Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,8 27,4 3,4 54 49 5 55 52
Høyre 27,6 25,0 2,6 49 45 4 48 50
Frp 18,0 15,2 2,8 31 27 4 32 30
SV 4,6 6,0 -1,4 8 11 -3 8 8
Sp 5,8 10,3 -4,5 9 19 -10 9 10
KrF 5,2 4,2 1,0 9 8 1 8 9
Venstre 5,8 4,4 1,4 9 8 1 9 10
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,2 2,4 -1,2 0 1 -1 0 0
Andre 1,0 1,8 -0,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 6 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 7 6 2 1 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,637984 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,608149 Mandat tildelt
3 Sp Møre og Romsdal 0,582732 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,549907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 Sp Sør-Trøndelag 0,540061 Mandat tildelt
6 Sp Akershus 0,539540 Mandat tildelt
7 SV Sør-Trøndelag 0,529814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 V Sør-Trøndelag 0,485209 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Buskerud 0,484636 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Oslo 0,476648 Mandat tildelt
11 KrF Akershus 0,461255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Akershus 0,458945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Rogaland 0,451129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Nordland 0,427982 Mandat tildelt
15 SV Oslo 0,425213 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Troms 0,420940 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Østfold 0,419948 Mandat tildelt
18 V Oslo 0,402589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Rogaland 0,391385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Buskerud 0,389900 Mandat tildelt
21 Sp Østfold 0,389852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Troms 0,386461 Mandat tildelt
23 V Møre og Romsdal 0,367603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Aust-Agder 0,364626 Mandat tildelt
25 Sp Telemark 0,361423 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Hordaland 0,342703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Finnmark 0,334524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Telemark 0,308671 Mandat tildelt
29 SV Buskerud 0,306122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Vestfold 0,305772 Mandat tildelt
31 KrF Sør-Trøndelag 0,305205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Hordaland 0,289504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Nordland 0,279444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Nordland 0,275617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Vestfold 0,274170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 SV Finnmark 0,269963 Mandat tildelt
37 SV Hordaland 0,268121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Østfold 0,267429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Hedmark 0,262290 Mandat tildelt
40 KrF Vest-Agder 0,260826 Mandat tildelt
41 KrF Buskerud 0,259566 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 V Østfold 0,256038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Hedmark 0,249264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Nordland 0,240825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Vest-Agder 0,240157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Møre og Romsdal 0,238917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Oppland 0,238194 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Vestfold 0,226917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Finnmark 0,224318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Akershus 0,215911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Oslo 0,214372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Oppland 0,212406 Mandat tildelt
53 Sp Vestfold 0,211523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Oppland 0,203724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Møre og Romsdal 0,202790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Troms 0,194850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Telemark 0,189280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Hedmark 0,185607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Nord-Trøndelag 0,183070 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Vest-Agder 0,182111 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Telemark 0,177511 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Sogn og Fjordane 0,166871 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Vest-Agder 0,163934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Troms 0,163885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Sogn og Fjordane 0,162235 Mandat tildelt
66 KrF Sogn og Fjordane 0,160545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Oppland 0,156332 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Nord-Trøndelag 0,153995 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Aust-Agder 0,140191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Hedmark 0,133696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Nord-Trøndelag 0,133694 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Aust-Agder 0,130372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Nord-Trøndelag 0,119003 Mandat tildelt