Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,8 27,4 3,4 55 49 6 54 54
Høyre 26,1 25,0 1,1 44 45 -1 45 44
Frp 20,7 15,2 5,5 37 27 10 36 37
SV 5,4 6,0 -0,6 9 11 -2 9 9
Sp 5,2 10,3 -5,1 9 19 -10 9 9
KrF 5,0 4,2 0,8 8 8 0 9 9
Venstre 4,2 4,4 -0,2 7 8 -1 7 7
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,3 2,4 -1,1 0 1 -1 0 0
Andre 1,4 1,8 -0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 4 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 6 3 2 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 4 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,571975 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,544174 Mandat tildelt
3 Sp Oppland 0,533871 Mandat tildelt
4 KrF Møre og Romsdal 0,511843 Mandat tildelt
5 SV Nordland 0,502419 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,498938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Rogaland 0,493011 Mandat tildelt
8 Sp Nord-Trøndelag 0,492387 Mandat tildelt
9 Sp Sør-Trøndelag 0,484219 Mandat tildelt
10 KrF Oslo 0,483771 Mandat tildelt
11 SV Rogaland 0,459464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Møre og Romsdal 0,457163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Troms 0,453662 Mandat tildelt
14 H Akershus 0,447272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Rogaland 0,440360 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Rogaland 0,433768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,432894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,431893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Østfold 0,403781 Mandat tildelt
20 H Oslo 0,402879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Østfold 0,396796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Buskerud 0,392183 Mandat tildelt
23 H Sør-Trøndelag 0,389266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Buskerud 0,380201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Troms 0,377402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Vestfold 0,377028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Akershus 0,373892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Troms 0,356887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Sør-Trøndelag 0,351344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
31 Sp Østfold 0,349509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Telemark 0,348726 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Møre og Romsdal 0,344630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Nordland 0,336433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Hordaland 0,329524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Telemark 0,324001 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Hedmark 0,318934 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Finnmark 0,316945 Mandat tildelt
39 SV Oslo 0,316141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Hordaland 0,314755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Buskerud 0,314418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Østfold 0,313891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 SV Hedmark 0,307942 Mandat tildelt
44 V Oslo 0,307726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Finnmark 0,299982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Telemark 0,296799 Mandat tildelt
47 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Oppland 0,290799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Vest-Agder 0,290595 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Akershus 0,285145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Aust-Agder 0,267337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Vestfold 0,266408 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Vestfold 0,263621 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Vest-Agder 0,250788 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Nordland 0,250549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Buskerud 0,247076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Møre og Romsdal 0,245443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Møre og Romsdal 0,232916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Nordland 0,231594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Hedmark 0,223475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Telemark 0,222212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Vestfold 0,221428 Mandat tildelt
63 KrF Buskerud 0,218405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Hordaland 0,209630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Oppland 0,207834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Sør-Trøndelag 0,207315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Nord-Trøndelag 0,205004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Oslo 0,202887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Finnmark 0,200022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Nordland 0,199583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Sogn og Fjordane 0,194135 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Vest-Agder 0,192462 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Vestfold 0,189655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Østfold 0,185400 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Nord-Trøndelag 0,180775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Vest-Agder 0,173939 Mandat tildelt
77 Sp Vest-Agder 0,163291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Finnmark 0,162430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Troms 0,157571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Sogn og Fjordane 0,154365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Sogn og Fjordane 0,149617 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Troms 0,141100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Hedmark 0,134379 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Nord-Trøndelag 0,128593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Hedmark 0,128541 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Telemark 0,128527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Aust-Agder 0,125695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Oppland 0,125253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Oppland 0,122949 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Sogn og Fjordane 0,120421 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Sogn og Fjordane 0,117476 Mandat tildelt