Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,3 27,4 4,0 53 49 4 53 52
Høyre 21,5 25,0 -3,5 37 45 -8 36 38
Frp 23,4 15,2 8,2 42 27 15 44 42
SV 6,5 6,0 0,5 11 11 0 11 11
Sp 5,5 10,3 -4,8 9 19 -10 9 9
KrF 5,3 4,2 1,1 9 8 1 9 9
Venstre 4,0 4,4 -0,4 7 8 -1 7 7
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 0 1
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 5 4 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 4 3 2 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2 3 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 2 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 3 4 0+1 0 2 0 0 0 0
Hordaland 4 5 4 1 0+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 2 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,607861 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,602518 Mandat tildelt
3 V Hordaland 0,598951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 SV Rogaland 0,555860 Mandat tildelt
5 Sp Møre og Romsdal 0,550397 Mandat tildelt
6 SV Troms 0,548864 Mandat tildelt
7 Sp Rogaland 0,519310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Sør-Trøndelag 0,510061 Mandat tildelt
9 Sp Akershus 0,509536 Mandat tildelt
10 H Nord-Trøndelag 0,507690 Mandat tildelt
11 H Finnmark 0,495310 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 KrF Oslo 0,486798 Mandat tildelt
13 KrF Akershus 0,471083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Rogaland 0,459434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Buskerud 0,457688 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,455079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Oslo 0,449359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Akershus 0,438105 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Hordaland 0,435676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Buskerud 0,434725 Mandat tildelt
21 KrF Østfold 0,428902 Mandat tildelt
22 V Rogaland 0,419393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Ap Østfold 0,419258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Vest-Agder 0,401317 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Vest-Agder 0,399782 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Troms 0,397551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Møre og Romsdal 0,390694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Akershus 0,387852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Vestfold 0,383975 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Finnmark 0,383459 Mandat tildelt
31 SV Hordaland 0,380814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Østfold 0,379804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Sør-Trøndelag 0,375305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Hedmark 0,372581 Mandat tildelt
35 KrF Aust-Agder 0,372406 Mandat tildelt
36 Ap Rogaland 0,370942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Buskerud 0,369978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Buskerud 0,369843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Østfold 0,368213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Telemark 0,365481 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Oslo 0,362353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Hordaland 0,356508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Hordaland 0,350037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Hedmark 0,348815 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Oppland 0,344105 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Telemark 0,341344 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Nordland 0,340544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Møre og Romsdal 0,339351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Sør-Trøndelag 0,334611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Østfold 0,327541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Møre og Romsdal 0,325110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Vestfold 0,322323 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Sør-Trøndelag 0,321324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Akershus 0,316524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Finnmark 0,316019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Telemark 0,315278 Mandat tildelt
57 Ap Nord-Trøndelag 0,313193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Sør-Trøndelag 0,311740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Vestfold 0,311217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Akershus 0,306665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Oppland 0,301714 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Troms 0,294590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Finnmark 0,292765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Aust-Agder 0,291219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Oppland 0,288055 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Telemark 0,287852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Sogn og Fjordane 0,281079 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Vestfold 0,280044 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Nordland 0,277712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Oslo 0,277643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Rogaland 0,276455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Troms 0,275019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Buskerud 0,268898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Telemark 0,268874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Vest-Agder 0,266389 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Buskerud 0,265124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Nordland 0,263921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Hedmark 0,263271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Møre og Romsdal 0,253506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Sør-Trøndelag 0,250831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Nordland 0,245973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Hedmark 0,235414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Vest-Agder 0,232876 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Oppland 0,224959 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Aust-Agder 0,220668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Nord-Trøndelag 0,218674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Vestfold 0,210880 Mandat tildelt
88 KrF Møre og Romsdal 0,207127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Oslo 0,202457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Vestfold 0,199774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Nordland 0,190116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Østfold 0,176545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Nord-Trøndelag 0,172885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Vest-Agder 0,172007 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Troms 0,167344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Vest-Agder 0,165618 Mandat tildelt
97 KrF Sogn og Fjordane 0,163973 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Sogn og Fjordane 0,160239 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Oppland 0,159705 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Sogn og Fjordane 0,157600 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Finnmark 0,154720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Sogn og Fjordane 0,145722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Oppland 0,140516 Mandat tildelt
104 KrF Nord-Trøndelag 0,136550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Hedmark 0,136536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Troms 0,134347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 Sp Aust-Agder 0,132410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Aust-Agder 0,128751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Hedmark 0,128015 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Telemark 0,122384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,111875 Mandat tildelt