Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,3 27,4 3,9 56 49 7 57 55
Høyre 26,6 25,0 1,6 47 45 2 45 47
Frp 17,5 15,2 2,3 31 27 4 32 32
SV 4,8 6,0 -1,2 8 11 -3 8 8
Sp 5,9 10,3 -4,4 10 19 -9 10 10
KrF 5,4 4,2 1,2 9 8 1 9 9
Venstre 4,6 4,4 0,2 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,0 2,4 -1,4 0 1 -1 0 0
Andre 3,0 1,8 1,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 7 6 2 2 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,648985 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,617450 Mandat tildelt
3 Sp Rogaland 0,559381 Mandat tildelt
4 SV Sør-Trøndelag 0,552834 Mandat tildelt
5 Sp Sør-Trøndelag 0,549369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Akershus 0,538834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Frp Nord-Trøndelag 0,529623 Mandat tildelt
8 KrF Oslo 0,522486 Mandat tildelt
9 Sp Møre og Romsdal 0,518702 Mandat tildelt
10 V Rogaland 0,482294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 SV Nordland 0,446561 Mandat tildelt
12 Frp Akershus 0,445919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Rogaland 0,441183 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Hordaland 0,440168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 KrF Østfold 0,436065 Mandat tildelt
16 Sp Buskerud 0,431350 Mandat tildelt
17 Sp Troms 0,428187 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Rogaland 0,421257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Oslo 0,417750 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Oslo 0,410595 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Akershus 0,409497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Rogaland 0,408418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Østfold 0,404397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Troms 0,403261 Mandat tildelt
25 H Buskerud 0,399697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Østfold 0,396568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Akershus 0,395063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Sør-Trøndelag 0,384810 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Vestfold 0,384249 Mandat tildelt
30 KrF Aust-Agder 0,378659 Mandat tildelt
31 Frp Hordaland 0,372463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Telemark 0,367669 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Møre og Romsdal 0,359348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Hordaland 0,355898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Telemark 0,355401 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Møre og Romsdal 0,351231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Troms 0,350005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Nordland 0,342883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Sogn og Fjordane 0,342191 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Finnmark 0,340384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Oslo 0,337030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Vest-Agder 0,328661 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Hedmark 0,325053 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Østfold 0,322945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Telemark 0,320543 Mandat tildelt
46 Frp Telemark 0,317342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Sør-Trøndelag 0,316938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Nordland 0,303285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Oppland 0,296375 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Vest-Agder 0,296162 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Vestfold 0,284718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Nordland 0,284276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Sør-Trøndelag 0,283373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Finnmark 0,281683 Mandat tildelt
55 KrF Rogaland 0,281083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Oslo 0,281009 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Hordaland 0,279775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Buskerud 0,279462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Buskerud 0,279187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Østfold 0,279020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Finnmark 0,276063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Hedmark 0,273703 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Aust-Agder 0,272462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Vest-Agder 0,270847 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Buskerud 0,270609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Hedmark 0,270109 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Møre og Romsdal 0,255064 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Hedmark 0,253559 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Akershus 0,253474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Nordland 0,250115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Vestfold 0,242482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Sør-Trøndelag 0,242322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vestfold 0,236779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Buskerud 0,235882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Oppland 0,235054 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Vestfold 0,233391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Oslo 0,230163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Hordaland 0,229607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Nordland 0,218636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Troms 0,218228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Møre og Romsdal 0,218150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Vestfold 0,215168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Nord-Trøndelag 0,208932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Finnmark 0,203860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Østfold 0,203059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Oppland 0,201920 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Aust-Agder 0,199071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Sogn og Fjordane 0,197853 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Telemark 0,197539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Vest-Agder 0,190481 Mandat tildelt
91 Sp Nord-Trøndelag 0,186216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Vest-Agder 0,185281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Oppland 0,184700 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Møre og Romsdal 0,184269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,177851 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Vest-Agder 0,171066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Troms 0,170144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Sogn og Fjordane 0,169751 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Sogn og Fjordane 0,166726 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Nord-Trøndelag 0,160677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Troms 0,154551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Hedmark 0,147212 Mandat tildelt
103 Sp Aust-Agder 0,142599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Telemark 0,140760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Hedmark 0,138850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Nord-Trøndelag 0,138846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Oppland 0,135300 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Oppland 0,134654 Mandat tildelt
109 V Sogn og Fjordane 0,128678 Mandat tildelt