Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,5 27,4 3,1 54 49 5 54 55
Høyre 26,9 25,0 1,9 50 45 5 50 48
Frp 13,8 15,2 -1,4 26 27 -1 25 26
SV 4,6 6,0 -1,4 8 11 -3 8 8
Sp 5,2 10,3 -5,1 9 19 -10 9 9
KrF 5,9 4,2 1,7 10 8 2 10 10
Venstre 6,2 4,4 1,8 10 8 2 11 11
MDG 3,1 3,2 -0,1 1 1 0 1 1
Rødt 1,8 2,4 -0,6 1 1 0 1 1
Andre 1,9 1,8 0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 3 1 0 0+1 2 0 0 0
Oslo 6 6 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,650083 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,588770 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,571975 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,570827 Mandat tildelt
5 Sp Akershus 0,544174 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Oppland 0,533871 Mandat tildelt
7 V Sør-Trøndelag 0,518675 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,493011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Sør-Trøndelag 0,484219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Østfold 0,476458 Mandat tildelt
11 Sp Møre og Romsdal 0,457163 Mandat tildelt
12 V Oslo 0,454260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Oslo 0,448836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 SV Nordland 0,427982 Mandat tildelt
15 KrF Aust-Agder 0,413718 Mandat tildelt
16 SV Rogaland 0,391385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Hordaland 0,388852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Troms 0,386461 Mandat tildelt
19 Sp Buskerud 0,380201 Mandat tildelt
20 Sp Troms 0,377402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Buskerud 0,364696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Telemark 0,350222 Mandat tildelt
23 Sp Østfold 0,349509 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 KrF Sør-Trøndelag 0,346295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Møre og Romsdal 0,343801 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Akershus 0,331151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Vestfold 0,326868 Mandat tildelt
28 Sp Telemark 0,324001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Vestfold 0,311089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Hordaland 0,309464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Rogaland 0,307113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Finnmark 0,299982 Mandat tildelt
33 KrF Vest-Agder 0,295940 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Nordland 0,294670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Østfold 0,273697 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Nordland 0,273250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Finnmark 0,269963 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 SV Hordaland 0,268121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Buskerud 0,267856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Østfold 0,267429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 SV Hedmark 0,262290 Mandat tildelt
42 KrF Buskerud 0,257718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 V Vest-Agder 0,256748 Mandat tildelt
44 Sp Nordland 0,250549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Akershus 0,242900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 V Finnmark 0,239739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Vestfold 0,226917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Hedmark 0,223475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Møre og Romsdal 0,209053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Troms 0,208301 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Oslo 0,202887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Møre og Romsdal 0,201321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Hedmark 0,198387 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Telemark 0,189745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Vestfold 0,189655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Telemark 0,189280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Troms 0,185901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Sogn og Fjordane 0,182177 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Oppland 0,181475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Oppland 0,177005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Sør-Trøndelag 0,176605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Sogn og Fjordane 0,173437 Mandat tildelt
63 Sp Nord-Trøndelag 0,164129 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Vest-Agder 0,163934 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Vest-Agder 0,163291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Nord-Trøndelag 0,153995 Mandat tildelt