Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,5 26,3 4,2 56 48 8 56 56
Høyre 23,6 20,4 3,2 43 36 7 43 43
Frp 13,2 11,6 1,6 24 21 3 24 24
SV 5,4 7,6 -2,2 10 13 -3 10 10
Sp 11,5 13,5 -2,0 21 28 -7 21 21
KrF 5,7 3,8 1,9 10 3 7 11 10
Venstre 3,6 4,6 -1,0 3 8 -5 2 3
MDG 2,6 3,9 -1,3 1 3 -2 1 1
Rødt 2,3 4,7 -2,4 1 8 -7 1 1
Andre 1,6 3,6 -2,0 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 2 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 6 1 2 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 4 3 0+1 1 2 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2+1 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,574511 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,559538 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,552977 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,519995 Mandat tildelt
5 Sp Oslo 0,509583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Vestfold 0,506239 Mandat tildelt
7 Frp Oppland 0,487376 Mandat tildelt
8 Ap Rogaland 0,483182 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Rogaland 0,470549 Mandat tildelt
10 H Akershus 0,439849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Vest-Agder 0,439761 Mandat tildelt
12 Frp Oslo 0,432228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Hordaland 0,431041 Mandat tildelt
14 Frp Akershus 0,428625 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Hordaland 0,420681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Akershus 0,415354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Nordland 0,405102 Mandat tildelt
18 Ap Vest-Agder 0,402290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Østfold 0,401492 Mandat tildelt
20 H Rogaland 0,401124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Oslo 0,398937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 KrF Aust-Agder 0,393165 Mandat tildelt
23 Ap Oslo 0,389919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Hordaland 0,387066 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Sør-Trøndelag 0,385827 Mandat tildelt
26 Frp Østfold 0,384411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Rogaland 0,384273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 SV Troms 0,382159 Mandat tildelt
29 Ap Nordland 0,381951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Nordland 0,369024 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Oppland 0,368568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nord-Trøndelag 0,364704 Mandat tildelt
33 KrF Hordaland 0,364070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Hordaland 0,359939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Telemark 0,358260 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Buskerud 0,357951 Mandat tildelt
37 SV Oslo 0,356398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Rogaland 0,353841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Møre og Romsdal 0,351203 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,348606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Møre og Romsdal 0,347304 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Vest-Agder 0,347257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Sør-Trøndelag 0,346445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Østfold 0,346237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Aust-Agder 0,345682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Sør-Trøndelag 0,343900 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Østfold 0,343579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Telemark 0,335053 Mandat tildelt
49 Ap Hedmark 0,329870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Buskerud 0,329503 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Møre og Romsdal 0,328006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Nord-Trøndelag 0,327266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Buskerud 0,324648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Østfold 0,320519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Buskerud 0,320407 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Sogn og Fjordane 0,317048 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Finnmark 0,316959 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Troms 0,315403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Vestfold 0,314808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Østfold 0,314775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Rogaland 0,314409 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Hordaland 0,313176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Nord-Trøndelag 0,312034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Møre og Romsdal 0,311300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Sogn og Fjordane 0,307400 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Telemark 0,303099 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Sør-Trøndelag 0,294354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Sør-Trøndelag 0,293888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Finnmark 0,291553 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Hedmark 0,290956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Oppland 0,290634 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Nordland 0,288965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Akershus 0,288965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Hedmark 0,286588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Ap Aust-Agder 0,284955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Nordland 0,283816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Vestfold 0,282457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Buskerud 0,278689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Troms 0,270970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Akershus 0,269781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Vestfold 0,268726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Troms 0,265667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Vestfold 0,264361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Møre og Romsdal 0,263888 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Troms 0,260436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Vest-Agder 0,249062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Vest-Agder 0,246586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Hedmark 0,245581 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Buskerud 0,243706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Sogn og Fjordane 0,241906 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Oppland 0,241399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Telemark 0,240446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Nordland 0,235838 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Aust-Agder 0,234359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Telemark 0,233808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Telemark 0,216335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Finnmark 0,208467 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Oppland 0,197241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Sør-Trøndelag 0,193457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Vest-Agder 0,188639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Finnmark 0,175051 Mandat tildelt
102 KrF Sogn og Fjordane 0,173239 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Troms 0,166918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Finnmark 0,164106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Nord-Trøndelag 0,163824 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Nord-Trøndelag 0,161841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 H Sogn og Fjordane 0,159322 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Frp Aust-Agder 0,150725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Hedmark 0,146702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 KrF Nord-Trøndelag 0,135172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 SV Sogn og Fjordane 0,125495 Mandat tildelt