Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,3 27,4 3,9 58 49 9 58 57
Høyre 32,5 25,0 7,5 59 45 14 59 60
Frp 13,3 15,2 -1,9 24 27 -3 24 24
SV 4,4 6,0 -1,6 8 11 -3 8 8
Sp 4,5 10,3 -5,8 8 19 -11 8 8
KrF 5,4 4,2 1,2 10 8 2 10 10
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6 2 2
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,2 2,4 -1,2 0 1 -1 0 0
Andre 3,7 1,8 1,9 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 7 2 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 7 2 1 0 0+1 1 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 2+1 0 0 2 0 0 0 0
Hordaland 4 7 2 1 0+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Oppland 0,554433 Mandat tildelt
2 SV Sør-Trøndelag 0,506793 Mandat tildelt
3 KrF Oslo 0,494986 Mandat tildelt
4 Sp Hordaland 0,494965 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,478963 Mandat tildelt
6 Frp Aust-Agder 0,453872 Mandat tildelt
7 Sp Møre og Romsdal 0,452141 Mandat tildelt
8 Frp Rogaland 0,448219 Mandat tildelt
9 H Rogaland 0,441033 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Østfold 0,436065 Mandat tildelt
11 H Akershus 0,429059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Rogaland 0,426641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Nord-Trøndelag 0,426076 Mandat tildelt
14 Frp Akershus 0,421738 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Sør-Trøndelag 0,419019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Akershus 0,418576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Oslo 0,411895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Nordland 0,409343 Mandat tildelt
19 Frp Østfold 0,409054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Oslo 0,406727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Nord-Trøndelag 0,402510 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Buskerud 0,398655 Mandat tildelt
23 H Hedmark 0,397142 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Hordaland 0,396303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Hordaland 0,394384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Sogn og Fjordane 0,388399 Mandat tildelt
27 Frp Nordland 0,384156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Aust-Agder 0,378659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Buskerud 0,376007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Rogaland 0,374353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Troms 0,369661 Mandat tildelt
32 H Vest-Agder 0,361854 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Hordaland 0,355898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Østfold 0,352927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Møre og Romsdal 0,350308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Sør-Trøndelag 0,346224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Vestfold 0,335340 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Troms 0,326562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Telemark 0,320543 Mandat tildelt
40 KrF Sør-Trøndelag 0,316938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Møre og Romsdal 0,312122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Sør-Trøndelag 0,306937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Østfold 0,302450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Oslo 0,300777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Nordland 0,299235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Vestfold 0,295638 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Buskerud 0,292805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Vestfold 0,284718 Mandat tildelt
49 KrF Rogaland 0,281083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Telemark 0,280384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Vest-Agder 0,270847 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Buskerud 0,269580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Troms 0,266630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Troms 0,266004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Oppland 0,260726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Telemark 0,260543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Sogn og Fjordane 0,260059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Finnmark 0,259580 Mandat tildelt
59 SV Finnmark 0,258244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Hordaland 0,256466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Østfold 0,255789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Nord-Trøndelag 0,255282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Hedmark 0,250929 Mandat tildelt
64 KrF Nordland 0,250115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Vest-Agder 0,249781 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Finnmark 0,249060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Buskerud 0,242496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Sogn og Fjordane 0,241727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Telemark 0,241190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Møre og Romsdal 0,228520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Vestfold 0,217054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Nordland 0,216821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Oppland 0,214378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Møre og Romsdal 0,210593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Finnmark 0,209789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Akershus 0,206527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Hedmark 0,205277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Oppland 0,203171 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Aust-Agder 0,199731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Hedmark 0,193391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Telemark 0,181073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Troms 0,170144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Sogn og Fjordane 0,166726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Oslo 0,166319 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Vestfold 0,164142 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Oppland 0,162359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Vest-Agder 0,156852 Mandat tildelt