Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,9 27,4 4,6 59 49 10 58 56
Høyre 27,8 25,0 2,7 49 45 4 48 49
Frp 14,6 15,2 -0,6 26 27 -1 28 27
SV 4,1 6,0 -1,9 7 11 -4 7 7
Sp 4,7 10,3 -5,6 8 19 -11 8 8
KrF 5,5 4,2 1,3 9 8 1 9 10
Venstre 5,6 4,4 1,3 10 8 2 10 10
MDG 3,2 3,2 -0,1 1 1 0 1 2
Rødt 1,3 2,4 -1,1 0 1 -1 0 0
Andre 1,3 1,8 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 0+1 0 0 2 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,647519 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,591116 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,551331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 KrF Oslo 0,534545 Mandat tildelt
5 Sp Hordaland 0,516968 Mandat tildelt
6 Sp Akershus 0,491835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Oppland 0,482535 Mandat tildelt
8 V Sør-Trøndelag 0,471595 Mandat tildelt
9 SV Sør-Trøndelag 0,470802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Østfold 0,446163 Mandat tildelt
11 Sp Rogaland 0,445589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Nord-Trøndelag 0,445051 Mandat tildelt
13 Sp Sør-Trøndelag 0,437633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Møre og Romsdal 0,413199 Mandat tildelt
15 V Oslo 0,413051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Oslo 0,398821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Aust-Agder 0,387412 Mandat tildelt
18 SV Nordland 0,380290 Mandat tildelt
19 KrF Hordaland 0,364136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Rogaland 0,347795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Buskerud 0,343640 Mandat tildelt
22 SV Troms 0,343417 Mandat tildelt
23 Sp Troms 0,341111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Buskerud 0,331621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Telemark 0,327975 Mandat tildelt
26 KrF Sør-Trøndelag 0,324265 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Østfold 0,315931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Møre og Romsdal 0,312602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Akershus 0,301114 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Vestfold 0,297196 Mandat tildelt
31 Sp Telemark 0,292876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Vestfold 0,291321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Rogaland 0,287585 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Hordaland 0,281383 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Vest-Agder 0,277120 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Finnmark 0,271094 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Nordland 0,267925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Nordland 0,255913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Østfold 0,248825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Buskerud 0,241341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Finnmark 0,239842 Mandat tildelt
42 SV Hordaland 0,238248 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Buskerud 0,237993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Østfold 0,237632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Vest-Agder 0,233470 Mandat tildelt
46 SV Hedmark 0,233100 Mandat tildelt
47 Sp Nordland 0,226446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Finnmark 0,218047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Hedmark 0,201999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Vestfold 0,201661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Troms 0,189360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Møre og Romsdal 0,188524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Møre og Romsdal 0,185761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Oslo 0,183375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Hedmark 0,180400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Troms 0,174097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Telemark 0,172505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Vestfold 0,171431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Sogn og Fjordane 0,170588 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Telemark 0,168220 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Oppland 0,165023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Sogn og Fjordane 0,157697 Mandat tildelt