Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,3 26,3 5,0 58 48 10 58 57
Høyre 26,6 20,4 6,2 45 36 9 44 46
Frp 17,5 11,6 5,9 31 21 10 33 31
SV 4,8 7,6 -2,8 8 13 -5 8 8
Sp 5,9 13,5 -7,6 10 28 -18 10 10
KrF 5,4 3,8 1,6 9 3 6 9 9
Venstre 4,6 4,6 0,0 8 8 0 7 8
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 1,0 4,7 -3,7 0 8 -8 0 0
Andre 3,0 3,6 -0,6 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 7 2 2 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,692048 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,647506 Mandat tildelt
3 Sp Rogaland 0,591475 Mandat tildelt
4 Sp Oppland 0,567296 Mandat tildelt
5 Sp Møre og Romsdal 0,534539 Mandat tildelt
6 KrF Møre og Romsdal 0,530106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Akershus 0,523860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Sør-Trøndelag 0,515864 Mandat tildelt
9 Sp Østfold 0,493304 Mandat tildelt
10 Sp Buskerud 0,493136 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Oslo 0,492614 Mandat tildelt
12 V Rogaland 0,456739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Rogaland 0,452118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Hordaland 0,436269 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,429659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Rogaland 0,418271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Troms 0,417053 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Akershus 0,410958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Buskerud 0,403453 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Sør-Trøndelag 0,392394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Østfold 0,390246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Oslo 0,389696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Sør-Trøndelag 0,387625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Oslo 0,381417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Østfold 0,380343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Aust-Agder 0,372477 Mandat tildelt
27 Sp Sogn og Fjordane 0,372330 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Nordland 0,360104 Mandat tildelt
29 Sp Telemark 0,359870 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Finnmark 0,357284 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Hordaland 0,344908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Telemark 0,341640 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Troms 0,339715 Mandat tildelt
34 KrF Vest-Agder 0,328981 Mandat tildelt
35 Sp Finnmark 0,320858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Nordland 0,319886 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Telemark 0,317408 Mandat tildelt
38 SV Oslo 0,316803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Østfold 0,305381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Vestfold 0,298237 Mandat tildelt
41 KrF Rogaland 0,297857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Møre og Romsdal 0,297433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Troms 0,293550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Vestfold 0,280661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Sør-Trøndelag 0,278844 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Hordaland 0,278378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vest-Agder 0,277932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Hedmark 0,276798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Møre og Romsdal 0,276727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Oppland 0,272093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Aust-Agder 0,264145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Oslo 0,261449 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Vestfold 0,259744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Hedmark 0,258645 Mandat tildelt
55 SV Akershus 0,256867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Buskerud 0,254470 Mandat tildelt
57 V Vestfold 0,248740 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Buskerud 0,247767 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Nordland 0,247082 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Hedmark 0,245060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Østfold 0,235460 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Vestfold 0,234973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Buskerud 0,230887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Vest-Agder 0,225634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Nordland 0,223441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Hordaland 0,216626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Møre og Romsdal 0,205599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Nordland 0,198945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Sør-Trøndelag 0,197943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Telemark 0,192292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Nord-Trøndelag 0,184666 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vest-Agder 0,182124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Sogn og Fjordane 0,179569 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Aust-Agder 0,177352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Oppland 0,175297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Nord-Trøndelag 0,167895 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Vest-Agder 0,167716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Sogn og Fjordane 0,164154 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Troms 0,158127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Finnmark 0,155658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Nord-Trøndelag 0,143888 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Hedmark 0,138989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Hedmark 0,137530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Nord-Trøndelag 0,128074 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Troms 0,123773 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Oppland 0,119956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Telemark 0,113507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Sogn og Fjordane 0,111530 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Oppland 0,110733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Aust-Agder 0,104306 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Sogn og Fjordane 0,103073 Mandat tildelt
92 V Aust-Agder 0,097243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Finnmark 0,094503 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,081155 Mandat tildelt
95 V Finnmark 0,057769 Mandat tildelt