Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 32,3 27,4 4,9 58 49 9 54 54
Høyre 30,4 25,0 5,4 53 45 8 54 57
Frp 14,8 15,2 -0,4 26 27 -1 29 28
SV 4,0 6,0 -2,0 7 11 -4 7 7
Sp 4,0 10,3 -6,3 7 19 -12 7 6
KrF 5,6 4,2 1,4 9 8 1 9 9
Venstre 4,9 4,4 0,5 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,8 2,4 -0,6 1 1 0 1 0
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Akershus 0,558808 Mandat tildelt
2 KrF Oslo 0,541791 Mandat tildelt
3 Sp Hedmark 0,515743 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,513771 Mandat tildelt
5 KrF Rogaland 0,485815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Sør-Trøndelag 0,460703 Mandat tildelt
7 KrF Østfold 0,452232 Mandat tildelt
8 Sp Hordaland 0,439958 Mandat tildelt
9 V Akershus 0,436201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Akershus 0,418612 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Oppland 0,410691 Mandat tildelt
12 V Sør-Trøndelag 0,409910 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Aust-Agder 0,392645 Mandat tildelt
14 SV Oslo 0,390299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Rogaland 0,379219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Nord-Trøndelag 0,378740 Mandat tildelt
17 Sp Sør-Trøndelag 0,372483 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Nordland 0,372125 Mandat tildelt
19 KrF Hordaland 0,369076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Oslo 0,359006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Møre og Romsdal 0,351660 Mandat tildelt
22 Sp Sogn og Fjordane 0,345233 Mandat tildelt
23 SV Rogaland 0,340340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Troms 0,336060 Mandat tildelt
25 KrF Telemark 0,332415 Mandat tildelt
26 KrF Sør-Trøndelag 0,328671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Vestfold 0,295266 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Buskerud 0,292445 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Troms 0,290271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Buskerud 0,288224 Mandat tildelt
31 KrF Vest-Agder 0,280884 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Møre og Romsdal 0,271735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Østfold 0,268872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Nordland 0,259345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Vestfold 0,258304 Mandat tildelt
36 Sp Telemark 0,249259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Buskerud 0,244598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Hordaland 0,244577 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Finnmark 0,234701 Mandat tildelt
40 SV Hordaland 0,233157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Buskerud 0,232901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Nordland 0,232837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Østfold 0,232508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Finnmark 0,230692 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Hedmark 0,228103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Østfold 0,216292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Akershus 0,211229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Vest-Agder 0,202912 Mandat tildelt