Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 32,3 27,4 4,9 58 49 9 57 58
Høyre 30,4 25,0 5,4 54 45 9 54 54
Frp 14,8 15,2 -0,4 26 27 -1 27 27
SV 3,3 6,0 -2,7 1 11 -10 1 1
Sp 5,8 10,3 -4,5 10 19 -9 10 10
KrF 5,6 4,2 1,4 10 8 2 10 10
Venstre 4,9 4,4 0,5 9 8 1 9 9
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,8 2,4 -0,6 1 1 0 1 0
Andre 1,2 1,8 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 8 3 0 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 4+1 6 2 0 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,606982 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,558808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 Sp Rogaland 0,549907 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,541791 Mandat tildelt
5 Sp Sør-Trøndelag 0,540061 Mandat tildelt
6 V Rogaland 0,513771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Møre og Romsdal 0,509890 Mandat tildelt
8 KrF Rogaland 0,485815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Oslo 0,469252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Østfold 0,452232 Mandat tildelt
11 Ap Hordaland 0,449273 Mandat tildelt
12 Frp Nord-Trøndelag 0,447907 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Hordaland 0,441002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Akershus 0,436201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Østfold 0,432348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Akershus 0,430062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,425656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Buskerud 0,424056 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Oslo 0,423916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Troms 0,420940 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Oppland 0,413991 Mandat tildelt
22 Ap Vest-Agder 0,413831 Mandat tildelt
23 H Rogaland 0,412536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Sør-Trøndelag 0,409910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Møre og Romsdal 0,401406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Akershus 0,398383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Vestfold 0,395955 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Buskerud 0,393520 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Aust-Agder 0,392645 Mandat tildelt
30 H Nordland 0,391864 Mandat tildelt
31 Sp Østfold 0,389852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Rogaland 0,382521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Akershus 0,377122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Telemark 0,376888 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Hedmark 0,371494 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Hordaland 0,369076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Telemark 0,361423 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Hedmark 0,359710 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Oslo 0,359006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Rogaland 0,356263 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Oslo 0,353292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Møre og Romsdal 0,352527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Nordland 0,351178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Sør-Trøndelag 0,341559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Oppland 0,338710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Vest-Agder 0,338468 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Finnmark 0,334524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Buskerud 0,333711 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Telemark 0,332415 Mandat tildelt
50 H Østfold 0,330122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Vestfold 0,328969 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Sør-Trøndelag 0,328671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Buskerud 0,326286 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Sør-Trøndelag 0,323854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Nord-Trøndelag 0,322967 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Sør-Trøndelag 0,316650 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Vestfold 0,313674 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Aust-Agder 0,311381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Møre og Romsdal 0,303905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Finnmark 0,301894 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Aust-Agder 0,300312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Troms 0,295999 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Vestfold 0,295266 Mandat tildelt
64 Ap Sogn og Fjordane 0,289851 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Sogn og Fjordane 0,289416 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Buskerud 0,288224 Mandat tildelt
67 Ap Troms 0,283606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Vest-Agder 0,280884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Nordland 0,279444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Vest-Agder 0,277962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Østfold 0,273120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Møre og Romsdal 0,271735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Telemark 0,268392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Nordland 0,259345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Vestfold 0,258304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Nordland 0,256493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Troms 0,249402 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Hedmark 0,249264 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Buskerud 0,244598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Hordaland 0,244577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Telemark 0,243705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Nord-Trøndelag 0,238789 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Finnmark 0,233468 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Finnmark 0,232988 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Nordland 0,232837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Hedmark 0,228436 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Oslo 0,226281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Sogn og Fjordane 0,226115 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Østfold 0,216292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Hordaland 0,212661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Vestfold 0,211523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Vest-Agder 0,202912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Oppland 0,198786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Oppland 0,198495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Møre og Romsdal 0,191080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Finnmark 0,189468 Mandat tildelt
97 Sp Nord-Trøndelag 0,183070 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Vest-Agder 0,182111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Troms 0,176458 Mandat tildelt
100 KrF Sogn og Fjordane 0,172906 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Aust-Agder 0,168349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Sogn og Fjordane 0,166871 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Troms 0,164599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Hedmark 0,156785 Mandat tildelt
105 V Telemark 0,149948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Hedmark 0,144004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Nord-Trøndelag 0,143998 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Oppland 0,143410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Oppland 0,140323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Sp Aust-Agder 0,140191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,137079 Mandat tildelt
112 KrF Finnmark 0,110823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Aust-Agder 0,110133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Nord-Trøndelag 0,100538 Mandat tildelt