Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,5 27,4 3,1 56 49 7 56 56
Høyre 21,9 25,0 -3,1 41 45 -4 40 40
Frp 12,1 15,2 -3,1 22 27 -5 22 22
SV 5,6 6,0 -0,4 10 11 -1 10 10
Sp 10,9 10,3 0,6 19 19 0 20 20
KrF 5,2 4,2 1,0 9 8 1 9 9
Venstre 4,1 4,4 -0,3 7 8 -1 7 7
MDG 3,9 3,2 0,7 3 1 2 3 4
Rødt 3,7 2,4 1,3 2 1 1 2 1
Andre 2,4 1,8 0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 6 5 1 2 0 0+1 2 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 2 0+1 1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 1 1 0+1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,613921 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,560291 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,532324 Mandat tildelt
4 SV Nordland 0,520998 Mandat tildelt
5 KrF Akershus 0,518912 Mandat tildelt
6 KrF Oslo 0,503129 Mandat tildelt
7 Frp Oppland 0,487558 Mandat tildelt
8 Frp Oslo 0,481408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Rogaland 0,476444 Mandat tildelt
10 SV Troms 0,470462 Mandat tildelt
11 Frp Akershus 0,431644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 V Rogaland 0,429903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Oslo 0,425234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Østfold 0,419948 Mandat tildelt
15 Frp Rogaland 0,407776 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Hordaland 0,399636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Vestfold 0,397533 Mandat tildelt
18 Sp Akershus 0,380230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Oppland 0,373041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Østfold 0,372159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Nord-Trøndelag 0,366191 Mandat tildelt
22 V Akershus 0,364990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Aust-Agder 0,364626 Mandat tildelt
24 Frp Hordaland 0,360546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Nordland 0,349502 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Rogaland 0,344464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Nord-Trøndelag 0,344037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Sør-Trøndelag 0,342978 Mandat tildelt
29 KrF Hordaland 0,342703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Vest-Agder 0,342232 Mandat tildelt
31 Sp Sør-Trøndelag 0,338324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Finnmark 0,328664 Mandat tildelt
33 SV Oslo 0,327849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Hordaland 0,326410 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Buskerud 0,326070 Mandat tildelt
36 SV Østfold 0,325532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Buskerud 0,321727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Møre og Romsdal 0,319430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Hedmark 0,319355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Nordland 0,315108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Sogn og Fjordane 0,313607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Telemark 0,308671 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Sør-Trøndelag 0,305205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Oslo 0,300397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Akershus 0,295720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Hedmark 0,281076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sør-Trøndelag 0,279247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Vestfold 0,276271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Vestfold 0,274170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Rogaland 0,270677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Vestfold 0,268953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Buskerud 0,265639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Troms 0,263680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Aust-Agder 0,263431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Vest-Agder 0,260826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Møre og Romsdal 0,254493 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Møre og Romsdal 0,248463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Østfold 0,244215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Troms 0,242012 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Buskerud 0,241158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Nordland 0,240825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Sogn og Fjordane 0,236593 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Telemark 0,230419 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Møre og Romsdal 0,227343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Vest-Agder 0,227246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Buskerud 0,227121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Telemark 0,226410 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Telemark 0,219425 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 V Vestfold 0,216154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Oppland 0,215530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Sør-Trøndelag 0,215005 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Finnmark 0,209583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Vest-Agder 0,199594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Nordland 0,194849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Finnmark 0,190873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Nord-Trøndelag 0,187457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Østfold 0,180973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Vest-Agder 0,169779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Troms 0,163885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Sogn og Fjordane 0,160545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Finnmark 0,158524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Troms 0,137751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Aust-Agder 0,137644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Hedmark 0,133696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Nord-Trøndelag 0,133694 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Hedmark 0,131224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Oppland 0,130276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Telemark 0,125481 Mandat tildelt
89 SV Sogn og Fjordane 0,124911 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Oppland 0,120000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Sogn og Fjordane 0,114675 Mandat tildelt