Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,3 27,4 3,9 56 49 7 57 55
Høyre 26,6 25,0 1,6 47 45 2 45 47
Frp 17,5 15,2 2,3 31 27 4 32 31
SV 4,8 6,0 -1,2 8 11 -3 8 8
Sp 5,9 10,3 -4,4 10 19 -9 10 10
KrF 5,4 4,2 1,2 9 8 1 9 10
Venstre 4,6 4,4 0,2 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,0 2,4 -1,4 0 1 -1 0 0
Andre 3,0 1,8 1,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 6 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2+1 2 0 1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,648985 Mandat tildelt
2 Sp Rogaland 0,559381 Mandat tildelt
3 SV Sør-Trøndelag 0,552834 Mandat tildelt
4 Sp Sør-Trøndelag 0,549369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Akershus 0,548845 Mandat tildelt
6 Frp Nord-Trøndelag 0,529623 Mandat tildelt
7 KrF Oslo 0,494986 Mandat tildelt
8 Sp Buskerud 0,492971 Mandat tildelt
9 V Rogaland 0,482294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Akershus 0,478963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Nordland 0,446561 Mandat tildelt
12 SV Oslo 0,443698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Rogaland 0,441183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Hordaland 0,440168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Østfold 0,436065 Mandat tildelt
16 Sp Troms 0,428187 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Rogaland 0,421257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Møre og Romsdal 0,410683 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Rogaland 0,408418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Akershus 0,405193 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Østfold 0,404397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Troms 0,403261 Mandat tildelt
23 H Møre og Romsdal 0,401407 Mandat tildelt
24 Sp Østfold 0,396568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Akershus 0,396372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Oslo 0,395764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Oslo 0,388985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Sør-Trøndelag 0,384810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Vestfold 0,384249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Aust-Agder 0,378659 Mandat tildelt
31 Frp Hordaland 0,372463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Telemark 0,367669 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Akershus 0,363997 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Hordaland 0,355898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Oppland 0,355650 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Telemark 0,355401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Troms 0,350005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Nordland 0,342883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Sogn og Fjordane 0,342191 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Finnmark 0,340384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Vest-Agder 0,328661 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Buskerud 0,326283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Hedmark 0,325053 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Østfold 0,322945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Telemark 0,320543 Mandat tildelt
46 SV Buskerud 0,319386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Oslo 0,319292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Buskerud 0,319071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Telemark 0,317342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Sør-Trøndelag 0,316938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Buskerud 0,309267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Nordland 0,303285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Vest-Agder 0,296162 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Møre og Romsdal 0,291502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Vestfold 0,284718 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Nordland 0,284276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Sør-Trøndelag 0,283373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Oppland 0,282065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Finnmark 0,281683 Mandat tildelt
60 KrF Rogaland 0,281083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Hordaland 0,279775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Østfold 0,279020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Finnmark 0,276063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Hedmark 0,273703 Mandat tildelt
65 H Aust-Agder 0,272462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Vest-Agder 0,270847 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Hedmark 0,270109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Buskerud 0,269580 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Hedmark 0,253559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Nordland 0,250115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Møre og Romsdal 0,249314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vestfold 0,242482 Mandat tildelt
73 Frp Sør-Trøndelag 0,242322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Oppland 0,242304 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Vestfold 0,236779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vestfold 0,233391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Hordaland 0,229607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Akershus 0,225311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Oppland 0,221641 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Nordland 0,218636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Troms 0,218228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Oslo 0,218049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Vestfold 0,215168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Møre og Romsdal 0,210593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Nord-Trøndelag 0,208932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Finnmark 0,203860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Østfold 0,203059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Aust-Agder 0,199071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Sogn og Fjordane 0,197853 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Møre og Romsdal 0,197601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Telemark 0,197539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Vest-Agder 0,190481 Mandat tildelt
93 Sp Nord-Trøndelag 0,186216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Vest-Agder 0,185281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,177851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Vest-Agder 0,171066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Troms 0,170144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Sogn og Fjordane 0,169751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Sogn og Fjordane 0,166726 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Oppland 0,162359 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Oppland 0,161585 Mandat tildelt
102 SV Nord-Trøndelag 0,160677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Troms 0,154551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Hedmark 0,147212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Sp Aust-Agder 0,142599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,140760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Hedmark 0,138850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Nord-Trøndelag 0,138846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,128678 Mandat tildelt