Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,8 27,4 3,4 56 49 7 56 56
Høyre 33,8 25,0 8,8 58 45 13 59 60
Frp 10,4 15,2 -4,8 18 27 -9 19 17
SV 4,6 6,0 -1,4 8 11 -3 8 8
Sp 5,2 10,3 -5,1 9 19 -10 9 9
KrF 6,3 4,2 2,1 11 8 3 10 11
Venstre 4,5 4,4 0,1 8 8 0 7 7
MDG 1,5 3,2 -1,7 0 1 -1 0 0
Rødt 2,2 2,4 -0,2 1 1 0 1 1
Andre 0,7 1,8 -1,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 8 2 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 7 1 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 2 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 2 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Akershus 0,628666 Mandat tildelt
2 KrF Oslo 0,609541 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,571975 Mandat tildelt
4 Sp Akershus 0,544174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 KrF Østfold 0,508743 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,493011 Mandat tildelt
7 Sp Sør-Trøndelag 0,484219 Mandat tildelt
8 Frp Hedmark 0,481557 Mandat tildelt
9 H Hordaland 0,473259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 V Rogaland 0,471837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Rogaland 0,458678 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Møre og Romsdal 0,457163 Mandat tildelt
13 H Oslo 0,452169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Oslo 0,448836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,442938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Aust-Agder 0,441738 Mandat tildelt
17 SV Nordland 0,427982 Mandat tildelt
18 Frp Oppland 0,419078 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Hordaland 0,415208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Oslo 0,413762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Akershus 0,400596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Rogaland 0,391385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Troms 0,386461 Mandat tildelt
24 Sp Buskerud 0,380201 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Troms 0,377402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Oppland 0,376605 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Sør-Trøndelag 0,376444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Vest-Agder 0,376326 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Telemark 0,373966 Mandat tildelt
30 Frp Akershus 0,371004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Sør-Trøndelag 0,369761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Østfold 0,367040 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Buskerud 0,362775 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Sør-Trøndelag 0,360079 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Møre og Romsdal 0,355931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Aust-Agder 0,354900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Rogaland 0,350487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Østfold 0,349509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Vestfold 0,348755 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Vestfold 0,332185 Mandat tildelt
41 V Oslo 0,329702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Rogaland 0,327935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Telemark 0,324001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Østfold 0,319861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Møre og Romsdal 0,318781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Vest-Agder 0,315999 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nord-Trøndelag 0,314724 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Nordland 0,311204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Hordaland 0,309889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Nordland 0,300390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Finnmark 0,299982 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Nordland 0,291771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Troms 0,277303 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Buskerud 0,276526 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Buskerud 0,275196 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Telemark 0,270959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Finnmark 0,269963 Mandat tildelt
58 SV Hordaland 0,268121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Buskerud 0,267856 Mandat tildelt
60 SV Østfold 0,267429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Nord-Trøndelag 0,265500 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Buskerud 0,264691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Hedmark 0,262290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 H Finnmark 0,259032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Sogn og Fjordane 0,251400 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Nordland 0,250549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Møre og Romsdal 0,249539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Hedmark 0,247826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Akershus 0,242900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Sør-Trøndelag 0,240022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Vestfold 0,237208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Vestfold 0,231176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vestfold 0,226917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Hordaland 0,224617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Hedmark 0,223475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Møre og Romsdal 0,214975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Nordland 0,213843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Møre og Romsdal 0,209053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Troms 0,208008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Aust-Agder 0,207725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Sogn og Fjordane 0,203373 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Oslo 0,202887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Østfold 0,198632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Troms 0,198529 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Vest-Agder 0,195318 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Sogn og Fjordane 0,194537 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Vestfold 0,189655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Telemark 0,189280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Telemark 0,188592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Vest-Agder 0,186321 Mandat tildelt
91 Sp Oppland 0,177957 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Oppland 0,177005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sør-Trøndelag 0,176605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Finnmark 0,174047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Nord-Trøndelag 0,164129 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Finnmark 0,164041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Vest-Agder 0,163934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Vest-Agder 0,163291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Nord-Trøndelag 0,162004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Hedmark 0,161992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Oppland 0,157834 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Nord-Trøndelag 0,153995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Troms 0,151147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Sogn og Fjordane 0,149617 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Hedmark 0,144004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,137715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Oppland 0,131705 Mandat tildelt
108 V Sogn og Fjordane 0,125877 Mandat tildelt
109 Sp Aust-Agder 0,125695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Finnmark 0,124701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Sogn og Fjordane 0,102604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Aust-Agder 0,101149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,092326 Mandat tildelt