Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,2 27,4 2,8 55 49 6 55 55
Høyre 33,1 25,0 8,1 61 45 16 61 61
Frp 17,1 15,2 1,9 31 27 4 31 31
SV 3,9 6,0 -2,1 2 11 -9 1 2
Sp 4,1 10,3 -6,2 7 19 -12 8 7
KrF 5,2 4,2 1,0 10 8 2 10 10
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6 2 2
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 2,0 2,4 -0,4 1 1 0 1 1
Andre 0,3 1,8 -1,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 8 3 0 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 7 7 2 1 0 0+1 1 0 1 0
Hedmark 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1+1 0 0 0 0
Hordaland 4 6+1 3 1 0 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Nordland 0,592654 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,532324 Mandat tildelt
3 Sp Hedmark 0,528629 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,518912 Mandat tildelt
5 KrF Oslo 0,503129 Mandat tildelt
6 H Hordaland 0,463460 Mandat tildelt
7 KrF Rogaland 0,451129 Mandat tildelt
8 Sp Hordaland 0,450959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Rogaland 0,449175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Oslo 0,442804 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Buskerud 0,436827 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Akershus 0,435726 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,433764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Akershus 0,429080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Oppland 0,420968 Mandat tildelt
16 Ap Hordaland 0,420065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Østfold 0,419948 Mandat tildelt
18 Frp Rogaland 0,411628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Oslo 0,408196 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Østfold 0,404243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Akershus 0,402101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Oslo 0,396354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Rogaland 0,388693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Nord-Trøndelag 0,388227 Mandat tildelt
25 Ap Vest-Agder 0,386938 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Sør-Trøndelag 0,381791 Mandat tildelt
27 Frp Vestfold 0,380095 Mandat tildelt
28 Ap Vestfold 0,370219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Oppland 0,368802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Vest-Agder 0,368531 Mandat tildelt
31 KrF Aust-Agder 0,364626 Mandat tildelt
32 Frp Hordaland 0,363952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Sør-Trøndelag 0,361856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Møre og Romsdal 0,360472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Østfold 0,359444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Rogaland 0,357648 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Buskerud 0,355265 Mandat tildelt
38 Sp Sogn og Fjordane 0,353876 Mandat tildelt
39 H Sør-Trøndelag 0,352617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Telemark 0,352390 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Møre og Romsdal 0,351136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Hordaland 0,342703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Troms 0,342008 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Vestfold 0,341533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Aust-Agder 0,339030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Hedmark 0,336320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Sogn og Fjordane 0,334369 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Møre og Romsdal 0,329607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Nordland 0,328347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Vest-Agder 0,321150 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Østfold 0,315563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Møre og Romsdal 0,312181 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Telemark 0,310099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Telemark 0,308671 Mandat tildelt
55 KrF Sør-Trøndelag 0,305205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Nordland 0,304763 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Nord-Trøndelag 0,301971 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Buskerud 0,299784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Troms 0,297573 Mandat tildelt
60 Frp Nordland 0,296351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Finnmark 0,282259 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Aust-Agder 0,280783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Oppland 0,276485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Østfold 0,275588 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Vestfold 0,274170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Buskerud 0,272811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Troms 0,271560 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Finnmark 0,269758 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Telemark 0,265354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Troms 0,265159 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Hedmark 0,263938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Vest-Agder 0,260826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Nord-Trøndelag 0,259991 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Telemark 0,255505 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Finnmark 0,253652 Mandat tildelt