Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,1 27,4 2,7 56 49 7 56 56
Høyre 31,6 25,0 6,6 59 45 14 59 59
Frp 14,0 15,2 -1,2 26 27 -1 27 27
SV 5,5 6,0 -0,5 10 11 -1 10 10
Sp 5,6 10,3 -4,7 11 19 -8 11 11
KrF 3,7 4,2 -0,5 3 8 -5 3 3
Venstre 3,6 4,4 -0,8 2 8 -6 2 2
MDG 2,4 3,2 -0,8 1 1 0 1 1
Rødt 1,4 2,4 -1,0 1 1 0 0 0
Andre 2,1 1,8 0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3+1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 6+1 2 2 0 0 1 1 1 0
Hedmark 3 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 7 2 1 0+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,615981 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,586046 Mandat tildelt
3 Sp Rogaland 0,530907 Mandat tildelt
4 Sp Sør-Trøndelag 0,521447 Mandat tildelt
5 SV Nordland 0,511708 Mandat tildelt
6 Sp Møre og Romsdal 0,492314 Mandat tildelt
7 H Oslo 0,487777 Mandat tildelt
8 H Akershus 0,469321 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Rogaland 0,467954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 SV Troms 0,462062 Mandat tildelt
11 Ap Oslo 0,455819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Rogaland 0,428820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Nord-Trøndelag 0,423678 Mandat tildelt
14 Ap Hordaland 0,418675 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Hordaland 0,417161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Buskerud 0,409422 Mandat tildelt
17 Sp Troms 0,406391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Nordland 0,404392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Østfold 0,402899 Mandat tildelt
20 Ap Akershus 0,400770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Hedmark 0,386150 Mandat tildelt
22 Ap Oppland 0,385797 Mandat tildelt
23 Ap Vest-Agder 0,385650 Mandat tildelt
24 H Hordaland 0,383463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Østfold 0,376421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Buskerud 0,372249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Vestfold 0,368993 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Sør-Trøndelag 0,360657 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Akershus 0,356735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Rogaland 0,356469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Oppland 0,352089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Vest-Agder 0,351830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Telemark 0,351224 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Telemark 0,348932 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Østfold 0,343149 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Buskerud 0,339164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Rogaland 0,337004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Sør-Trøndelag 0,336641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Hedmark 0,335208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Oslo 0,334194 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Møre og Romsdal 0,328521 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Nordland 0,327256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Vestfold 0,326053 Mandat tildelt
44 H Aust-Agder 0,323669 Mandat tildelt
45 Frp Sør-Trøndelag 0,323093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Finnmark 0,323010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Finnmark 0,322804 Mandat tildelt
48 SV Oslo 0,321990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Hordaland 0,320583 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Buskerud 0,320244 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Østfold 0,319711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Hedmark 0,313622 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vestfold 0,311189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Buskerud 0,310984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Nord-Trøndelag 0,300972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Møre og Romsdal 0,298034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nordland 0,290951 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Akershus 0,290433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Møre og Romsdal 0,287482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Finnmark 0,281333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Troms 0,280004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Aust-Agder 0,279857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Sogn og Fjordane 0,273772 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Vestfold 0,271340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Sogn og Fjordane 0,270118 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Nordland 0,269818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Ap Troms 0,264280 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Vest-Agder 0,262939 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Troms 0,259251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Østfold 0,258356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Telemark 0,253870 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Telemark 0,253327 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Møre og Romsdal 0,249968 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Nord-Trøndelag 0,248208 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Finnmark 0,242172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Hedmark 0,240673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Sogn og Fjordane 0,235032 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 SV Telemark 0,226341 Mandat tildelt
79 Frp Finnmark 0,220857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Oslo 0,218466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Hedmark 0,216076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Oppland 0,211659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Sør-Trøndelag 0,211160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Vestfold 0,204234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Vest-Agder 0,196028 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Oppland 0,191659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Oppland 0,188049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Nord-Trøndelag 0,184090 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Nord-Trøndelag 0,176745 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Vest-Agder 0,175821 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Sogn og Fjordane 0,161125 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Frp Aust-Agder 0,159257 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Aust-Agder 0,135328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Sogn og Fjordane 0,122642 Mandat tildelt