Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,7 26,3 5,4 58 48 10 60 58
Høyre 23,1 20,4 2,7 42 36 6 42 43
Frp 13,4 11,6 1,8 25 21 4 25 25
SV 4,3 7,6 -3,4 8 13 -5 8 8
Sp 12,1 13,5 -1,4 22 28 -6 22 22
KrF 4,5 3,8 0,7 8 3 5 8 8
Venstre 3,3 4,6 -1,3 3 8 -5 2 3
MDG 3,2 3,9 -0,7 2 3 -1 1 1
Rødt 2,4 4,7 -2,3 1 8 -7 1 1
Andre 2,1 3,6 -1,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 1+1 0 1 1 0 0
Oslo 6 6 1 2 0+1 0 2 1 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1+1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2+1 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,581598 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,536164 Mandat tildelt
3 Sp Vestfold 0,532693 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,493407 Mandat tildelt
5 H Nord-Trøndelag 0,480305 Mandat tildelt
6 Sp Akershus 0,473096 Mandat tildelt
7 Sp Vest-Agder 0,462729 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Sør-Trøndelag 0,461138 Mandat tildelt
9 KrF Møre og Romsdal 0,445300 Mandat tildelt
10 Sp Hordaland 0,442644 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Akershus 0,440058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Oslo 0,437584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Hordaland 0,436390 Mandat tildelt
14 Frp Akershus 0,433933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Akershus 0,431697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Akershus 0,429850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Rogaland 0,417032 Mandat tildelt
18 KrF Oslo 0,413824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Oslo 0,405264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Rogaland 0,404327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Vest-Agder 0,401640 Mandat tildelt
22 Ap Nordland 0,396979 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Rogaland 0,392012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Rogaland 0,390589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Oslo 0,389869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Østfold 0,389172 Mandat tildelt
27 Sp Oppland 0,387809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Hordaland 0,378272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Hordaland 0,374098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Rogaland 0,373928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nordland 0,373593 Mandat tildelt
32 Ap Telemark 0,372356 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Nord-Trøndelag 0,369192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Møre og Romsdal 0,365431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Aust-Agder 0,363682 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Sør-Trøndelag 0,360076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Rogaland 0,358224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Møre og Romsdal 0,355552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Buskerud 0,349809 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Hedmark 0,342847 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Buskerud 0,342462 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Møre og Romsdal 0,340920 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vestfold 0,340683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Østfold 0,338370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Østfold 0,337254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Buskerud 0,337124 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Sør-Trøndelag 0,336085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Buskerud 0,328676 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Troms 0,327818 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Østfold 0,327162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Nord-Trøndelag 0,324309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Nordland 0,321900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Sogn og Fjordane 0,320963 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Østfold 0,319514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Sogn og Fjordane 0,319497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Aust-Agder 0,312873 Mandat tildelt
57 H Finnmark 0,309776 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Nordland 0,304044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Troms 0,303689 Mandat tildelt
60 Ap Finnmark 0,303024 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Oppland 0,302066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Hedmark 0,301545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Sør-Trøndelag 0,297521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Telemark 0,296220 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Aust-Agder 0,296165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Hordaland 0,289747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Vestfold 0,285953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Troms 0,285100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Oslo 0,283204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Vestfold 0,279299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Nordland 0,277367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Vest-Agder 0,276357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Østfold 0,273015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Troms 0,268957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Telemark 0,266639 Mandat tildelt
76 H Møre og Romsdal 0,257888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Sogn og Fjordane 0,254534 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Troms 0,254521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Vest-Agder 0,252153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Vest-Agder 0,250875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Vestfold 0,250552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Hordaland 0,248853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Møre og Romsdal 0,247389 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Telemark 0,246001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Sør-Trøndelag 0,243578 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Telemark 0,243422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Hedmark 0,240005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Oppland 0,235909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Sør-Trøndelag 0,234225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Hedmark 0,231232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Akershus 0,229613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Aust-Agder 0,229027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Buskerud 0,221493 Mandat tildelt
94 Sp Finnmark 0,219343 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Vestfold 0,210074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Nord-Trøndelag 0,206610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Buskerud 0,193947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Nordland 0,187740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Telemark 0,171912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Frp Finnmark 0,166124 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Oppland 0,156749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Sogn og Fjordane 0,155697 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Frp Aust-Agder 0,152594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Vest-Agder 0,149932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Finnmark 0,139138 Mandat tildelt
106 KrF Sogn og Fjordane 0,137866 Mandat tildelt