Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,1 27,4 3,7 53 49 4 54 53
Høyre 17,0 25,0 -8,0 29 45 -16 29 29
Frp 21,9 15,2 6,7 40 27 13 39 39
SV 11,0 6,0 5,0 19 11 8 19 19
Sp 5,7 10,3 -4,6 10 19 -9 10 10
KrF 5,8 4,2 1,6 10 8 2 10 10
Venstre 4,4 4,4 0,0 7 8 -1 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,4 2,4 -1,0 1 1 0 0 1
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 4 5 2 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 4 3 3 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 0+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 1 2 1 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 1 2 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 3 4 1 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 3 4 2 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 1 2 1 1 0+1 0 0 0 0
Troms 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 1 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,626982 Mandat tildelt
2 H Hedmark 0,623247 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,596514 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,578783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 KrF Oslo 0,561148 Mandat tildelt
6 SV Vestfold 0,542636 Mandat tildelt
7 Sp Rogaland 0,540381 Mandat tildelt
8 Sp Sør-Trøndelag 0,530754 Mandat tildelt
9 Sp Møre og Romsdal 0,501126 Mandat tildelt
10 SV Møre og Romsdal 0,499935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Rogaland 0,473538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Oslo 0,470960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Østfold 0,468399 Mandat tildelt
14 V Rogaland 0,461327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 SV Oslo 0,459986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Telemark 0,452631 Mandat tildelt
17 H Hordaland 0,442060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Hordaland 0,432584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Buskerud 0,425738 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 SV Oppland 0,423318 Mandat tildelt
21 SV Sør-Trøndelag 0,422320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Akershus 0,420808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Buskerud 0,416762 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Østfold 0,416288 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Akershus 0,414085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Troms 0,413693 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Aust-Agder 0,406678 Mandat tildelt
28 H Nord-Trøndelag 0,400622 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Oppland 0,398608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Vest-Agder 0,398461 Mandat tildelt
31 SV Vest-Agder 0,392056 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Akershus 0,391694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Finnmark 0,390861 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Hordaland 0,384699 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Østfold 0,383136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Hordaland 0,382254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Vestfold 0,381247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Sogn og Fjordane 0,379321 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Oslo 0,379039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Møre og Romsdal 0,374110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Sør-Trøndelag 0,372637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Nord-Trøndelag 0,368181 Mandat tildelt
43 V Sør-Trøndelag 0,368077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Nordland 0,365221 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Telemark 0,362889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Rogaland 0,362520 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Telemark 0,355178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Akershus 0,348519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Hedmark 0,346343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Telemark 0,344286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Nordland 0,341139 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Sør-Trøndelag 0,340404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Møre og Romsdal 0,339428 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Nordland 0,338127 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Finnmark 0,328767 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Oslo 0,322373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Buskerud 0,321312 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Vest-Agder 0,315454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Rogaland 0,311969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Nord-Trøndelag 0,310969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Troms 0,308041 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Vestfold 0,305814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Rogaland 0,301905 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Vest-Agder 0,290922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Finnmark 0,290689 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Aust-Agder 0,289150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Sogn og Fjordane 0,279083 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Nordland 0,274631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Troms 0,273065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Nordland 0,268635 Mandat tildelt
71 V Buskerud 0,258819 Mandat tildelt
72 H Østfold 0,258445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Sør-Trøndelag 0,253540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Buskerud 0,253360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Vestfold 0,245569 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Sogn og Fjordane 0,245333 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Hedmark 0,244968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Møre og Romsdal 0,244014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Troms 0,232459 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Telemark 0,227133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Oslo 0,222348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Hordaland 0,219627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Aust-Agder 0,216793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Finnmark 0,215169 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Buskerud 0,213496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Østfold 0,213158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Nordland 0,209109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Hedmark 0,209081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Vestfold 0,207878 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Møre og Romsdal 0,197907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Oppland 0,195069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Østfold 0,194205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Oppland 0,189416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Troms 0,182771 Mandat tildelt
96 V Vest-Agder 0,182210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Nord-Trøndelag 0,179908 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Sogn og Fjordane 0,179086 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Vest-Agder 0,178991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Aust-Agder 0,174123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Finnmark 0,170141 Mandat tildelt
102 Sp Sogn og Fjordane 0,163990 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Nord-Trøndelag 0,149149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Hedmark 0,149106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Troms 0,147798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Oppland 0,145300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Hedmark 0,140796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Sp Aust-Agder 0,137783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Telemark 0,134669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 V Oppland 0,128802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,123077 Mandat tildelt