Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,8 27,4 3,4 55 49 6 54 54
Høyre 29,5 25,0 4,5 53 45 8 52 51
Frp 15,3 15,2 0,1 27 27 0 29 30
SV 4,5 6,0 -1,5 8 11 -3 8 8
Sp 4,8 10,3 -5,5 8 19 -11 8 8
KrF 5,1 4,2 0,9 9 8 1 9 9
Venstre 4,8 4,4 0,4 8 8 0 8 8
MDG 2,8 3,2 -0,4 1 1 0 1 1
Rødt 1,1 2,4 -1,3 0 1 -1 0 0
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,527969 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,522084 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,508925 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,503262 Mandat tildelt
5 Sp Akershus 0,502302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 KrF Oslo 0,493450 Mandat tildelt
7 Sp Oppland 0,492811 Mandat tildelt
8 Frp Hordaland 0,455902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Rogaland 0,455063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Nord-Trøndelag 0,454487 Mandat tildelt
11 Sp Sør-Trøndelag 0,446941 Mandat tildelt
12 KrF Rogaland 0,442448 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Oslo 0,439071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Hordaland 0,428409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Akershus 0,427300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Møre og Romsdal 0,422011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Nordland 0,418692 Mandat tildelt
18 Ap Østfold 0,412273 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Østfold 0,411839 Mandat tildelt
20 Ap Akershus 0,410087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Buskerud 0,406823 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Oslo 0,404228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 V Sør-Trøndelag 0,401543 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Vest-Agder 0,394615 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Akershus 0,389856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Rogaland 0,382895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Troms 0,378061 Mandat tildelt
28 Ap Vestfold 0,377568 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Sør-Trøndelag 0,369046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Rogaland 0,368296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Oslo 0,365228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Rogaland 0,364758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Telemark 0,359390 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Aust-Agder 0,357586 Mandat tildelt
35 Frp Sør-Trøndelag 0,353094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Oslo 0,351688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Buskerud 0,350934 Mandat tildelt
38 Sp Troms 0,348358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Hedmark 0,343000 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Vestfold 0,340089 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Møre og Romsdal 0,336161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Hordaland 0,336122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Nordland 0,334864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Østfold 0,322646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Buskerud 0,318212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Møre og Romsdal 0,314174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Nord-Trøndelag 0,307970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Troms 0,306010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Telemark 0,302735 Mandat tildelt
50 KrF Sør-Trøndelag 0,299314 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Sogn og Fjordane 0,299170 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Telemark 0,299121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Finnmark 0,287872 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Vest-Agder 0,287339 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Aust-Agder 0,286356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Buskerud 0,282352 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Østfold 0,282343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Oppland 0,281975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Telemark 0,277442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Finnmark 0,276851 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Sogn og Fjordane 0,276395 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Troms 0,270429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Vestfold 0,268895 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Møre og Romsdal 0,266162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Nordland 0,265156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Finnmark 0,264103 Mandat tildelt
67 SV Hordaland 0,262293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Buskerud 0,262030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Østfold 0,261609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Hedmark 0,256609 Mandat tildelt
71 KrF Vest-Agder 0,255807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Vestfold 0,253030 Mandat tildelt
73 Frp Finnmark 0,241349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Hordaland 0,239587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Akershus 0,237630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 KrF Nordland 0,236210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Hedmark 0,236150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Nordland 0,231259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Nordland 0,228103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Buskerud 0,222763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Vestfold 0,221986 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Østfold 0,211864 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Hedmark 0,206294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Oppland 0,205499 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Møre og Romsdal 0,204528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Vest-Agder 0,198752 Mandat tildelt
87 Sp Oslo 0,187256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Finnmark 0,185664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 SV Telemark 0,185202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Vestfold 0,175076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Aust-Agder 0,174046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Oppland 0,173180 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Sør-Trøndelag 0,172776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Troms 0,161250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Troms 0,160701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Vest-Agder 0,160368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Sogn og Fjordane 0,157455 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Nord-Trøndelag 0,154335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Hedmark 0,153576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Vest-Agder 0,150711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Nord-Trøndelag 0,150629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Telemark 0,146902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Oppland 0,140507 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Sogn og Fjordane 0,138093 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Sogn og Fjordane 0,134279 Mandat tildelt