Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,4 27,4 3,0 57 49 8 57 57
Høyre 25,9 25,0 0,9 49 45 4 49 49
Frp 15,1 15,2 -0,1 28 27 1 28 28
SV 3,6 6,0 -2,4 1 11 -10 1 2
Sp 7,7 10,3 -2,6 14 19 -5 14 14
KrF 5,0 4,2 0,8 9 8 1 9 9
Venstre 4,7 4,4 0,3 9 8 1 9 9
MDG 3,0 3,2 -0,2 1 1 0 1 1
Rødt 1,8 2,4 -0,6 1 1 0 1 0
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 0 1 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 6 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5+1 3 0 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Troms 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Østfold 0,517548 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,511843 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,498938 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,492804 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,483771 Mandat tildelt
6 Sp Telemark 0,479782 Mandat tildelt
7 Ap Oslo 0,460361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Frp Nord-Trøndelag 0,456987 Mandat tildelt
9 Sp Finnmark 0,444216 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Rogaland 0,433768 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Rogaland 0,429575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Hordaland 0,428582 Mandat tildelt
13 Ap Hordaland 0,422850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Akershus 0,418398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Akershus 0,404763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Østfold 0,403781 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Buskerud 0,401502 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Oslo 0,399790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Østfold 0,393752 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Sør-Trøndelag 0,393177 Mandat tildelt
21 Ap Oppland 0,389641 Mandat tildelt
22 Ap Vest-Agder 0,389497 Mandat tildelt
23 H Buskerud 0,389183 Mandat tildelt
24 Frp Akershus 0,384759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Akershus 0,384666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Vestfold 0,372663 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Nordland 0,371000 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Sør-Trøndelag 0,364254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Rogaland 0,363481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Oslo 0,360456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Rogaland 0,360018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Troms 0,354142 Mandat tildelt
33 KrF Aust-Agder 0,350593 Mandat tildelt
34 Frp Sør-Trøndelag 0,348490 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Telemark 0,346041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 V Oslo 0,344359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Møre og Romsdal 0,341981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Hedmark 0,338544 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Vestfold 0,335644 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Nordland 0,333853 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Møre og Romsdal 0,331788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Sp Hedmark 0,330926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Nordland 0,330519 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 KrF Hordaland 0,329524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Hordaland 0,321382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Hedmark 0,316497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Østfold 0,316489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Buskerud 0,314084 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Møre og Romsdal 0,310069 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Nord-Trøndelag 0,303971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Troms 0,302002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Oslo 0,300397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Telemark 0,296799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Sogn og Fjordane 0,295258 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Sør-Trøndelag 0,293472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Oppland 0,288571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Vest-Agder 0,288366 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Finnmark 0,284130 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Vest-Agder 0,283592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Aust-Agder 0,282636 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Sp Hordaland 0,282320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Vestfold 0,280816 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Østfold 0,278652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Buskerud 0,276481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Sør-Trøndelag 0,275918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Telemark 0,273829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Sogn og Fjordane 0,272806 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Akershus 0,268607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Vestfold 0,267242 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Troms 0,266916 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 H Aust-Agder 0,265283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Vestfold 0,263621 Mandat tildelt
73 Sp Oppland 0,263518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Nordland 0,261688 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Møre og Romsdal 0,260637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Telemark 0,253374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Vest-Agder 0,250788 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Vestfold 0,247756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Rogaland 0,243339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Nord-Trøndelag 0,243039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Vest-Agder 0,241791 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Sør-Trøndelag 0,238999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Finnmark 0,238197 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Hordaland 0,234597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Hedmark 0,233065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 KrF Nordland 0,231594 Mandat tildelt
87 Sp Møre og Romsdal 0,225644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Nordland 0,223369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Sogn og Fjordane 0,221544 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Buskerud 0,218405 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Østfold 0,207487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Nord-Trøndelag 0,203440 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Oppland 0,202811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Finnmark 0,198480 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Vest-Agder 0,194641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 H Sogn og Fjordane 0,192638 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Buskerud 0,187654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Sp Troms 0,186267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Aust-Agder 0,186087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Finnmark 0,181757 Mandat tildelt
101 Frp Aust-Agder 0,171761 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 V Troms 0,157901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Troms 0,157571 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 KrF Sogn og Fjordane 0,154365 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Hedmark 0,150421 Mandat tildelt
106 V Telemark 0,143805 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Oppland 0,137558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Sogn og Fjordane 0,131478 Mandat tildelt