Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,8 27,4 3,4 54 49 5 55 54
Høyre 27,6 25,0 2,6 48 45 3 48 48
Frp 18,0 15,2 2,8 30 27 3 32 32
SV 4,6 6,0 -1,4 8 11 -3 8 8
Sp 5,8 10,3 -4,5 10 19 -9 9 9
KrF 5,2 4,2 1,0 9 8 1 8 9
Venstre 5,8 4,4 1,4 10 8 2 9 9
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,2 2,4 -1,2 0 1 -1 0 0
Andre 1,0 1,8 -0,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 1 0+1 0 2 0 0 0
Oslo 7 6 2 2 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,637984 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,608149 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,606982 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,549907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Frp Nord-Trøndelag 0,544722 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Sør-Trøndelag 0,540061 Mandat tildelt
7 SV Sør-Trøndelag 0,529814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Akershus 0,518912 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Møre og Romsdal 0,509890 Mandat tildelt
10 KrF Oslo 0,503129 Mandat tildelt
11 V Sør-Trøndelag 0,485209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Akershus 0,458660 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Rogaland 0,451129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Rogaland 0,433290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Oslo 0,429686 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 SV Nordland 0,427982 Mandat tildelt
17 V Oslo 0,424955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Buskerud 0,424056 Mandat tildelt
19 Sp Troms 0,420940 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Østfold 0,419948 Mandat tildelt
21 SV Rogaland 0,391385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Østfold 0,389852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Troms 0,386461 Mandat tildelt
24 Frp Hordaland 0,383106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Møre og Romsdal 0,369617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Aust-Agder 0,364626 Mandat tildelt
27 Sp Telemark 0,361423 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Troms 0,359998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Sogn og Fjordane 0,351993 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Hordaland 0,342703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Buskerud 0,341162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Vest-Agder 0,338055 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Finnmark 0,334524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Østfold 0,332168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Telemark 0,326410 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Møre og Romsdal 0,321652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Nordland 0,311948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Akershus 0,309788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Telemark 0,308671 Mandat tildelt
40 V Vestfold 0,305772 Mandat tildelt
41 KrF Sør-Trøndelag 0,305205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Hordaland 0,289504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Buskerud 0,287169 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Finnmark 0,283945 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Nordland 0,279444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Hedmark 0,277823 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Nordland 0,275617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Vestfold 0,274170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Finnmark 0,269963 Mandat tildelt
50 SV Oslo 0,269301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hordaland 0,268121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Buskerud 0,267856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Østfold 0,267429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Hedmark 0,262290 Mandat tildelt
55 KrF Vest-Agder 0,260826 Mandat tildelt
56 V Østfold 0,256038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Sp Hedmark 0,249264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Sør-Trøndelag 0,249243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Akershus 0,242900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Oppland 0,241767 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Nordland 0,240825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Vest-Agder 0,240157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vestfold 0,240063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Buskerud 0,227121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Vestfold 0,226917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Oslo 0,226281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Finnmark 0,224318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Vestfold 0,211523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Møre og Romsdal 0,209053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Aust-Agder 0,204752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Oppland 0,198495 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Troms 0,194850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Telemark 0,189280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Hedmark 0,185607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Nord-Trøndelag 0,183070 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Vest-Agder 0,182111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Telemark 0,177511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Møre og Romsdal 0,177441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Oppland 0,177005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Oppland 0,169770 Mandat tildelt
81 Sp Sogn og Fjordane 0,166871 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Vest-Agder 0,163934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Troms 0,163885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Sogn og Fjordane 0,162235 Mandat tildelt
85 KrF Sogn og Fjordane 0,160545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Nord-Trøndelag 0,153995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Aust-Agder 0,140191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Hedmark 0,133696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nord-Trøndelag 0,133694 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Aust-Agder 0,130372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Oppland 0,130276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Nord-Trøndelag 0,119003 Mandat tildelt