Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,2 27,4 3,8 58 49 9 58 59
Høyre 24,2 25,0 -0,8 45 45 0 45 45
Frp 14,3 15,2 -0,9 26 27 -1 27 27
SV 3,9 6,0 -2,1 3 11 -8 2 1
Sp 9,2 10,3 -1,1 17 19 -2 17 17
KrF 5,2 4,2 1,0 10 8 2 10 10
Venstre 4,3 4,4 -0,1 8 8 0 8 8
MDG 2,7 3,2 -0,5 1 1 0 1 1
Rødt 2,5 2,4 0,1 1 1 0 1 1
Andre 2,5 1,8 0,7 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 1 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 5 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1+1 0 0 0 0
Hordaland 4+1 5 2 1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0 2 0 0+1 0 0 0
Troms 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,532324 Mandat tildelt
2 Sp Finnmark 0,530674 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,518912 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,503129 Mandat tildelt
5 KrF Rogaland 0,451129 Mandat tildelt
6 V Rogaland 0,450870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 H Oslo 0,441467 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Ap Hordaland 0,433974 Mandat tildelt
9 Frp Nord-Trøndelag 0,432758 Mandat tildelt
10 Frp Hordaland 0,426103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Østfold 0,419948 Mandat tildelt
12 Ap Østfold 0,417624 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Akershus 0,415416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Akershus 0,414713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Nordland 0,413051 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Oslo 0,409480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,401377 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,400450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Oppland 0,399889 Mandat tildelt
20 Ap Vest-Agder 0,399749 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Hedmark 0,395389 Mandat tildelt
22 V Akershus 0,382793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Buskerud 0,380232 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Rogaland 0,369492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Østfold 0,367914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Aust-Agder 0,364626 Mandat tildelt
27 Frp Akershus 0,364380 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Telemark 0,364056 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Buskerud 0,363631 Mandat tildelt
30 H Sør-Trøndelag 0,360929 Mandat tildelt
31 V Sør-Trøndelag 0,359711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Oslo 0,358934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Vestfold 0,349577 Mandat tildelt
34 Ap Hedmark 0,347455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Rogaland 0,344230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Hordaland 0,342703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Oslo 0,341357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Møre og Romsdal 0,340524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Nordland 0,339217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Hordaland 0,337311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Vestfold 0,335530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Troms 0,330899 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Sør-Trøndelag 0,330024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Telemark 0,323330 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Buskerud 0,322348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Akershus 0,320929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Møre og Romsdal 0,319538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Vestfold 0,317863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Oslo 0,315054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Oppland 0,314854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Nord-Trøndelag 0,311969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Nordland 0,311936 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Telemark 0,308671 Mandat tildelt
54 Ap Sør-Trøndelag 0,305866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Sør-Trøndelag 0,305205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Hedmark 0,295722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Møre og Romsdal 0,293645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Finnmark 0,291614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Rogaland 0,290743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Nord-Trøndelag 0,290376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Aust-Agder 0,290077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Vest-Agder 0,288891 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Troms 0,286007 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Sør-Trøndelag 0,285567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Sogn og Fjordane 0,279985 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Sogn og Fjordane 0,279614 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Vestfold 0,274170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Troms 0,273943 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Vestfold 0,273196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Oppland 0,269631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Møre og Romsdal 0,269608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Vest-Agder 0,269437 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Vest-Agder 0,268569 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Nordland 0,265961 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Sogn og Fjordane 0,264695 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Østfold 0,263888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Vest-Agder 0,260826 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Telemark 0,259325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Buskerud 0,252947 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Aust-Agder 0,247870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Nordland 0,240825 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Møre og Romsdal 0,238441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Buskerud 0,227121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Vestfold 0,226702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Finnmark 0,225586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Buskerud 0,224215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Troms 0,222558 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Aust-Agder 0,222351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Hedmark 0,220722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Hordaland 0,214637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Østfold 0,206127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Nordland 0,204376 Mandat tildelt
93 Frp Oppland 0,192074 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Telemark 0,191087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 H Nord-Trøndelag 0,190092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Østfold 0,189827 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 H Finnmark 0,185458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Sogn og Fjordane 0,180004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Vest-Agder 0,178050 Mandat tildelt
100 V Finnmark 0,166337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Troms 0,163885 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Frp Aust-Agder 0,162668 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Sogn og Fjordane 0,160545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Troms 0,144449 Mandat tildelt
105 V Hedmark 0,137588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Hedmark 0,133696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Nord-Trøndelag 0,133694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Telemark 0,131572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Oppland 0,130276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Oppland 0,125853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,120276 Mandat tildelt