Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,0 27,4 2,7 53 49 4 52 53
Høyre 31,9 25,0 6,8 55 45 10 55 54
Frp 16,1 15,2 0,9 28 27 1 30 30
SV 4,4 6,0 -1,7 8 11 -3 8 7
Sp 4,7 10,3 -5,7 8 19 -11 8 8
KrF 4,7 4,2 0,5 8 8 0 8 8
Venstre 4,8 4,4 0,5 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,5 2,4 -0,9 1 1 0 0 1
Andre 1,9 1,8 0,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 8 3 1 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 3 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,512095 Mandat tildelt
2 V Rogaland 0,507921 Mandat tildelt
3 SV Sør-Trøndelag 0,501645 Mandat tildelt
4 Sp Akershus 0,487188 Mandat tildelt
5 KrF Møre og Romsdal 0,482264 Mandat tildelt
6 Frp Hordaland 0,480397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 Sp Oppland 0,477972 Mandat tildelt
8 KrF Akershus 0,470097 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Oslo 0,455823 Mandat tildelt
10 H Hordaland 0,446191 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 Sp Rogaland 0,441396 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Nord-Trøndelag 0,440817 Mandat tildelt
13 Sp Sør-Trøndelag 0,433524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Rogaland 0,432439 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 V Akershus 0,431252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Buskerud 0,428674 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Oslo 0,426308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Oslo 0,424976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Akershus 0,417604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Akershus 0,410807 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Nordland 0,410763 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Møre og Romsdal 0,409293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Rogaland 0,408711 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 V Sør-Trøndelag 0,405256 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 SV Nordland 0,405201 Mandat tildelt
26 H Hedmark 0,389411 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Rogaland 0,388094 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Frp Oslo 0,384854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Østfold 0,380450 Mandat tildelt
30 SV Rogaland 0,370574 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Troms 0,365927 Mandat tildelt
32 Frp Vestfold 0,358370 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Oppland 0,355054 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 V Oslo 0,354938 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Vest-Agder 0,354802 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Østfold 0,346048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Buskerud 0,342027 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Buskerud 0,340383 Mandat tildelt
39 H Sør-Trøndelag 0,339477 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Troms 0,337872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Møre og Romsdal 0,331055 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Aust-Agder 0,330354 Mandat tildelt
43 H Vestfold 0,328804 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Aust-Agder 0,326402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Troms 0,322444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Sogn og Fjordane 0,315248 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Østfold 0,312946 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Hordaland 0,310485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Vest-Agder 0,302792 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Møre og Romsdal 0,300552 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Østfold 0,297515 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Telemark 0,292360 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Telemark 0,290088 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Buskerud 0,284967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 KrF Telemark 0,279662 Mandat tildelt
56 Frp Nordland 0,279404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Sør-Trøndelag 0,276491 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Møre og Romsdal 0,268639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Finnmark 0,268524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Troms 0,261436 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Finnmark 0,255571 Mandat tildelt
62 H Telemark 0,255464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Vestfold 0,255388 Mandat tildelt
64 Frp Finnmark 0,254337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Hordaland 0,253871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Buskerud 0,253590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Østfold 0,253202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Nord-Trøndelag 0,250300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Frp Hedmark 0,248843 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Vestfold 0,248399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Hedmark 0,248352 Mandat tildelt
72 H Finnmark 0,244228 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Hordaland 0,241797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Sogn og Fjordane 0,237028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Vest-Agder 0,236293 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Nordland 0,230233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 SV Akershus 0,229993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Nordland 0,224316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Sør-Trøndelag 0,223243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Nordland 0,218222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Oppland 0,216544 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Vestfold 0,214868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Østfold 0,213854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Buskerud 0,205789 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Vest-Agder 0,200584 Mandat tildelt
86 Sp Hedmark 0,200088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Møre og Romsdal 0,197955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Finnmark 0,187309 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Aust-Agder 0,183386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Oslo 0,181615 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Telemark 0,179215 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Vestfold 0,169802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Oppland 0,167604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Troms 0,162732 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Nord-Trøndelag 0,162633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 SV Vest-Agder 0,155267 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Hedmark 0,154996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Troms 0,148457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 V Telemark 0,148245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Vest-Agder 0,146204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Nord-Trøndelag 0,145783 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Sogn og Fjordane 0,145481 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Oppland 0,141797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Sogn og Fjordane 0,135534 Mandat tildelt