Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,7 27,4 4,3 57 49 8 60 55
Høyre 27,1 25,0 2,1 47 45 2 48 49
Frp 13,8 15,2 -1,4 26 27 -1 24 26
SV 4,1 6,0 -1,9 6 11 -5 6 6
Sp 4,9 10,3 -5,4 7 19 -12 7 8
KrF 6,5 4,2 2,3 10 8 2 10 10
Venstre 5,7 4,4 1,3 9 8 1 8 9
MDG 4,1 3,2 0,9 6 1 5 6 6
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 0 0
Andre 0,8 1,8 -1,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 0+1 0 0 2 1 0 0
Oslo 6 6 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0 0+1 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 0+1 1 1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0 0+1 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,649495 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,648640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 KrF Oslo 0,628898 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,597639 Mandat tildelt
5 Sp Hordaland 0,538971 Mandat tildelt
6 KrF Østfold 0,524910 Mandat tildelt
7 Sp Akershus 0,512770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Oppland 0,503088 Mandat tildelt
9 MDG Oslo 0,477302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Sør-Trøndelag 0,476842 Mandat tildelt
11 SV Sør-Trøndelag 0,472238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Rogaland 0,464537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Aust-Agder 0,455771 Mandat tildelt
15 MDG Sør-Trøndelag 0,443871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Møre og Romsdal 0,430775 Mandat tildelt
17 KrF Hordaland 0,428387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 MDG Rogaland 0,422344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Oslo 0,417626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Oslo 0,400046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 KrF Telemark 0,385838 Mandat tildelt
22 KrF Sør-Trøndelag 0,381494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Nordland 0,381474 Mandat tildelt
24 Sp Buskerud 0,358273 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Troms 0,355606 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Rogaland 0,348830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Troms 0,344460 Mandat tildelt
28 KrF Vestfold 0,342733 Mandat tildelt
29 KrF Rogaland 0,338341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Buskerud 0,335291 Mandat tildelt
31 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Vest-Agder 0,326020 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Møre og Romsdal 0,316080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Telemark 0,305316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Akershus 0,304447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Nordland 0,301061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Vestfold 0,300497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Hordaland 0,284514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Buskerud 0,283912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Finnmark 0,282608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 MDG Akershus 0,280802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Nordland 0,270884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 MDG Østfold 0,263997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Østfold 0,251610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Finnmark 0,240561 Mandat tildelt
46 SV Hordaland 0,238984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 MDG Buskerud 0,238818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Buskerud 0,238727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Østfold 0,238329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Nordland 0,236091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Vest-Agder 0,236046 Mandat tildelt
52 SV Hedmark 0,233783 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 MDG Vestfold 0,222929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 MDG Hordaland 0,222089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Møre og Romsdal 0,221802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Finnmark 0,220412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 MDG Nordland 0,219642 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Hedmark 0,210589 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Troms 0,204842 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Vestfold 0,202261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Sogn og Fjordane 0,200718 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Troms 0,191501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Oslo 0,191138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Møre og Romsdal 0,190953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Møre og Romsdal 0,186333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 MDG Vest-Agder 0,182507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Hedmark 0,182398 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 MDG Troms 0,179862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Telemark 0,174414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Telemark 0,168737 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Nord-Trøndelag 0,167156 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Hedmark 0,167146 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Oppland 0,166866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Oppland 0,162857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Sogn og Fjordane 0,159435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Oppland 0,157788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 MDG Telemark 0,156297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Nord-Trøndelag 0,154658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Vest-Agder 0,153880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 MDG Oppland 0,148756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 MDG Hedmark 0,147475 Mandat tildelt
83 SV Vest-Agder 0,146154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Sogn og Fjordane 0,140974 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Nord-Trøndelag 0,137213 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Finnmark 0,128711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Aust-Agder 0,128103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Aust-Agder 0,118423 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Nord-Trøndelag 0,116963 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Finnmark 0,108767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 MDG Aust-Agder 0,098277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Sogn og Fjordane 0,091450 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 MDG Nord-Trøndelag 0,089520 Mandat tildelt
94 MDG Sogn og Fjordane 0,086187 Mandat tildelt