Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,8 26,3 4,5 55 48 7 55 55
Høyre 31,7 20,4 11,3 56 36 20 56 56
Frp 16,8 11,6 5,2 30 21 9 32 30
SV 4,8 7,6 -2,8 9 13 -4 8 9
Sp 4,8 13,5 -8,7 8 28 -20 8 8
KrF 4,3 3,8 0,5 8 3 5 8 8
Venstre 3,7 4,6 -0,9 3 8 -5 2 3
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 0,7 4,7 -4,0 0 8 -8 0 0
Andre 2,5 3,6 -1,1 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3+1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 5 8 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 7+1 2 2 0 0 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1 0+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,563039 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,526754 Mandat tildelt
3 SV Sør-Trøndelag 0,515864 Mandat tildelt
4 Ap Akershus 0,495702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Sør-Trøndelag 0,483122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Rogaland 0,481195 Mandat tildelt
7 H Oslo 0,464412 Mandat tildelt
8 Sp Oppland 0,461530 Mandat tildelt
9 H Akershus 0,451799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Rogaland 0,450339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Hordaland 0,444253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Rogaland 0,440838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Hordaland 0,439932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Møre og Romsdal 0,434876 Mandat tildelt
15 KrF Møre og Romsdal 0,422094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Rogaland 0,418271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Akershus 0,417163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Buskerud 0,413189 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Nord-Trøndelag 0,409796 Mandat tildelt
20 Ap Østfold 0,408693 Mandat tildelt
21 Ap Vest-Agder 0,406253 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Sogn og Fjordane 0,403547 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Østfold 0,401344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Buskerud 0,401202 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Rogaland 0,395304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Oslo 0,393758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Oslo 0,392299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Hordaland 0,391858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Akershus 0,389658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Nordland 0,385706 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Nordland 0,381226 Mandat tildelt
32 Ap Vestfold 0,379919 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Rogaland 0,379502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Telemark 0,361789 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Nordland 0,360104 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Vestfold 0,359487 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Møre og Romsdal 0,354457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Sør-Trøndelag 0,349855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Buskerud 0,343433 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Troms 0,339715 Mandat tildelt
41 Sp Troms 0,339284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Troms 0,338115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vestfold 0,334474 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Ap Hedmark 0,333116 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Buskerud 0,332739 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Østfold 0,332192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Møre og Romsdal 0,331242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Vest-Agder 0,331228 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Oslo 0,330058 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Sør-Trøndelag 0,329957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,329868 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Oppland 0,324258 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Møre og Romsdal 0,319271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Troms 0,318509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Vest-Agder 0,316998 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Oslo 0,316803 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Nord-Trøndelag 0,315102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Aust-Agder 0,314802 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Telemark 0,306023 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Østfold 0,305381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Sogn og Fjordane 0,302890 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Østfold 0,302861 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Aust-Agder 0,296605 Mandat tildelt
64 Ap Finnmark 0,294426 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Østfold 0,293542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Oppland 0,293494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Telemark 0,292746 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Aust-Agder 0,287765 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Nordland 0,281801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Hordaland 0,278378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Møre og Romsdal 0,276727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Hordaland 0,274638 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Vest-Agder 0,261964 Mandat tildelt
74 Sp Finnmark 0,261037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Hedmark 0,258645 Mandat tildelt
76 SV Akershus 0,256867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Telemark 0,252760 Mandat tildelt
78 SV Buskerud 0,247767 Mandat tildelt
79 H Telemark 0,244278 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Hedmark 0,243722 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Vestfold 0,237476 Mandat tildelt
82 SV Vestfold 0,234973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Sør-Trøndelag 0,224417 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Sør-Trøndelag 0,222023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Nord-Trøndelag 0,220068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Sogn og Fjordane 0,213991 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Oslo 0,212693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Vestfold 0,211325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Troms 0,209902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Finnmark 0,208843 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Oppland 0,206769 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Nordland 0,201011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Hedmark 0,199373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Telemark 0,192292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Aust-Agder 0,191828 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Ap Sogn og Fjordane 0,186257 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Buskerud 0,183868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Vest-Agder 0,183551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Nordland 0,177906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Oppland 0,175297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Vest-Agder 0,167716 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Finnmark 0,155658 Mandat tildelt
103 Frp Nord-Trøndelag 0,154709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Aust-Agder 0,144270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Nord-Trøndelag 0,143888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 H Finnmark 0,141942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 KrF Sogn og Fjordane 0,130714 Mandat tildelt