Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,2 27,4 2,8 54 49 5 54 55
Høyre 31,6 25,0 6,5 57 45 12 57 57
Frp 17,3 15,2 2,1 31 27 4 32 31
SV 4,0 6,0 -2,0 1 11 -10 1 1
Sp 4,4 10,3 -6,0 8 19 -11 8 8
KrF 4,6 4,2 0,4 8 8 0 8 8
Venstre 4,7 4,4 0,3 9 8 1 8 9
MDG 0,2 3,2 -3,0 0 1 -1 0 0
Rødt 1,7 2,4 -0,7 1 1 0 1 0
Andre 1,3 1,8 -0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 8 3 0 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1+1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 3 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,494719 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,479995 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,473691 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,461766 Mandat tildelt
5 Ap Oslo 0,457192 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Akershus 0,456639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Oppland 0,448018 Mandat tildelt
8 KrF Oslo 0,447697 Mandat tildelt
9 H Hordaland 0,441948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Akershus 0,439662 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Buskerud 0,436690 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Rogaland 0,428326 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Oslo 0,422253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 V Akershus 0,420019 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Hordaland 0,419942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Rogaland 0,415348 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Rogaland 0,413698 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Akershus 0,413633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Nord-Trøndelag 0,413170 Mandat tildelt
20 Frp Oslo 0,411892 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Nordland 0,406858 Mandat tildelt
22 Sp Sør-Trøndelag 0,406346 Mandat tildelt
23 Ap Østfold 0,404122 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Akershus 0,401978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 KrF Rogaland 0,401429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Sør-Trøndelag 0,394712 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Vest-Agder 0,386823 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Hedmark 0,385712 Mandat tildelt
29 Sp Møre og Romsdal 0,383620 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Vestfold 0,383540 Mandat tildelt
31 Sp Sogn og Fjordane 0,376618 Mandat tildelt
32 KrF Østfold 0,373685 Mandat tildelt
33 Ap Vestfold 0,370107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Hordaland 0,367239 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Sør-Trøndelag 0,361746 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Rogaland 0,357545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Møre og Romsdal 0,354308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Telemark 0,352277 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Oppland 0,351674 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vest-Agder 0,351424 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 V Oslo 0,345695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Troms 0,345101 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Østfold 0,342758 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Buskerud 0,338770 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Sogn og Fjordane 0,337411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Sør-Trøndelag 0,336252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Hedmark 0,336223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Møre og Romsdal 0,329512 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Nordland 0,328245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Vestfold 0,325680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Aust-Agder 0,324472 Mandat tildelt
52 Frp Vest-Agder 0,324055 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Aust-Agder 0,323299 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Buskerud 0,319051 Mandat tildelt
55 Frp Østfold 0,318408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Troms 0,316679 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Telemark 0,312903 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Hordaland 0,304960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Nord-Trøndelag 0,301880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Nordland 0,299037 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Møre og Romsdal 0,297687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Østfold 0,293297 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Finnmark 0,282176 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Aust-Agder 0,280706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Buskerud 0,277536 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Oppland 0,276399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Buskerud 0,275270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Telemark 0,274655 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Finnmark 0,272191 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Telemark 0,271919 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Sør-Trøndelag 0,271590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Hedmark 0,266322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Troms 0,265082 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Møre og Romsdal 0,261637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Troms 0,258955 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Telemark 0,253027 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Finnmark 0,251664 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Vestfold 0,248742 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Nord-Trøndelag 0,247919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Vestfold 0,243983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Finnmark 0,241898 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Sør-Trøndelag 0,238926 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Hordaland 0,235501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Sogn og Fjordane 0,234774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Vest-Agder 0,232100 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Oppland 0,231751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Nordland 0,224198 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Nordland 0,214316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Nordland 0,210253 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Østfold 0,208283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Buskerud 0,202119 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Aust-Agder 0,196276 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Vest-Agder 0,195384 Mandat tildelt
94 Sp Hedmark 0,187535 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,182477 Mandat tildelt
96 Frp Nord-Trøndelag 0,174059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Oslo 0,170228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Ap Sogn og Fjordane 0,162554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Vestfold 0,159168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Troms 0,158504 Mandat tildelt
101 V Hedmark 0,150999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Troms 0,145822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Telemark 0,144373 Mandat tildelt