Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,7 26,3 5,4 58 48 10 58 58
Høyre 23,3 20,4 3,0 43 36 7 43 43
Frp 12,8 11,6 1,2 23 21 2 23 23
SV 4,6 7,6 -3,0 8 13 -5 8 8
Sp 12,3 13,5 -1,2 23 28 -5 23 23
KrF 4,8 3,8 1,0 9 3 6 9 9
Venstre 3,7 4,6 -0,9 3 8 -5 3 3
MDG 2,7 3,9 -1,3 1 3 -2 1 1
Rødt 2,3 4,7 -2,4 1 8 -7 1 1
Andre 1,7 3,6 -1,9 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 2 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 6 1 2 0+1 0 2 1 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1+1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2+1 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,556010 Mandat tildelt
2 Sp Oslo 0,544473 Mandat tildelt
3 Sp Vestfold 0,540935 Mandat tildelt
4 SV Sør-Trøndelag 0,495697 Mandat tildelt
5 H Nord-Trøndelag 0,486046 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,471716 Mandat tildelt
7 Sp Vest-Agder 0,469862 Mandat tildelt
8 KrF Møre og Romsdal 0,467516 Mandat tildelt
9 KrF Akershus 0,462030 Mandat tildelt
10 Sp Hordaland 0,449498 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Rogaland 0,437823 Mandat tildelt
12 H Akershus 0,434954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Oslo 0,434447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Akershus 0,431525 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Oslo 0,418312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Hordaland 0,417162 Mandat tildelt
17 Frp Akershus 0,414820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Rogaland 0,410588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Vest-Agder 0,406411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Oslo 0,405102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Rogaland 0,401950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Nordland 0,396817 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Rogaland 0,396666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Oslo 0,394498 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Oppland 0,393806 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Rogaland 0,390439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Hordaland 0,382761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Hordaland 0,373954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Telemark 0,372211 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Østfold 0,372025 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Møre og Romsdal 0,371091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Aust-Agder 0,369332 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Sør-Trøndelag 0,359936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Nordland 0,357144 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Buskerud 0,353968 Mandat tildelt
36 Frp Nord-Trøndelag 0,352961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Nordland 0,346038 Mandat tildelt
38 H Vestfold 0,344731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Hedmark 0,342713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Østfold 0,342475 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Rogaland 0,342448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Østfold 0,342383 Mandat tildelt
43 Sp Buskerud 0,342343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Buskerud 0,342329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Møre og Romsdal 0,340779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Sør-Trøndelag 0,340081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Møre og Romsdal 0,339892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Østfold 0,335475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Aust-Agder 0,328503 Mandat tildelt
50 Ap Troms 0,327688 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Østfold 0,327030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Troms 0,326448 Mandat tildelt
53 Ap Nord-Trøndelag 0,324184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Sogn og Fjordane 0,319368 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Buskerud 0,314194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Finnmark 0,313470 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Nordland 0,308752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Sogn og Fjordane 0,306852 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Hedmark 0,306215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Oslo 0,304428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Hordaland 0,304180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Finnmark 0,302901 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Oppland 0,301950 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Telemark 0,299728 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Aust-Agder 0,296058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Østfold 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Vest-Agder 0,290131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Troms 0,289523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Akershus 0,288252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Sør-Trøndelag 0,284418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Nordland 0,280657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Telemark 0,279950 Mandat tildelt
73 Ap Vestfold 0,279188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Vestfold 0,273366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Hordaland 0,267504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Møre og Romsdal 0,265925 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Vestfold 0,263024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Møre og Romsdal 0,260954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Sogn og Fjordane 0,258465 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Troms 0,257541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Troms 0,257110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Ap Vest-Agder 0,250780 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Telemark 0,249819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Hedmark 0,248534 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Sør-Trøndelag 0,247350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Akershus 0,246821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Sør-Trøndelag 0,245916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Hedmark 0,242854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Vest-Agder 0,241041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Oppland 0,238713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Buskerud 0,238079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Telemark 0,232707 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Aust-Agder 0,231746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Vestfold 0,225825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Finnmark 0,222764 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Nord-Trøndelag 0,209804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Buskerud 0,203635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Nordland 0,197097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Telemark 0,184759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Oppland 0,168456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Vest-Agder 0,161154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Finnmark 0,158804 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 H Sogn og Fjordane 0,157550 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Finnmark 0,149604 Mandat tildelt
105 Frp Aust-Agder 0,145880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Sogn og Fjordane 0,144776 Mandat tildelt