Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,0 27,4 3,6 55 49 6 57 57
Høyre 28,1 25,0 3,1 52 45 7 50 50
Frp 12,4 15,2 -2,8 21 27 -6 22 21
SV 5,3 6,0 -0,7 9 11 -2 9 9
Sp 4,9 10,3 -5,4 8 19 -11 9 8
KrF 6,2 4,2 2,0 11 8 3 11 11
Venstre 5,8 4,4 1,4 10 8 2 10 10
MDG 3,8 3,2 0,6 2 1 1 1 3
Rødt 1,4 2,4 -1,0 1 1 0 0 0
Andre 1,2 1,8 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Oslo 6 6 1 2 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 2 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Akershus 0,618679 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,608149 Mandat tildelt
3 KrF Oslo 0,599862 Mandat tildelt
4 Sp Hordaland 0,538971 Mandat tildelt
5 Sp Akershus 0,512770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Østfold 0,500684 Mandat tildelt
7 Frp Oppland 0,499677 Mandat tildelt
8 Frp Oslo 0,493347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Nordland 0,493129 Mandat tildelt
10 V Sør-Trøndelag 0,485209 Mandat tildelt
11 Sp Rogaland 0,464537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Rogaland 0,450922 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Troms 0,445262 Mandat tildelt
15 Frp Akershus 0,442347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Møre og Romsdal 0,430775 Mandat tildelt
17 V Oslo 0,424955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Aust-Agder 0,423166 Mandat tildelt
19 Frp Rogaland 0,417892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Hordaland 0,408611 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Østfold 0,381379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Nord-Trøndelag 0,375271 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,369488 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Telemark 0,368030 Mandat tildelt
25 KrF Sør-Trøndelag 0,363869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Buskerud 0,358273 Mandat tildelt
27 Frp Nordland 0,358160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Troms 0,355606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Buskerud 0,341162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Buskerud 0,329709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Vestfold 0,326911 Mandat tildelt
33 KrF Rogaland 0,322727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Møre og Romsdal 0,321652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Finnmark 0,310982 Mandat tildelt
36 KrF Vest-Agder 0,310980 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Oslo 0,310282 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Akershus 0,309788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Hordaland 0,308928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Buskerud 0,308592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Østfold 0,308121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Vestfold 0,305772 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Telemark 0,305316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Hedmark 0,302209 Mandat tildelt
45 V Hordaland 0,289504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Nordland 0,287156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sør-Trøndelag 0,286178 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Finnmark 0,282608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Akershus 0,279876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Vestfold 0,275627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 V Nordland 0,275617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Buskerud 0,270838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Vestfold 0,261477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Østfold 0,256038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Møre og Romsdal 0,254626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Troms 0,247996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Sogn og Fjordane 0,242484 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Møre og Romsdal 0,240870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Vest-Agder 0,240157 Mandat tildelt
60 Sp Nordland 0,236091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Vest-Agder 0,232876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Telemark 0,224862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Finnmark 0,224318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Telemark 0,218083 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Møre og Romsdal 0,211561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Hedmark 0,210589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Oppland 0,203963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Sør-Trøndelag 0,203486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Finnmark 0,195602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Troms 0,195344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Troms 0,194850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Sogn og Fjordane 0,191447 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Hedmark 0,191392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Oslo 0,191138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Vest-Agder 0,188896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Hedmark 0,185607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Telemark 0,177511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Nord-Trøndelag 0,177408 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Oppland 0,169770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Oppland 0,167696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Sogn og Fjordane 0,162235 Mandat tildelt
83 KrF Hedmark 0,159414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Nord-Trøndelag 0,159402 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Oppland 0,155346 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Nord-Trøndelag 0,154658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Vest-Agder 0,153880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Aust-Agder 0,144915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Sogn og Fjordane 0,140974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Aust-Agder 0,130372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Finnmark 0,122748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Nord-Trøndelag 0,119003 Mandat tildelt