Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,1 26,3 3,8 56 48 8 57 56
Høyre 31,6 20,4 11,2 59 36 23 59 59
Frp 14,0 11,6 2,4 26 21 5 26 27
SV 5,5 7,6 -2,1 10 13 -3 10 10
Sp 5,6 13,5 -7,9 11 28 -17 11 10
KrF 3,7 3,8 -0,1 3 3 0 3 3
Venstre 3,6 4,6 -1,0 3 8 -5 2 3
MDG 2,4 3,9 -1,5 1 3 -2 1 1
Rødt 1,4 4,7 -3,3 0 8 -8 0 0
Andre 2,1 3,6 -1,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 6 8 2 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 5+1 8 1 2 0 0 2 1 0 0
Hedmark 3 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1 0+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,656855 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,614587 Mandat tildelt
3 Sp Sør-Trøndelag 0,563650 Mandat tildelt
4 Sp Rogaland 0,561394 Mandat tildelt
5 Frp Oppland 0,516922 Mandat tildelt
6 Sp Møre og Romsdal 0,507371 Mandat tildelt
7 SV Rogaland 0,479287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Østfold 0,468251 Mandat tildelt
9 Sp Buskerud 0,468086 Mandat tildelt
10 Frp Oslo 0,458408 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Ap Oslo 0,454771 Mandat tildelt
12 Frp Akershus 0,454602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Akershus 0,450372 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Rogaland 0,439445 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Hordaland 0,438544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Ap Hordaland 0,434153 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Nordland 0,412611 Mandat tildelt
18 Ap Akershus 0,409906 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,408482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Østfold 0,399403 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Vest-Agder 0,397012 Mandat tildelt
22 Sp Troms 0,395858 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Troms 0,389278 Mandat tildelt
24 Frp Nord-Trøndelag 0,386780 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Nordland 0,380022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Nordland 0,376936 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Rogaland 0,375284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Vestfold 0,371280 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Ap Rogaland 0,370876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 SV Oslo 0,362996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Telemark 0,353565 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Sogn og Fjordane 0,353387 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Møre og Romsdal 0,353344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Østfold 0,349953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Buskerud 0,344333 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Buskerud 0,342350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Sør-Trøndelag 0,341901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Telemark 0,341554 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Sogn og Fjordane 0,336281 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Vestfold 0,333414 Mandat tildelt
41 H Østfold 0,331147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Vest-Agder 0,330182 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Sør-Trøndelag 0,328919 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Hedmark 0,328825 Mandat tildelt
45 Frp Hordaland 0,326549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Hedmark 0,325545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Buskerud 0,325176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Møre og Romsdal 0,323705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Oppland 0,323228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Hordaland 0,318975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Møre og Romsdal 0,317054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 H Aust-Agder 0,313800 Mandat tildelt
53 Frp Sør-Trøndelag 0,311695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Troms 0,311272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Nord-Trøndelag 0,307942 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Finnmark 0,304543 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Vestfold 0,299575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Hedmark 0,296375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Akershus 0,294312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Finnmark 0,287736 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Oppland 0,286819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Buskerud 0,283875 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Troms 0,281757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Aust-Agder 0,281218 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Vestfold 0,269281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Møre og Romsdal 0,266060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Vest-Agder 0,264167 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Telemark 0,255013 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Oslo 0,248134 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Vestfold 0,246539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Østfold 0,244621 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Telemark 0,243515 Mandat tildelt
73 Frp Nordland 0,234836 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Nordland 0,234526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Hedmark 0,232587 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 SV Telemark 0,220359 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Nord-Trøndelag 0,219372 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Vest-Agder 0,214127 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Sogn og Fjordane 0,213315 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 H Troms 0,209233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Hedmark 0,203108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Oppland 0,200890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Sør-Trøndelag 0,197027 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Vest-Agder 0,192158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Ap Sogn og Fjordane 0,182024 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Oppland 0,179487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Finnmark 0,178334 Mandat tildelt
88 Frp Finnmark 0,174059 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Aust-Agder 0,168330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Nord-Trøndelag 0,164868 Mandat tildelt
91 Frp Aust-Agder 0,159854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Nord-Trøndelag 0,159371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 H Finnmark 0,141463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Sogn og Fjordane 0,127815 Mandat tildelt