Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 31,9 27,4 4,5 58 49 9 59 58
Høyre 26,1 25,0 1,1 48 45 3 48 48
Frp 13,8 15,2 -1,4 25 27 -2 25 25
SV 4,6 6,0 -1,4 8 11 -3 8 8
Sp 9,5 10,3 -0,8 17 19 -2 17 17
KrF 4,7 4,2 0,5 9 8 1 9 9
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6 2 2
MDG 2,1 3,2 -1,1 1 1 0 0 1
Rødt 1,8 2,4 -0,6 1 1 0 1 1
Andre 2,0 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 1 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 1 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1+1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4+1 3 0 1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5+1 2 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Oppland 0,556083 Mandat tildelt
2 Sp Finnmark 0,548048 Mandat tildelt
3 SV Sør-Trøndelag 0,529814 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,481121 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,469029 Mandat tildelt
6 KrF Oslo 0,454736 Mandat tildelt
7 SV Oslo 0,448836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Akershus 0,447272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Rogaland 0,432894 Mandat tildelt
10 H Hordaland 0,431893 Mandat tildelt
11 SV Nordland 0,427982 Mandat tildelt
12 Ap Akershus 0,424733 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Østfold 0,424441 Mandat tildelt
14 Ap Oslo 0,418665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Nord-Trøndelag 0,417608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Hordaland 0,411203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Vest-Agder 0,408713 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Hedmark 0,408292 Mandat tildelt
19 KrF Rogaland 0,407745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Oslo 0,402879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Nordland 0,398613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Østfold 0,396796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Buskerud 0,392183 Mandat tildelt
24 SV Rogaland 0,391385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Troms 0,386461 Mandat tildelt
26 Ap Sør-Trøndelag 0,382225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Østfold 0,379555 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Rogaland 0,377781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Vestfold 0,377028 Mandat tildelt
30 Ap Telemark 0,372222 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Oslo 0,370631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Buskerud 0,366928 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Hordaland 0,363039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Troms 0,356887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Hedmark 0,355254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Akershus 0,351638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Telemark 0,348726 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Hordaland 0,348312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Møre og Romsdal 0,348164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Nordland 0,346825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Vestfold 0,346464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Møre og Romsdal 0,344630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Nordland 0,336433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Rogaland 0,332189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Østfold 0,332109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Akershus 0,331379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Buskerud 0,329583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Aust-Agder 0,329567 Mandat tildelt
49 Frp Oslo 0,329422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Oppland 0,325131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Nord-Trøndelag 0,318968 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Hedmark 0,318934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Sør-Trøndelag 0,318472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Hordaland 0,309765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vestfold 0,306743 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Rogaland 0,300217 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Nord-Trøndelag 0,299846 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Vest-Agder 0,298301 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Finnmark 0,298152 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Aust-Agder 0,296591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Sør-Trøndelag 0,294874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Oppland 0,292047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Oppland 0,290799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Vest-Agder 0,290595 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Sogn og Fjordane 0,286262 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Møre og Romsdal 0,283376 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Troms 0,280092 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Vestfold 0,279327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Telemark 0,278991 Mandat tildelt
70 Sp Møre og Romsdal 0,278403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Sør-Trøndelag 0,278047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Troms 0,275996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Sør-Trøndelag 0,275848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Nordland 0,274635 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Sogn og Fjordane 0,273321 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Finnmark 0,269963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Sogn og Fjordane 0,269861 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Hordaland 0,268121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Buskerud 0,267856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Østfold 0,267429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Aust-Agder 0,267337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Hedmark 0,262290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Vest-Agder 0,259175 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Telemark 0,250257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Vestfold 0,247799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Akershus 0,242900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Vest-Agder 0,235749 Mandat tildelt
88 Sp Buskerud 0,231524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Troms 0,229823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Aust-Agder 0,229622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Vestfold 0,226917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Finnmark 0,217705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Nordland 0,217689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Frp Hedmark 0,212991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Østfold 0,212859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Møre og Romsdal 0,209053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Buskerud 0,205285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Nord-Trøndelag 0,205004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 H Finnmark 0,200022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Telemark 0,197315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 H Sogn og Fjordane 0,194135 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Telemark 0,189280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 SV Oppland 0,177005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 SV Vest-Agder 0,163934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 Frp Aust-Agder 0,156972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Nord-Trøndelag 0,153995 Mandat tildelt
107 KrF Troms 0,148128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Sogn og Fjordane 0,145143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Hedmark 0,120863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Nord-Trøndelag 0,120840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Oppland 0,117742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Sogn og Fjordane 0,102604 Mandat tildelt