Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 32,3 26,3 6,0 55 48 7 57 56
Høyre 30,4 20,4 10,0 54 36 18 52 52
Frp 14,8 11,6 3,2 25 21 4 26 26
SV 4,0 7,6 -3,6 7 13 -6 7 7
Sp 5,8 13,5 -7,7 10 28 -18 10 10
KrF 5,6 3,8 1,8 10 3 7 9 10
Venstre 4,9 4,6 0,3 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 1,8 4,7 -2,9 0 8 -8 0 0
Andre 0,0 3,6 -3,6 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 6 8 2 0+1 1 0 1 0 0 0
Oslo 6 8 2 1 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,642126 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,636533 Mandat tildelt
3 Sp Rogaland 0,581431 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,549727 Mandat tildelt
5 Frp Oppland 0,546467 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Akershus 0,543255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Møre og Romsdal 0,525483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Ap Rogaland 0,511692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Oslo 0,510885 Mandat tildelt
10 V Rogaland 0,486568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Østfold 0,484953 Mandat tildelt
12 Sp Buskerud 0,484770 Mandat tildelt
13 Frp Hordaland 0,483287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Akershus 0,480579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Hordaland 0,465886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Oslo 0,440004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Akershus 0,439868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Akershus 0,437757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Sør-Trøndelag 0,429887 Mandat tildelt
20 Ap Østfold 0,428593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Vest-Agder 0,426034 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Sør-Trøndelag 0,418010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Oslo 0,412934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Troms 0,409988 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Nord-Trøndelag 0,408857 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Oslo 0,406285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Nordland 0,404489 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Vestfold 0,398415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Rogaland 0,396727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Østfold 0,394426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Aust-Agder 0,386238 Mandat tildelt
32 Ap Telemark 0,379404 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Sør-Trøndelag 0,366891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Sogn og Fjordane 0,366000 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Buskerud 0,364001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Hordaland 0,357677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Sogn og Fjordane 0,355465 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Telemark 0,353782 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Hedmark 0,349339 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Buskerud 0,348948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Rogaland 0,348568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Møre og Romsdal 0,347373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Vest-Agder 0,341154 Mandat tildelt
44 Ap Troms 0,334020 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Nord-Trøndelag 0,330446 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Sør-Trøndelag 0,329502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Telemark 0,329171 Mandat tildelt
48 Frp Vestfold 0,316693 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Finnmark 0,315420 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Vestfold 0,309285 Mandat tildelt
51 KrF Rogaland 0,308885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Oppland 0,307786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Aust-Agder 0,301770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Nordland 0,300086 Mandat tildelt
55 Frp Troms 0,297864 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Oslo 0,290763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Sør-Trøndelag 0,289184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Troms 0,283087 Mandat tildelt
59 Frp Møre og Romsdal 0,281261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Vest-Agder 0,279257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Buskerud 0,271056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Telemark 0,269580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Vestfold 0,264965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Østfold 0,258596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oslo 0,256994 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Vestfold 0,255342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Østfold 0,254484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Østfold 0,250828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Nordland 0,248258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Nordland 0,242910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Hedmark 0,240908 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Buskerud 0,239449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Hordaland 0,231982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Nordland 0,231725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Hordaland 0,230746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Møre og Romsdal 0,230598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Akershus 0,226778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Vest-Agder 0,221783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Finnmark 0,220536 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Møre og Romsdal 0,218995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Hedmark 0,215546 Mandat tildelt
82 Frp Hedmark 0,214712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Nordland 0,211938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Buskerud 0,206472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Vestfold 0,195833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Sogn og Fjordane 0,195332 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Sør-Trøndelag 0,194590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Vest-Agder 0,193965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Oppland 0,185889 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Finnmark 0,183978 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Aust-Agder 0,174345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Sogn og Fjordane 0,170194 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Aust-Agder 0,168998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Nord-Trøndelag 0,165060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Troms 0,163952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Telemark 0,160252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Hedmark 0,146494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Oppland 0,146106 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Hedmark 0,144149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Vest-Agder 0,139755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Nord-Trøndelag 0,132824 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Troms 0,131863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Finnmark 0,129698 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Oppland 0,127811 Mandat tildelt
105 V Telemark 0,120937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Nord-Trøndelag 0,119880 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Oppland 0,114838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Sogn og Fjordane 0,109790 Mandat tildelt
109 V Aust-Agder 0,103577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Finnmark 0,097991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Sogn og Fjordane 0,092925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Aust-Agder 0,086899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,086479 Mandat tildelt
114 V Finnmark 0,061565 Mandat tildelt