Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,3 27,4 3,9 59 49 10 58 57
Høyre 32,5 25,0 7,5 58 45 13 59 60
Frp 13,3 15,2 -1,9 23 27 -4 24 24
SV 4,4 6,0 -1,6 8 11 -3 8 8
Sp 4,5 10,3 -5,8 8 19 -11 8 8
KrF 5,4 4,2 1,2 10 8 2 10 10
Venstre 3,6 4,4 -0,8 3 8 -5 2 2
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,2 2,4 -1,2 0 1 -1 0 0
Andre 3,7 1,8 1,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 8 2 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 7 2 1 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 2+1 0 0 2 0 0 0 0
Hordaland 4 7 2 1 0+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,552806 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,538834 Mandat tildelt
3 KrF Oslo 0,522486 Mandat tildelt
4 SV Sør-Trøndelag 0,506793 Mandat tildelt
5 Sp Hordaland 0,494965 Mandat tildelt
6 Frp Akershus 0,474456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Akershus 0,470899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Oppland 0,462028 Mandat tildelt
9 Frp Aust-Agder 0,453872 Mandat tildelt
10 Frp Rogaland 0,448219 Mandat tildelt
11 KrF Østfold 0,436065 Mandat tildelt
12 SV Oslo 0,429323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Rogaland 0,426641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Nord-Trøndelag 0,426076 Mandat tildelt
15 Sp Sør-Trøndelag 0,419019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Nordland 0,409343 Mandat tildelt
17 Frp Østfold 0,409054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Nord-Trøndelag 0,402510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Hordaland 0,396303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Møre og Romsdal 0,395623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Sogn og Fjordane 0,388399 Mandat tildelt
22 Frp Nordland 0,384156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Aust-Agder 0,378659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Rogaland 0,374353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Troms 0,369661 Mandat tildelt
26 KrF Hordaland 0,355898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Buskerud 0,353640 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Buskerud 0,329006 Mandat tildelt
29 Sp Troms 0,326562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Telemark 0,320543 Mandat tildelt
31 Frp Oslo 0,317487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Sør-Trøndelag 0,316938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Sør-Trøndelag 0,306937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Østfold 0,302450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Vestfold 0,295638 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Vestfold 0,284718 Mandat tildelt
37 KrF Rogaland 0,281083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Telemark 0,280384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Møre og Romsdal 0,273107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Vest-Agder 0,270847 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Troms 0,266004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Sogn og Fjordane 0,260059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Finnmark 0,259580 Mandat tildelt
44 SV Finnmark 0,258244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Hordaland 0,256466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Buskerud 0,256204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Østfold 0,255789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Hedmark 0,250929 Mandat tildelt
49 KrF Nordland 0,250115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Vest-Agder 0,249781 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Telemark 0,241190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Buskerud 0,235882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Akershus 0,232343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Vestfold 0,217054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Nordland 0,216821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Finnmark 0,209789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Hedmark 0,205277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Møre og Romsdal 0,199955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Hedmark 0,193391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Telemark 0,181073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Oppland 0,178648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Oslo 0,175559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Troms 0,170144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Oppland 0,169309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Sogn og Fjordane 0,166726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Vestfold 0,164142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Vest-Agder 0,156852 Mandat tildelt