Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,2 27,4 3,8 57 49 8 55 53
Høyre 32,7 25,0 7,7 55 45 10 56 56
Frp 15,1 15,2 -0,1 27 27 0 28 29
SV 4,2 6,0 -1,8 7 11 -4 7 7
Sp 4,4 10,3 -5,9 7 19 -12 7 8
KrF 5,4 4,2 1,2 9 8 1 9 9
Venstre 4,4 4,4 0,0 7 8 -1 7 7
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,3 2,4 -1,1 0 1 -1 0 0
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 8 3 0+1 0 0 1 0 0 0
Oslo 7 7 2 1 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1+1 0 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,665357 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,552806 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,538834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 KrF Oslo 0,522486 Mandat tildelt
5 Sp Hordaland 0,483963 Mandat tildelt
6 SV Sør-Trøndelag 0,483773 Mandat tildelt
7 KrF Rogaland 0,468472 Mandat tildelt
8 V Rogaland 0,461327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Akershus 0,460431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Hordaland 0,457860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Oppland 0,451751 Mandat tildelt
12 H Rogaland 0,443749 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,437456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Østfold 0,436065 Mandat tildelt
15 H Akershus 0,428524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Nordland 0,421509 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Rogaland 0,417167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Nord-Trøndelag 0,416639 Mandat tildelt
19 SV Oslo 0,409811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Sør-Trøndelag 0,409712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Hedmark 0,399597 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Akershus 0,391694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Nordland 0,390763 Mandat tildelt
24 Sp Møre og Romsdal 0,386812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Sogn og Fjordane 0,379756 Mandat tildelt
26 KrF Aust-Agder 0,378659 Mandat tildelt
27 V Sør-Trøndelag 0,368077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Oppland 0,364347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Vest-Agder 0,364073 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Rogaland 0,357320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Hordaland 0,355898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Østfold 0,355094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Troms 0,352860 Mandat tildelt
34 H Buskerud 0,350973 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Sør-Trøndelag 0,348360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Vestfold 0,337404 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Aust-Agder 0,334939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Oslo 0,322373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Buskerud 0,321712 Mandat tildelt
40 KrF Telemark 0,320543 Mandat tildelt
41 Sp Troms 0,319315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Sør-Trøndelag 0,316938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Møre og Romsdal 0,308411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Østfold 0,295734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Vestfold 0,284718 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Telemark 0,274190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Vest-Agder 0,270847 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Troms 0,268277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Telemark 0,262143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Buskerud 0,258819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Nord-Trøndelag 0,256846 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Finnmark 0,253823 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Finnmark 0,250602 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Nordland 0,250115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Finnmark 0,246524 Mandat tildelt
56 SV Hordaland 0,244812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Buskerud 0,244553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Østfold 0,244149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Møre og Romsdal 0,244014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Sogn og Fjordane 0,243224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Hedmark 0,239516 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Buskerud 0,235882 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Vestfold 0,231976 Mandat tildelt
64 V Hordaland 0,219627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Nordland 0,211989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Nordland 0,209109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Vestfold 0,207192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Østfold 0,194205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Møre og Romsdal 0,190905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Hedmark 0,189095 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Vest-Agder 0,182210 Mandat tildelt
72 SV Telemark 0,172814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Oslo 0,171678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Troms 0,170144 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Finnmark 0,170141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Sogn og Fjordane 0,166726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Oppland 0,161613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Vestfold 0,160497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vest-Agder 0,149720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Troms 0,147798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Hedmark 0,140796 Mandat tildelt