Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 32,1 27,4 4,7 56 49 7 58 57
Høyre 30,3 25,0 5,3 55 45 10 55 54
Frp 11,7 15,2 -3,5 20 27 -7 20 21
SV 3,9 6,0 -2,1 2 11 -9 1 2
Sp 5,9 10,3 -4,4 10 19 -9 10 10
KrF 5,1 4,2 0,9 9 8 1 9 9
Venstre 5,1 4,4 0,7 9 8 1 9 9
MDG 4,0 3,2 0,8 7 1 6 7 7
Rødt 1,4 2,4 -1,0 1 1 0 0 0
Andre 0,5 1,8 -1,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 7 2 0 0+1 0 2 1 0 0
Oslo 7 6 1 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 2 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0 1 1 0+1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 3 3 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,649990 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,648985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 Sp Akershus 0,617450 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,559381 Mandat tildelt
5 V Rogaland 0,534738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Møre og Romsdal 0,522084 Mandat tildelt
7 Sp Møre og Romsdal 0,518702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Akershus 0,508925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Oslo 0,493450 Mandat tildelt
10 Frp Oppland 0,471429 Mandat tildelt
11 MDG Oslo 0,465657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Oslo 0,465484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Hordaland 0,446494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 MDG Sør-Trøndelag 0,433029 Mandat tildelt
15 Sp Buskerud 0,431350 Mandat tildelt
16 Sp Troms 0,428187 Mandat tildelt
17 Ap Akershus 0,427400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Sør-Trøndelag 0,426643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Oslo 0,421291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Akershus 0,417384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 MDG Rogaland 0,412042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Østfold 0,411839 Mandat tildelt
23 Ap Vest-Agder 0,411272 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Aust-Agder 0,399268 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Østfold 0,396568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Rogaland 0,394295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Vestfold 0,393511 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Sør-Trøndelag 0,384623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Rogaland 0,380151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Telemark 0,374555 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Oslo 0,373664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Telemark 0,367669 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Østfold 0,359856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Aust-Agder 0,357586 Mandat tildelt
35 Ap Hedmark 0,357478 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Nord-Trøndelag 0,354051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Møre og Romsdal 0,350345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Nordland 0,348997 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Hordaland 0,348630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Finnmark 0,340384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Nordland 0,337944 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Hordaland 0,336122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Østfold 0,334193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Buskerud 0,331647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Nord-Trøndelag 0,320967 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Buskerud 0,311100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Telemark 0,302735 Mandat tildelt
48 Ap Finnmark 0,300023 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Buskerud 0,300014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Sør-Trøndelag 0,299314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Aust-Agder 0,298444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Oppland 0,293878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Sogn og Fjordane 0,288064 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Nordland 0,284276 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Møre og Romsdal 0,282833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Troms 0,281849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Akershus 0,273948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Akershus 0,272402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Sør-Trøndelag 0,270022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vestfold 0,268895 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Vestfold 0,268853 Mandat tildelt
62 KrF Rogaland 0,265469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vestfold 0,260062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Østfold 0,257580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Vest-Agder 0,255807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Hordaland 0,254557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Hedmark 0,253559 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Nordland 0,242363 Mandat tildelt
69 Frp Møre og Romsdal 0,240251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Nordland 0,236210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Troms 0,233996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 MDG Buskerud 0,232992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Oslo 0,230163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Sogn og Fjordane 0,228771 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Østfold 0,225146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Buskerud 0,222763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vest-Agder 0,219735 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Vestfold 0,217526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Vestfold 0,215168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 MDG Nordland 0,214257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Telemark 0,212164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Vest-Agder 0,211183 Mandat tildelt
83 Sp Oppland 0,201920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Finnmark 0,197281 Mandat tildelt
85 MDG Møre og Romsdal 0,186333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Nord-Trøndelag 0,186216 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Vest-Agder 0,185281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Finnmark 0,184567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Sør-Trøndelag 0,183123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Hedmark 0,180593 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Vest-Agder 0,178050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 MDG Troms 0,175469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Troms 0,171297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Sogn og Fjordane 0,169751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Hedmark 0,163201 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Troms 0,160701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Sogn og Fjordane 0,157455 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Telemark 0,156090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Telemark 0,152477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Oppland 0,149309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Oppland 0,145161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Hedmark 0,143899 Mandat tildelt
103 V Sogn og Fjordane 0,142680 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Aust-Agder 0,142599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Nord-Trøndelag 0,131143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Hedmark 0,131119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Oppland 0,127788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Aust-Agder 0,114626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 MDG Finnmark 0,106197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Nord-Trøndelag 0,104670 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Finnmark 0,100954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Aust-Agder 0,095869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 MDG Nord-Trøndelag 0,087327 Mandat tildelt
114 MDG Sogn og Fjordane 0,084111 Mandat tildelt