Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 30,0 26,3 3,7 56 48 8 56 56
Høyre 23,3 20,4 2,9 43 36 7 43 43
Frp 12,8 11,6 1,2 24 21 3 24 24
SV 5,4 7,6 -2,2 10 13 -3 10 10
Sp 11,0 13,5 -2,5 20 28 -8 21 20
KrF 5,1 3,8 1,3 9 3 6 10 9
Venstre 3,4 4,6 -1,2 3 8 -5 2 3
MDG 3,9 3,9 0,0 3 3 0 2 3
Rødt 3,0 4,7 -1,7 1 8 -7 1 1
Andre 2,1 3,6 -1,5 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 5 6 1 2 0+1 0 2 2 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 5 5 2+1 1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0+1 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,557105 Mandat tildelt
2 KrF Møre og Romsdal 0,500674 Mandat tildelt
3 KrF Akershus 0,494743 Mandat tildelt
4 Sp Oslo 0,487408 Mandat tildelt
5 Sp Vestfold 0,484231 Mandat tildelt
6 Frp Oppland 0,472628 Mandat tildelt
7 SV Rogaland 0,470549 Mandat tildelt
8 KrF Rogaland 0,468858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 KrF Oslo 0,465283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Ap Oslo 0,453260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Akershus 0,434255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Akershus 0,430093 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Vest-Agder 0,420645 Mandat tildelt
14 Frp Oslo 0,419130 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Frp Hordaland 0,417983 Mandat tildelt
16 Frp Akershus 0,415637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Ap Akershus 0,408545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Nordland 0,405102 Mandat tildelt
19 Sp Hordaland 0,402393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Rogaland 0,396030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Vest-Agder 0,395696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Oslo 0,393866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Troms 0,382159 Mandat tildelt
24 H Hordaland 0,382145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Nordland 0,375685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Østfold 0,372750 Mandat tildelt
27 Ap Rogaland 0,369643 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Sør-Trøndelag 0,369044 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Rogaland 0,367567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 KrF Østfold 0,359243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nordland 0,357839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Oslo 0,356398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Hordaland 0,354039 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Nord-Trøndelag 0,353640 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Buskerud 0,353400 Mandat tildelt
36 Sp Oppland 0,352554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Telemark 0,352389 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Aust-Agder 0,351789 Mandat tildelt
39 H Vestfold 0,344179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Østfold 0,343579 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Rogaland 0,343115 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Østfold 0,341839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Sør-Trøndelag 0,340768 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Møre og Romsdal 0,340553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Sør-Trøndelag 0,339531 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Møre og Romsdal 0,332210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Aust-Agder 0,330645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 KrF Hordaland 0,325747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Ap Hedmark 0,324458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Buskerud 0,324100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Møre og Romsdal 0,322629 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Buskerud 0,314813 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Hordaland 0,313176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Nord-Trøndelag 0,313036 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Finnmark 0,312957 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Møre og Romsdal 0,311300 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Vest-Agder 0,310705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Troms 0,310236 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Østfold 0,309614 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Sogn og Fjordane 0,307432 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Nord-Trøndelag 0,306919 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Sp Østfold 0,306584 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Buskerud 0,306479 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Ap Sogn og Fjordane 0,302358 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Telemark 0,299763 Mandat tildelt
66 H Telemark 0,299247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Hedmark 0,290956 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Akershus 0,288965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Finnmark 0,286771 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Ap Oppland 0,285871 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Sør-Trøndelag 0,284976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 KrF Vestfold 0,281666 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Aust-Agder 0,280292 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Nordland 0,280204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Buskerud 0,278689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Nordland 0,276401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Hedmark 0,274133 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Vestfold 0,273898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Vestfold 0,264361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Ap Vestfold 0,264318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Sør-Trøndelag 0,263335 Mandat tildelt
82 H Møre og Romsdal 0,260530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Troms 0,259177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Troms 0,257613 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Troms 0,257128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 H Vest-Agder 0,243457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Hedmark 0,242454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Vest-Agder 0,241517 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 H Oppland 0,238341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Telemark 0,233154 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Sp Sogn og Fjordane 0,231388 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 H Aust-Agder 0,231381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Telemark 0,223644 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Buskerud 0,218068 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 SV Telemark 0,216335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Nordland 0,211044 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Sp Finnmark 0,199403 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Oppland 0,197241 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Sør-Trøndelag 0,193457 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 SV Vest-Agder 0,188639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 SV Finnmark 0,175051 Mandat tildelt
102 SV Nord-Trøndelag 0,161841 Mandat tildelt
103 H Nord-Trøndelag 0,161754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Frp Finnmark 0,159112 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 H Sogn og Fjordane 0,157292 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Sogn og Fjordane 0,155021 Mandat tildelt