Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,3 26,3 5,0 58 48 10 60 58
Høyre 35,3 20,4 14,9 63 36 27 61 63
Frp 10,9 11,6 -0,7 20 21 -1 19 20
SV 5,2 7,6 -2,4 9 13 -4 9 9
Sp 3,5 13,5 -10,0 0 28 -28 1 0
KrF 5,1 3,8 1,3 9 3 6 9 9
Venstre 5,7 4,6 1,1 10 8 2 10 10
MDG 1,2 3,9 -2,7 0 3 -3 0 0
Rødt 1,7 4,7 -3,0 0 8 -8 0 0
Andre 0,1 3,6 -3,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 8+1 2 1 0 0 2 0 0 0
Oslo 6 8 1 2 0 0 2+1 0 0 0
Hedmark 3 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Oppland 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 6 2 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6+1 2 1 0 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nordland 4 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,565964 Mandat tildelt
2 H Akershus 0,503107 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,500674 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,494743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 H Hordaland 0,489892 Mandat tildelt
6 V Sør-Trøndelag 0,486242 Mandat tildelt
7 V Oslo 0,472621 Mandat tildelt
8 KrF Rogaland 0,468858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Oslo 0,465283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Oslo 0,456311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Rogaland 0,453123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Rogaland 0,415378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Rogaland 0,409061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Finnmark 0,406536 Mandat tildelt
15 Frp Oppland 0,402439 Mandat tildelt
16 SV Nordland 0,390142 Mandat tildelt
17 H Buskerud 0,382435 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Aust-Agder 0,373388 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Vestfold 0,372456 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Østfold 0,369916 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Vest-Agder 0,368842 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Troms 0,368029 Mandat tildelt
23 H Sør-Trøndelag 0,367430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Østfold 0,359243 Mandat tildelt
25 Frp Oslo 0,356909 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Hordaland 0,355941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Akershus 0,353933 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Aust-Agder 0,351789 Mandat tildelt
29 SV Oslo 0,343203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Østfold 0,330830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Hordaland 0,325747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Østfold 0,317422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Buskerud 0,315335 Mandat tildelt
34 KrF Vest-Agder 0,310705 Mandat tildelt
35 V Vestfold 0,308249 Mandat tildelt
36 V Akershus 0,305547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nordland 0,304715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Nordland 0,303228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Hordaland 0,301576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Nord-Trøndelag 0,301136 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Møre og Romsdal 0,299791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Telemark 0,299763 Mandat tildelt
43 V Østfold 0,291792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Møre og Romsdal 0,290009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Møre og Romsdal 0,281935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Vestfold 0,281666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Hedmark 0,280220 Mandat tildelt
48 SV Akershus 0,278271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Telemark 0,272026 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Hordaland 0,268427 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Buskerud 0,268414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Buskerud 0,268088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Sør-Trøndelag 0,263335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sogn og Fjordane 0,261815 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Møre og Romsdal 0,254747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Vestfold 0,254565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Nordland 0,246506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Nord-Trøndelag 0,245050 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Sør-Trøndelag 0,242671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Sogn og Fjordane 0,238298 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Troms 0,233740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Vestfold 0,233233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Vest-Agder 0,225634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Hedmark 0,220403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Troms 0,219376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Buskerud 0,218068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Oppland 0,216651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Nordland 0,211044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Aust-Agder 0,210326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Telemark 0,208338 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vest-Agder 0,205662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Telemark 0,198552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Oppland 0,189943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Sør-Trøndelag 0,186284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Vest-Agder 0,181696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Hedmark 0,170415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Finnmark 0,168586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Hedmark 0,158133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Finnmark 0,158052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Nord-Trøndelag 0,155839 Mandat tildelt
81 KrF Sogn og Fjordane 0,155021 Mandat tildelt