Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 32,3 27,4 4,9 62 49 13 61 61
Høyre 20,5 25,0 -4,5 39 45 -6 39 39
Frp 12,5 15,2 -2,7 23 27 -4 24 24
SV 4,5 6,0 -1,5 8 11 -3 8 8
Sp 11,8 10,3 1,5 22 19 3 22 22
KrF 4,8 4,2 0,6 9 8 1 9 9
Venstre 3,2 4,4 -1,2 2 8 -6 2 1
MDG 3,6 3,2 0,4 2 1 1 2 2
Rødt 3,5 2,4 1,1 2 1 1 2 3
Andre 3,3 1,8 1,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 4+1 2 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 7 4 2 1 0 0+1 1 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1+1 0 0 0 0
Hordaland 5 4+1 2 1 2 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Oppland 0,604424 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,578804 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,561556 Mandat tildelt
4 SV Sør-Trøndelag 0,518328 Mandat tildelt
5 H Nord-Trøndelag 0,483052 Mandat tildelt
6 H Finnmark 0,471356 Mandat tildelt
7 H Sogn og Fjordane 0,457445 Mandat tildelt
8 H Akershus 0,451059 Mandat tildelt
9 KrF Oslo 0,439972 Mandat tildelt
10 Sp Oslo 0,436098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,433020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Vestfold 0,430378 Mandat tildelt
13 KrF Akershus 0,425745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Nordland 0,418692 Mandat tildelt
15 KrF Rogaland 0,416425 Mandat tildelt
16 SV Oslo 0,415962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Hordaland 0,414611 Mandat tildelt
18 Frp Akershus 0,396368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Møre og Romsdal 0,395202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Østfold 0,387613 Mandat tildelt
21 Frp Østfold 0,384446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Rogaland 0,382895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Vest-Agder 0,380401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Buskerud 0,379851 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Nord-Trøndelag 0,378280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Troms 0,378061 Mandat tildelt
27 Sp Rogaland 0,372903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Hordaland 0,372462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Vest-Agder 0,370512 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Sør-Trøndelag 0,366262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Akershus 0,365881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nordland 0,361060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Buskerud 0,352048 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Nordland 0,341119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Rogaland 0,340012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Aust-Agder 0,336560 Mandat tildelt
37 Sp Buskerud 0,328665 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Hordaland 0,316346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Østfold 0,311663 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Møre og Romsdal 0,309357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Sør-Trøndelag 0,305749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Hedmark 0,304281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Rogaland 0,300898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Buskerud 0,299463 Mandat tildelt
45 H Vestfold 0,296132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Møre og Romsdal 0,293342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Oppland 0,290765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Sør-Trøndelag 0,288472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Troms 0,285458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Aust-Agder 0,285198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Telemark 0,284927 Mandat tildelt
52 Frp Oslo 0,282684 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Sør-Trøndelag 0,281739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Troms 0,280316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vestfold 0,277857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Oppland 0,274101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Telemark 0,273898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Østfold 0,264378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Nordland 0,264245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Finnmark 0,264103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Hordaland 0,262293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Østfold 0,261609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Hordaland 0,259584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Hedmark 0,256609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Vestfold 0,253073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Hedmark 0,250508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Troms 0,250009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Telemark 0,245096 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Sogn og Fjordane 0,244415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Vest-Agder 0,240751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Buskerud 0,239644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vest-Agder 0,234758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Møre og Romsdal 0,233746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Finnmark 0,226888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Telemark 0,226668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Nord-Trøndelag 0,223459 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Nordland 0,222304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Vestfold 0,221986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Akershus 0,211227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Aust-Agder 0,209970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Oppland 0,207816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Sogn og Fjordane 0,203702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Finnmark 0,197178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Telemark 0,185202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Vest-Agder 0,160368 Mandat tildelt