Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 32,0 27,4 4,6 57 49 8 58 56
Høyre 25,6 25,0 0,6 44 45 -1 43 43
Frp 17,2 15,2 2,0 30 27 3 31 33
SV 4,5 6,0 -1,5 8 11 -3 7 7
Sp 4,8 10,3 -5,5 8 19 -11 8 8
KrF 5,9 4,2 1,7 10 8 2 10 10
Venstre 7,1 4,4 2,7 12 8 4 12 12
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,3 2,4 -1,1 0 1 -1 0 0
Andre 1,6 1,8 -0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 1 0 0+1 2 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 3 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 3 0 0+1 2 1 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 0+1 0 0 1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Akershus 0,588770 Mandat tildelt
2 KrF Oslo 0,570827 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,527969 Mandat tildelt
4 SV Sør-Trøndelag 0,518328 Mandat tildelt
5 Sp Akershus 0,502302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Oppland 0,492811 Mandat tildelt
7 KrF Østfold 0,476458 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,455063 Mandat tildelt
9 Sp Nord-Trøndelag 0,454487 Mandat tildelt
10 Sp Sør-Trøndelag 0,446941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Oslo 0,439071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,438706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Akershus 0,438274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Rogaland 0,424599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Hordaland 0,423617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Møre og Romsdal 0,422011 Mandat tildelt
17 SV Nordland 0,418692 Mandat tildelt
18 V Buskerud 0,417634 Mandat tildelt
19 Frp Rogaland 0,414039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Aust-Agder 0,413718 Mandat tildelt
21 Frp Oslo 0,410587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Oslo 0,395160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Møre og Romsdal 0,393718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Østfold 0,389195 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Hordaland 0,388852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Buskerud 0,384669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Rogaland 0,382895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Vestfold 0,382325 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Sør-Trøndelag 0,381810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Akershus 0,379229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Troms 0,378061 Mandat tildelt
32 V Vestfold 0,374292 Mandat tildelt
33 V Oslo 0,371570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Vestfold 0,369799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Hordaland 0,366083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Hordaland 0,354391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Møre og Romsdal 0,353194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Buskerud 0,350934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Telemark 0,350222 Mandat tildelt
40 Sp Troms 0,348358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 KrF Sør-Trøndelag 0,346295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Troms 0,344003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Telemark 0,342033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Møre og Romsdal 0,338018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Nordland 0,337391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Sogn og Fjordane 0,336348 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Nordland 0,329983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Vest-Agder 0,323032 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Østfold 0,322646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Østfold 0,317403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Østfold 0,313394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Hedmark 0,312833 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Telemark 0,311905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Vestfold 0,311089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Rogaland 0,307113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Telemark 0,299121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Nordland 0,298090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Vest-Agder 0,295940 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Vest-Agder 0,293992 Mandat tildelt
60 H Oppland 0,285238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vest-Agder 0,285028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Finnmark 0,276851 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Finnmark 0,274589 Mandat tildelt
64 Frp Buskerud 0,274398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Nordland 0,273250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Finnmark 0,271334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Hedmark 0,265480 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Finnmark 0,264103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Hordaland 0,262293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Aust-Agder 0,262211 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Buskerud 0,262030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Østfold 0,261609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Buskerud 0,257718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Hedmark 0,256609 Mandat tildelt
75 V Rogaland 0,248136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Troms 0,238498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Sør-Trøndelag 0,238164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Akershus 0,237630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Nordland 0,231259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Oppland 0,231029 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Hedmark 0,227209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Vestfold 0,221986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Telemark 0,217257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Troms 0,210025 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Oppland 0,207834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Hedmark 0,206294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Møre og Romsdal 0,204528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Møre og Romsdal 0,201321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Nord-Trøndelag 0,201076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Sogn og Fjordane 0,198642 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Sør-Trøndelag 0,197991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Finnmark 0,196184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Aust-Agder 0,195659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Sogn og Fjordane 0,190417 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Oslo 0,187256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Troms 0,185901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Telemark 0,185202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Sogn og Fjordane 0,182177 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Vestfold 0,175076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Nord-Trøndelag 0,173515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Oppland 0,173180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Vest-Agder 0,160368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Aust-Agder 0,159596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Nord-Trøndelag 0,151700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Hedmark 0,151683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Sp Vest-Agder 0,150711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Nord-Trøndelag 0,150629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Oppland 0,147834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Nord-Trøndelag 0,145681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Sp Sogn og Fjordane 0,138093 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Finnmark 0,116785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 Sp Aust-Agder 0,116015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 SV Sogn og Fjordane 0,100383 Mandat tildelt