,238285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Vest-Agder 0,235749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Møre og Romsdal 0,231773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Nord-Trøndelag 0,220919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Oslo 0,218466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Nordland 0,217689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Telemark 0,209875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Buskerud 0,205285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Vestfold 0,204234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Oppland 0,196267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Sør-Trøndelag 0,195796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Nord-Trøndelag 0,187729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Finnmark 0,183162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Vest-Agder 0,181764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Sogn og Fjordane 0,177767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Vest-Agder 0,175821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Nord-Trøndelag 0,170726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Sogn og Fjordane 0,161125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Troms 0,148128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Sogn og Fjordane 0,145143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Aust-Agder 0,135328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Hedmark 0,120863 Mandat tildelt