Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,3 27,4 2,9 52 49 3 54 52
Høyre 16,8 25,0 -8,2 29 45 -16 27 29
Frp 24,7 15,2 9,5 44 27 17 45 44
SV 8,3 6,0 2,3 14 11 3 14 14
Sp 6,3 10,3 -4,0 11 19 -8 10 11
KrF 6,1 4,2 1,9 10 8 2 10 10
Venstre 5,3 4,4 0,9 9 8 1 9 9
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 0,0 2,4 -2,4 0 1 -1 0 0
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 4 5 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 4 3 3 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Buskerud 3 2 3 0+1 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 1 2 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 3 4 1 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 3 4 1+1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 1 2 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 1 2 1 1 0 0+1 0 0 0
Troms 1 1 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 2 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Rogaland 0,597277 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,586017 Mandat tildelt
3 KrF Oslo 0,559121 Mandat tildelt
4 V Rogaland 0,555705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Buskerud 0,552319 Mandat tildelt
6 KrF Akershus 0,541059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Buskerud 0,526420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Østfold 0,492625 Mandat tildelt
9 SV Finnmark 0,487085 Mandat tildelt
10 SV Hordaland 0,483779 Mandat tildelt
11 SV Østfold 0,482477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 SV Hedmark 0,473299 Mandat tildelt
13 Ap Rogaland 0,461357 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Troms 0,457231 Mandat tildelt
15 Ap Troms 0,443395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Sør-Trøndelag 0,443376 Mandat tildelt
17 H Hordaland 0,436857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Oslo 0,434695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Møre og Romsdal 0,431129 Mandat tildelt
20 KrF Aust-Agder 0,427705 Mandat tildelt
21 Ap Akershus 0,423807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Østfold 0,423480 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Møre og Romsdal 0,422528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Hordaland 0,421454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Akershus 0,419384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Sør-Trøndelag 0,417600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Vestfold 0,409453 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Østfold 0,405579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Hordaland 0,402030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Nord-Trøndelag 0,395878 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Telemark 0,392549 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Akershus 0,389586 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Vest-Agder 0,388209 Mandat tildelt
34 H Finnmark 0,386235 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Oppland 0,383281 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Møre og Romsdal 0,377945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Sogn og Fjordane 0,374879 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Vestfold 0,371445 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Akershus 0,369652 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Oslo 0,367883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Finnmark 0,363412 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Sør-Trøndelag 0,363055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Telemark 0,362094 Mandat tildelt
44 H Nordland 0,360922 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Rogaland 0,358260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Sør-Trøndelag 0,358028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Buskerud 0,357770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Buskerud 0,356294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Oslo 0,354867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Telemark 0,353557 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Telemark 0,341551 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Hedmark 0,337432 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Møre og Romsdal 0,335867 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Oppland 0,332880 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Nordland 0,329429 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Oslo 0,328814 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Vestfold 0,321637 Mandat tildelt
58 SV Sør-Trøndelag 0,318670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Rogaland 0,317519 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Vest-Agder 0,311756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Vest-Agder 0,305961 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Buskerud 0,304496 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Nordland 0,303546 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Nord-Trøndelag 0,302971 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Vest-Agder 0,295825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Buskerud 0,288506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Finnmark 0,283204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Nordland 0,282540 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Aust-Agder 0,281709 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Vestfold 0,279401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Nord-Trøndelag 0,277844 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Sogn og Fjordane 0,271905 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Hedmark 0,270757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Hordaland 0,264537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Oppland 0,258728 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Nordland 0,257412 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Østfold 0,255411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Nordland 0,251890 Mandat tildelt
79 H Vestfold 0,242679 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Møre og Romsdal 0,237883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Rogaland 0,235401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Østfold 0,233951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Oslo 0,232857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Troms 0,232422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Hordaland 0,230980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Vestfold 0,229790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Troms 0,229713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Oppland 0,224627 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Telemark 0,224466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Vest-Agder 0,219454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Møre og Romsdal 0,210992 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Hedmark 0,205295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Finnmark 0,204991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Nord-Trøndelag 0,198849 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Vest-Agder 0,197811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Sør-Trøndelag 0,195549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 KrF Troms 0,192215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Sogn og Fjordane 0,188357 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Oppland 0,186194 Mandat tildelt
100 SV Sogn og Fjordane 0,185122 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 KrF Oppland 0,183373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Sogn og Fjordane 0,181259 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Troms 0,178050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Aust-Agder 0,172085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Hedmark 0,169618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Aust-Agder 0,163579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Telemark 0,162181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Nord-Trøndelag 0,156852 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 KrF Hedmark 0,156837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Sp Aust-Agder 0,152279 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Sogn og Fjordane 0,148281 Mandat tildelt
112 KrF Finnmark 0,120795 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Aust-Agder 0,119118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Nord-Trøndelag 0,108751 Mandat tildelt