Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,0 27,4 2,6 55 49 6 54 54
Høyre 35,1 25,0 10,1 63 45 18 64 64
Frp 11,7 15,2 -3,5 21 27 -6 21 21
SV 3,6 6,0 -2,4 1 11 -10 1 2
Sp 4,7 10,3 -5,6 9 19 -10 9 9
KrF 5,2 4,2 1,0 9 8 1 9 9
Venstre 5,5 4,4 1,1 10 8 2 10 10
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,9 2,4 -0,5 1 1 0 1 0
Andre 2,3 1,8 0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 8 2 0 0 0+1 2 0 0 0
Oslo 6 8 1 1 0 0+1 2 0 1 0
Hedmark 3 2 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 6 2 0 0 1 0+1 0 0 0
Hordaland 4 7 2 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 4 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 3 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,576672 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,541778 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,532324 Mandat tildelt
4 KrF Akershus 0,518912 Mandat tildelt
5 Sp Hordaland 0,516968 Mandat tildelt
6 KrF Oslo 0,503129 Mandat tildelt
7 Sp Akershus 0,491835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Oppland 0,482535 Mandat tildelt
9 Frp Oppland 0,471429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Frp Oslo 0,465484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Sør-Trøndelag 0,460109 Mandat tildelt
12 H Akershus 0,459975 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 KrF Rogaland 0,451129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Rogaland 0,445589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Sør-Trøndelag 0,437633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Hordaland 0,425935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 KrF Østfold 0,419948 Mandat tildelt
18 Frp Akershus 0,417384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,414320 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Møre og Romsdal 0,413199 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Rogaland 0,403038 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Oslo 0,402969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Aust-Agder 0,399268 Mandat tildelt
24 Frp Rogaland 0,394295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Vest-Agder 0,390798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Østfold 0,381161 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Buskerud 0,376728 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Aust-Agder 0,364626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Vestfold 0,362164 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Østfold 0,359856 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nord-Trøndelag 0,354051 Mandat tildelt
32 Frp Hordaland 0,348630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Buskerud 0,343640 Mandat tildelt
34 KrF Hordaland 0,342703 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Troms 0,341111 Mandat tildelt
36 Frp Nordland 0,337944 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Møre og Romsdal 0,331043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Buskerud 0,323547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Nordland 0,323174 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Østfold 0,315931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Buskerud 0,311100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Telemark 0,308671 Mandat tildelt
43 KrF Sør-Trøndelag 0,305205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Møre og Romsdal 0,304982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Akershus 0,293766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Telemark 0,292876 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Sør-Trøndelag 0,290831 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Vestfold 0,289949 Mandat tildelt
49 H Troms 0,287965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Telemark 0,281386 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Nord-Trøndelag 0,275702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Hordaland 0,274517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Vestfold 0,274170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Finnmark 0,271094 Mandat tildelt
55 Frp Sør-Trøndelag 0,270022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Finnmark 0,269004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Nordland 0,261357 Mandat tildelt
58 H Sogn og Fjordane 0,261073 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Vest-Agder 0,260826 Mandat tildelt
60 Frp Vestfold 0,260062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Hedmark 0,257356 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Østfold 0,242756 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Nordland 0,240825 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Møre og Romsdal 0,240251 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Oppland 0,234654 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Troms 0,233996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Frp Sogn og Fjordane 0,228771 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Vest-Agder 0,227775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Buskerud 0,227121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Nordland 0,226446 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Vest-Agder 0,219735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Aust-Agder 0,215710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Finnmark 0,212701 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Frp Telemark 0,212164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Sp Hedmark 0,201999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Troms 0,184748 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Finnmark 0,184567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Oslo 0,183375 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Hedmark 0,175982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Vestfold 0,171431 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Telemark 0,168324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Troms 0,163885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Oppland 0,161014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 KrF Sogn og Fjordane 0,160545 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Sogn og Fjordane 0,153882 Mandat tildelt