Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,9 27,4 3,5 54 49 5 55 53
Høyre 15,9 25,0 -9,1 27 45 -18 27 27
Frp 26,8 15,2 11,6 47 27 20 47 48
SV 6,1 6,0 0,1 10 11 -1 10 10
Sp 6,3 10,3 -4,0 11 19 -8 11 11
KrF 5,7 4,2 1,5 10 8 2 10 10
Venstre 5,7 4,4 1,3 10 8 2 9 10
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 0,0 2,4 -2,4 0 1 -1 0 0
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 1 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 3 5 1 0+1 0 2 0 0 0
Oslo 7 3 4 2 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2 3 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 2 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3 3 5 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 3+1 4 1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 0 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 3 0 1 1 0+1 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 1 2 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 1 3 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 2 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,597639 Mandat tildelt
2 Sp Rogaland 0,597277 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 Sp Akershus 0,586017 Mandat tildelt
4 SV Nordland 0,567506 Mandat tildelt
5 Sp Buskerud 0,526420 Mandat tildelt
6 KrF Oslo 0,522445 Mandat tildelt
7 SV Rogaland 0,519000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 SV Troms 0,512463 Mandat tildelt
9 KrF Akershus 0,505596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Sør-Trøndelag 0,476842 Mandat tildelt
11 KrF Østfold 0,460291 Mandat tildelt
12 Sp Troms 0,457231 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,449801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Oslo 0,431811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Østfold 0,423480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,413455 Mandat tildelt
17 SV Buskerud 0,405890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Østfold 0,402885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Møre og Romsdal 0,399901 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Aust-Agder 0,399685 Mandat tildelt
21 V Oslo 0,395646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Sør-Trøndelag 0,395223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Telemark 0,392549 Mandat tildelt
24 V Buskerud 0,383189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Hordaland 0,375657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Nord-Trøndelag 0,374659 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Finnmark 0,365571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Finnmark 0,363412 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Møre og Romsdal 0,361234 Mandat tildelt
30 SV Finnmark 0,357963 Mandat tildelt
31 SV Hordaland 0,355546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sogn og Fjordane 0,354793 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 SV Østfold 0,354583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Hedmark 0,347861 Mandat tildelt
35 H Nordland 0,341593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Rogaland 0,339068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Telemark 0,338351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Oslo 0,338317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Sør-Trøndelag 0,334562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Møre og Romsdal 0,316814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Nordland 0,303546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Vestfold 0,300926 Mandat tildelt
43 KrF Vestfold 0,300540 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Vestfold 0,300497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Rogaland 0,296697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Vest-Agder 0,295049 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Akershus 0,286330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Vest-Agder 0,285903 Mandat tildelt
49 KrF Buskerud 0,284574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Hordaland 0,284514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Oppland 0,281696 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Buskerud 0,273051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Nordland 0,270884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Hedmark 0,270757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 V Akershus 0,270620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 KrF Nordland 0,264020 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Oppland 0,258728 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Østfold 0,251610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Telemark 0,251014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Vest-Agder 0,236046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Sør-Trøndelag 0,234197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Oslo 0,232857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Hordaland 0,230980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Vestfold 0,229790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Vestfold 0,229678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Møre og Romsdal 0,222278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Finnmark 0,220412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Vest-Agder 0,217424 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Troms 0,217415 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Oppland 0,212590 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Telemark 0,212439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Møre og Romsdal 0,210992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Nord-Trøndelag 0,204188 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Oppland 0,200240 Mandat tildelt
75 Sp Nord-Trøndelag 0,198849 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Vest-Agder 0,197811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Sør-Trøndelag 0,195549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Hedmark 0,194302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Troms 0,191501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Hedmark 0,182398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Sogn og Fjordane 0,181259 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Troms 0,179587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Sogn og Fjordane 0,175996 Mandat tildelt
84 V Telemark 0,174414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Oppland 0,171373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Aust-Agder 0,162854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Sogn og Fjordane 0,159435 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Aust-Agder 0,152279 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nord-Trøndelag 0,146548 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Hedmark 0,146529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Sogn og Fjordane 0,136065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Aust-Agder 0,128103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Aust-Agder 0,120230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,116963 Mandat tildelt