Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,7 26,3 5,4 58 48 10 58 58
Høyre 23,1 20,4 2,7 43 36 7 43 43
Frp 12,8 11,6 1,2 24 21 3 24 24
SV 4,7 7,6 -2,9 9 13 -4 9 9
Sp 12,2 13,5 -1,3 22 28 -6 23 23
KrF 3,9 3,8 0,1 3 3 0 3 3
Venstre 4,0 4,6 -0,6 7 8 -1 7 7
MDG 3,2 3,9 -0,7 2 3 -1 1 1
Rødt 3,3 4,7 -1,4 1 8 -7 1 1
Andre 1,2 3,6 -2,4 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 1+1 0 1 1 0 0
Oslo 6 6 1 2 0+1 0 2 1 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2 1 1 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,565110 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,557105 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,540569 Mandat tildelt
4 Sp Vestfold 0,537094 Mandat tildelt
5 SV Sør-Trøndelag 0,505105 Mandat tildelt
6 H Nord-Trøndelag 0,481088 Mandat tildelt
7 Sp Akershus 0,477001 Mandat tildelt
8 Frp Oppland 0,472628 Mandat tildelt
9 Sp Vest-Agder 0,466533 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Hordaland 0,446301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Akershus 0,431697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,430531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Oslo 0,419130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Hordaland 0,417983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Akershus 0,415637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Rogaland 0,409533 Mandat tildelt
17 Sp Rogaland 0,407675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Oslo 0,405264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Vest-Agder 0,402274 Mandat tildelt
20 V Rogaland 0,397179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Nordland 0,396979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Rogaland 0,392626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Oppland 0,391002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Rogaland 0,390589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Oslo 0,390485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Hordaland 0,378865 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Hordaland 0,374098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Østfold 0,372750 Mandat tildelt
29 Ap Telemark 0,372356 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Møre og Romsdal 0,368450 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Aust-Agder 0,366689 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Sør-Trøndelag 0,360076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nordland 0,357839 Mandat tildelt
34 V Akershus 0,357358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nord-Trøndelag 0,353640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Nordland 0,352594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Buskerud 0,350367 Mandat tildelt
38 Frp Rogaland 0,343115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Hedmark 0,342847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Buskerud 0,342462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Vestfold 0,341227 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Sør-Trøndelag 0,341208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Møre og Romsdal 0,340920 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Møre og Romsdal 0,340553 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Østfold 0,340037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Buskerud 0,339913 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Østfold 0,338904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Sør-Trøndelag 0,336616 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Troms 0,332650 Mandat tildelt
50 V Oslo 0,331660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Troms 0,327818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Østfold 0,327162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Nord-Trøndelag 0,324309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Sogn og Fjordane 0,319497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Buskerud 0,314813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Finnmark 0,310289 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Oslo 0,310205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Sogn og Fjordane 0,307432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Nordland 0,306559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Hedmark 0,304036 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Finnmark 0,303024 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Oppland 0,302066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Østfold 0,299056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Telemark 0,296684 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Aust-Agder 0,296165 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Troms 0,287456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sør-Trøndelag 0,284976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Vestfold 0,279299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Nordland 0,277796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Vestfold 0,273898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Hordaland 0,272579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Møre og Romsdal 0,270972 Mandat tildelt
73 H Møre og Romsdal 0,258294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Troms 0,257613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Sogn og Fjordane 0,256628 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Troms 0,254917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Hedmark 0,253277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Akershus 0,251504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Ap Vest-Agder 0,250875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Telemark 0,248031 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Sør-Trøndelag 0,245590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Buskerud 0,242581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Vest-Agder 0,241517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Hedmark 0,240387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Oppland 0,236280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Telemark 0,233154 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Vestfold 0,230097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Aust-Agder 0,229392 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Buskerud 0,221297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Finnmark 0,221156 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Vestfold 0,216288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Nord-Trøndelag 0,208311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Østfold 0,204773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Telemark 0,188267 Mandat tildelt
95 V Møre og Romsdal 0,178762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Nordland 0,173019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Oppland 0,171648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Vest-Agder 0,164197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Frp Finnmark 0,159112 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Vest-Agder 0,158348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Sogn og Fjordane 0,155939 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Finnmark 0,152374 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Aust-Agder 0,146153 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Nord-Trøndelag 0,140861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Hedmark 0,119603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sogn og Fjordane 0,109210 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Troms 0,107648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Oppland 0,104297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Aust-Agder 0,102119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Telemark 0,098700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,089591 Mandat tildelt
112 V Aust-Agder 0,084530 Mandat tildelt
113 V Nord-Trøndelag 0,070561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,050278 Mandat tildelt