Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 32,1 27,4 4,7 58 49 9 58 58
Høyre 32,5 25,0 7,5 58 45 13 59 58
Frp 11,0 15,2 -4,2 20 27 -7 20 21
SV 3,9 6,0 -2,1 2 11 -9 1 1
Sp 6,3 10,3 -4,0 11 19 -8 11 11
KrF 6,0 4,2 1,8 11 8 3 11 11
Venstre 4,3 4,4 -0,1 8 8 0 8 8
MDG 1,0 3,2 -2,2 0 1 -1 0 0
Rødt 2,0 2,4 -0,4 1 1 0 1 1
Andre 0,9 1,8 -0,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 8 2 0 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 7 1 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 2 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2+1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 2 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 1 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,643911 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,598704 Mandat tildelt
3 Sp Rogaland 0,597277 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,580505 Mandat tildelt
5 Sp Møre og Romsdal 0,553854 Mandat tildelt
6 Frp Hedmark 0,509327 Mandat tildelt
7 KrF Østfold 0,484517 Mandat tildelt
8 Sp Buskerud 0,460617 Mandat tildelt
9 Sp Troms 0,457231 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,455059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Rogaland 0,450870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Hordaland 0,446494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Oppland 0,443226 Mandat tildelt
14 H Rogaland 0,441033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Oslo 0,437639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,434778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Akershus 0,427400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,425904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Østfold 0,423480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Oslo 0,421291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Aust-Agder 0,420711 Mandat tildelt
22 Ap Vest-Agder 0,411272 Mandat tildelt
23 KrF Hordaland 0,395433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Vestfold 0,393511 Mandat tildelt
25 Sp Telemark 0,392549 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Akershus 0,392410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Sør-Trøndelag 0,384623 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Akershus 0,382793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Rogaland 0,380151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Møre og Romsdal 0,376460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Aust-Agder 0,375371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Telemark 0,374555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Rogaland 0,370708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Finnmark 0,363412 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Oppland 0,362120 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vest-Agder 0,361854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Sør-Trøndelag 0,359711 Mandat tildelt
38 Ap Hedmark 0,357478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Telemark 0,356158 Mandat tildelt
40 H Østfold 0,352927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Sør-Trøndelag 0,352136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Møre og Romsdal 0,350345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Nordland 0,348997 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Buskerud 0,348823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Sør-Trøndelag 0,346224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Østfold 0,338316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vestfold 0,335340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Østfold 0,334193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Nord-Trøndelag 0,332883 Mandat tildelt
50 Ap Buskerud 0,331647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Hordaland 0,327773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Nord-Trøndelag 0,320967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Nordland 0,317727 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Vestfold 0,316363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Oslo 0,315054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Rogaland 0,312311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Møre og Romsdal 0,306519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Nordland 0,303546 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Vest-Agder 0,300943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Finnmark 0,300023 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Nordland 0,299235 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Aust-Agder 0,298444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Oppland 0,293878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Buskerud 0,292490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Sogn og Fjordane 0,288064 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Troms 0,281849 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Nordland 0,277866 Mandat tildelt
68 Sp Hedmark 0,270757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Troms 0,266630 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Buskerud 0,262076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Telemark 0,260543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Nord-Trøndelag 0,255282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Sør-Trøndelag 0,253867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Buskerud 0,252947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Finnmark 0,249060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Oslo 0,245793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vestfold 0,244511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Sogn og Fjordane 0,241727 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Møre og Romsdal 0,238441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Hedmark 0,238285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Hordaland 0,230980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Vestfold 0,229790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Vestfold 0,226702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Troms 0,219996 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Akershus 0,219756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Oppland 0,215607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Sogn og Fjordane 0,215107 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Vest-Agder 0,206594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Møre og Romsdal 0,204734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Nordland 0,204376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Aust-Agder 0,199731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Telemark 0,199483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Nord-Trøndelag 0,198849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Vest-Agder 0,197811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Sør-Trøndelag 0,195549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Østfold 0,189827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Troms 0,189085 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Sogn og Fjordane 0,185267 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Sogn og Fjordane 0,181259 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Vest-Agder 0,178050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 Frp Finnmark 0,173533 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Finnmark 0,166337 Mandat tildelt
103 KrF Nord-Trøndelag 0,154301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Hedmark 0,154260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Aust-Agder 0,152279 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Oppland 0,150323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Troms 0,144449 Mandat tildelt
108 V Hedmark 0,137588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Telemark 0,131572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Oppland 0,125853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,120276 Mandat tildelt