Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 32,3 26,3 6,0 58 48 10 58 58
Høyre 30,4 20,4 10,0 54 36 18 54 54
Frp 14,8 11,6 3,2 27 21 6 27 27
SV 3,3 7,6 -4,3 1 13 -12 1 1
Sp 5,8 13,5 -7,7 10 28 -18 10 10
KrF 5,6 3,8 1,8 10 3 7 10 10
Venstre 4,9 4,6 0,3 9 8 1 9 9
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 1,8 4,7 -2,9 0 8 -8 0 0
Andre 1,2 3,6 -2,4 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 6 8 2 0 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 8 2 1 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2+1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 6 3 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3+1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,636533 Mandat tildelt
2 Sp Rogaland 0,581431 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,549727 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,546467 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,543255 Mandat tildelt
6 Sp Møre og Romsdal 0,525483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Ap Rogaland 0,511692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Oslo 0,510885 Mandat tildelt
9 V Rogaland 0,486568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Østfold 0,484953 Mandat tildelt
11 Sp Buskerud 0,484770 Mandat tildelt
12 Frp Akershus 0,480579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Hordaland 0,465886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Akershus 0,439868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Akershus 0,437757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,433270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Østfold 0,428593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Vest-Agder 0,426034 Mandat tildelt
19 H Rogaland 0,422759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Hordaland 0,421890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Sør-Trøndelag 0,418010 Mandat tildelt
22 Ap Oslo 0,412934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Troms 0,409988 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Nord-Trøndelag 0,408857 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Finnmark 0,408281 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Oslo 0,406285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Nordland 0,404489 Mandat tildelt
28 Ap Vestfold 0,398415 Mandat tildelt
29 Frp Rogaland 0,396727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Østfold 0,394426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Oslo 0,392970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Aust-Agder 0,386238 Mandat tildelt
33 Ap Telemark 0,379404 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Sør-Trøndelag 0,366891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Sogn og Fjordane 0,366000 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Nordland 0,365587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Buskerud 0,364001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Hordaland 0,357677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Sogn og Fjordane 0,355465 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Telemark 0,353782 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Hedmark 0,349339 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Buskerud 0,348948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Møre og Romsdal 0,347373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Hordaland 0,345205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Vest-Agder 0,341154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Møre og Romsdal 0,339920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Troms 0,334020 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Nord-Trøndelag 0,330446 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sør-Trøndelag 0,329502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Buskerud 0,329349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Telemark 0,329171 Mandat tildelt
52 H Vestfold 0,320757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Østfold 0,318568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Vest-Agder 0,317638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vestfold 0,316693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Sør-Trøndelag 0,316423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Hedmark 0,316353 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Finnmark 0,315420 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Oppland 0,310964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vestfold 0,309285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Rogaland 0,308885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Oppland 0,307786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Aust-Agder 0,301891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Aust-Agder 0,301770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Troms 0,297864 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Oslo 0,290763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Sør-Trøndelag 0,289184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Møre og Romsdal 0,281261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Vest-Agder 0,279257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Buskerud 0,271056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Telemark 0,269580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vestfold 0,264965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Østfold 0,258596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Oslo 0,256994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Vestfold 0,255342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Østfold 0,250828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Nordland 0,248258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Nordland 0,242910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Hedmark 0,240908 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Buskerud 0,239449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Telemark 0,234259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Nordland 0,231725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Hordaland 0,230746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Akershus 0,226778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Vest-Agder 0,221783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Finnmark 0,220536 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Møre og Romsdal 0,218995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Hedmark 0,214712 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Nordland 0,211938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Nord-Trøndelag 0,211039 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Sogn og Fjordane 0,205212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Troms 0,201294 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Ap Sogn og Fjordane 0,195332 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Sør-Trøndelag 0,194590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Vest-Agder 0,193965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Oppland 0,185889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Finnmark 0,183978 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Aust-Agder 0,174345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Sogn og Fjordane 0,170194 Mandat tildelt
100 Frp Aust-Agder 0,168998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Sp Nord-Trøndelag 0,165060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Troms 0,163952 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Hedmark 0,146494 Mandat tildelt
104 KrF Hedmark 0,144149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Nord-Trøndelag 0,132824 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Troms 0,131863 Mandat tildelt
107 V Oppland 0,127811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Telemark 0,120937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Oppland 0,114838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Sogn og Fjordane 0,109790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Aust-Agder 0,103577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 KrF Finnmark 0,097991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,086479 Mandat tildelt
114 V Finnmark 0,061565 Mandat tildelt