Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,9 26,3 5,6 60 48 12 61 59
Høyre 26,5 20,4 6,1 44 36 8 44 45
Frp 16,9 11,6 5,3 33 21 12 32 33
SV 4,2 7,6 -3,4 7 13 -6 7 7
Sp 4,9 13,5 -8,6 8 28 -20 8 8
KrF 4,9 3,8 1,1 8 3 5 8 8
Venstre 4,2 4,6 -0,4 6 8 -2 7 7
MDG 3,2 3,9 -0,7 2 3 -1 1 1
Rødt 2,4 4,7 -2,3 1 8 -7 1 1
Andre 0,9 3,6 -2,7 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 0+1 0 0 1 1 0 0
Oslo 6 6 2 1+1 0 0 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 4 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 3 1 0 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,674257 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,593333 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,574754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 Sp Hordaland 0,537727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Sør-Trøndelag 0,493182 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,491189 Mandat tildelt
7 KrF Møre og Romsdal 0,481005 Mandat tildelt
8 KrF Akershus 0,475348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Oppland 0,471159 Mandat tildelt
10 SV Oslo 0,461996 Mandat tildelt
11 SV Sør-Trøndelag 0,451404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Rogaland 0,450461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Oslo 0,447012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Møre og Romsdal 0,443932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Nord-Trøndelag 0,418355 Mandat tildelt
16 V Rogaland 0,417016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Østfold 0,409695 Mandat tildelt
18 Sp Buskerud 0,409569 Mandat tildelt
19 V Akershus 0,375230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Rogaland 0,365993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Sør-Trøndelag 0,358301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Oslo 0,348249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Troms 0,346349 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Østfold 0,345160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Aust-Agder 0,337981 Mandat tildelt
26 SV Nordland 0,315106 Mandat tildelt
27 KrF Hordaland 0,312961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Sogn og Fjordane 0,309220 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Telemark 0,298886 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Vest-Agder 0,298516 Mandat tildelt
31 SV Troms 0,297271 Mandat tildelt
32 KrF Telemark 0,287999 Mandat tildelt
33 KrF Vestfold 0,270619 Mandat tildelt
34 SV Østfold 0,267233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Finnmark 0,266475 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Sør-Trøndelag 0,253042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Hordaland 0,243581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Møre og Romsdal 0,242153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Buskerud 0,232355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Vestfold 0,227119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Hedmark 0,226333 Mandat tildelt
42 Sp Oslo 0,217099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Buskerud 0,216796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Vestfold 0,215727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Østfold 0,215002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Buskerud 0,209506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Vestfold 0,205629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Nordland 0,205203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Hedmark 0,203525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Nordland 0,202759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Møre og Romsdal 0,187723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Vest-Agder 0,187355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Nordland 0,181661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Telemark 0,168249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Vest-Agder 0,166289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Oppland 0,153404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Sogn og Fjordane 0,148932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Aust-Agder 0,147277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Vest-Agder 0,146746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Troms 0,143458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Finnmark 0,136162 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Hedmark 0,126117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Nord-Trøndelag 0,125882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Hedmark 0,125544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Nord-Trøndelag 0,116227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Troms 0,113041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Oppland 0,109516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Telemark 0,103653 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Oppland 0,100496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Sogn og Fjordane 0,097613 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Sogn og Fjordane 0,094085 Mandat tildelt
72 SV Aust-Agder 0,091274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Aust-Agder 0,088767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Finnmark 0,085781 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Nord-Trøndelag 0,074110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Finnmark 0,052741 Mandat tildelt