Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,0 26,3 3,8 53 48 5 53 53
Høyre 31,9 20,4 11,5 55 36 19 56 56
Frp 16,1 11,6 4,5 30 21 9 31 28
SV 4,4 7,6 -3,3 7 13 -6 7 8
Sp 4,7 13,5 -8,8 8 28 -20 7 8
KrF 4,7 3,8 0,9 8 3 5 7 8
Venstre 4,8 4,6 0,2 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 1,5 4,7 -3,2 0 8 -8 0 0
Andre 1,9 3,6 -1,7 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 5 8 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 5 8 2 2 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1 0 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,684379 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,546075 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,510937 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
4 V Rogaland 0,481044 Mandat tildelt
5 Sp Sør-Trøndelag 0,468590 Mandat tildelt
6 SV Sør-Trøndelag 0,468125 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Rogaland 0,466682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Møre og Romsdal 0,462469 Mandat tildelt
9 KrF Akershus 0,457023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Akershus 0,454172 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Oppland 0,447644 Mandat tildelt
12 H Rogaland 0,443157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Hordaland 0,442243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Rogaland 0,433102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Akershus 0,432799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Oslo 0,429792 Mandat tildelt
17 Sp Møre og Romsdal 0,421811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 V Sør-Trøndelag 0,413259 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,411927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Oslo 0,401680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Nord-Trøndelag 0,397479 Mandat tildelt
22 Sp Østfold 0,389287 Mandat tildelt
23 Sp Buskerud 0,389117 Mandat tildelt
24 H Nordland 0,383229 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Rogaland 0,379553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Møre og Romsdal 0,356325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Buskerud 0,345237 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 H Vestfold 0,336231 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Østfold 0,333943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Vest-Agder 0,332969 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 KrF Østfold 0,331818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Sør-Trøndelag 0,331693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Hedmark 0,331605 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Troms 0,329091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Nordland 0,326787 Mandat tildelt
36 H Oppland 0,325965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 KrF Aust-Agder 0,324949 Mandat tildelt
38 H Aust-Agder 0,316458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 SV Troms 0,308273 Mandat tildelt
40 KrF Hordaland 0,300901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Sogn og Fjordane 0,293805 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Oslo 0,287469 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Vest-Agder 0,287008 Mandat tildelt
44 Sp Telemark 0,283975 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Østfold 0,277116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Telemark 0,276906 Mandat tildelt
47 V Buskerud 0,267974 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Vestfold 0,261988 Mandat tildelt
49 KrF Vestfold 0,260175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Finnmark 0,253239 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Hordaland 0,252593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Møre og Romsdal 0,251115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Østfold 0,248011 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Telemark 0,245568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Sør-Trøndelag 0,243261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Hedmark 0,234724 Mandat tildelt
57 SV Akershus 0,233081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Buskerud 0,224820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Nord-Trøndelag 0,221216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Møre og Romsdal 0,216542 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Sogn og Fjordane 0,215119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Vestfold 0,213224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Troms 0,211002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 V Nordland 0,209494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Oslo 0,206286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Vestfold 0,204938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Buskerud 0,201433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Nordland 0,194972 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Nordland 0,194952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Hedmark 0,193362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Vest-Agder 0,191777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Vest-Agder 0,178035 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Telemark 0,174492 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Oppland 0,159080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Vest-Agder 0,152166 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Hedmark 0,144826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Sogn og Fjordane 0,143182 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Finnmark 0,142660 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Finnmark 0,141190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Aust-Agder 0,139941 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Troms 0,137957 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Nord-Trøndelag 0,130527 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Troms 0,130353 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Oppland 0,126342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 KrF Hedmark 0,121271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Telemark 0,119544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 KrF Nord-Trøndelag 0,111739 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Sogn og Fjordane 0,108534 Mandat tildelt
89 V Aust-Agder 0,102392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 SV Sogn og Fjordane 0,101189 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Oppland 0,096593 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Aust-Agder 0,094646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Nord-Trøndelag 0,085487 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Finnmark 0,082497 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,060847 Mandat tildelt