Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,9 26,3 3,6 54 48 6 54 54
Høyre 31,2 20,4 10,8 56 36 20 56 56
Frp 18,2 11,6 6,6 33 21 12 33 34
SV 3,7 7,6 -3,9 1 13 -12 1 1
Sp 4,7 13,5 -8,8 9 28 -19 9 8
KrF 4,7 3,8 0,9 8 3 5 8 8
Venstre 4,7 4,6 0,1 8 8 0 8 8
MDG 0,7 3,9 -3,2 0 3 -3 0 0
Rødt 0,8 4,7 -3,9 0 8 -8 0 0
Andre 1,5 3,6 -2,1 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 6 8 3 0 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 8 2 1 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 3+1 5 4 0 0 1 0 0 0 0
Hordaland 4 6 3 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1+1 2 0 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,551276 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,515781 Mandat tildelt
3 Ap Rogaland 0,473677 Mandat tildelt
4 Sp Sør-Trøndelag 0,473062 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,471151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 V Rogaland 0,466682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
7 KrF Møre og Romsdal 0,461384 Mandat tildelt
8 KrF Akershus 0,455953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Oppland 0,451901 Mandat tildelt
10 Frp Buskerud 0,447634 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Akershus 0,444670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Rogaland 0,433885 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Hordaland 0,432989 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Rogaland 0,432081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Hordaland 0,431270 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Oslo 0,428791 Mandat tildelt
17 Sp Møre og Romsdal 0,425820 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Frp Hordaland 0,424508 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Akershus 0,422128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 V Akershus 0,419902 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Akershus 0,407184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Oslo 0,403312 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Nord-Trøndelag 0,401237 Mandat tildelt
24 V Sør-Trøndelag 0,400917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Østfold 0,396749 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Vest-Agder 0,394381 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Østfold 0,392993 Mandat tildelt
28 Sp Buskerud 0,392836 Mandat tildelt
29 V Oslo 0,389706 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Vestfold 0,389436 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Oslo 0,382249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Rogaland 0,379452 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Nordland 0,375206 Mandat tildelt
34 Ap Nordland 0,374433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Vestfold 0,368811 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Frp Oslo 0,357559 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Telemark 0,351212 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Møre og Romsdal 0,348873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Møre og Romsdal 0,345880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Troms 0,344317 Mandat tildelt
41 Frp Vest-Agder 0,343405 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Sør-Trøndelag 0,339630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Buskerud 0,338016 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Troms 0,332219 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Telemark 0,331510 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 KrF Østfold 0,331077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Vestfold 0,329197 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Østfold 0,326954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 H Vest-Agder 0,325998 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Sør-Trøndelag 0,324754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Hedmark 0,324674 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Aust-Agder 0,324174 Mandat tildelt
53 Ap Hedmark 0,323378 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Buskerud 0,323017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Møre og Romsdal 0,321554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Oppland 0,319140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Østfold 0,318002 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Aust-Agder 0,309835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Troms 0,309201 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Nord-Trøndelag 0,305896 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Nordland 0,305284 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Sogn og Fjordane 0,301359 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Hordaland 0,300192 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Sogn og Fjordane 0,296608 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Telemark 0,286658 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Vest-Agder 0,286327 Mandat tildelt
67 Ap Finnmark 0,285807 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Oppland 0,284915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Aust-Agder 0,279350 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Telemark 0,276236 Mandat tildelt
71 Frp Hedmark 0,264030 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Buskerud 0,259999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Vestfold 0,259571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Finnmark 0,255599 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Vestfold 0,254177 Mandat tildelt
76 Frp Sør-Trøndelag 0,243121 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 KrF Sør-Trøndelag 0,242702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Østfold 0,240599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Telemark 0,240429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Finnmark 0,226252 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Frp Oppland 0,223999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Hordaland 0,221322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Troms 0,219771 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 H Nord-Trøndelag 0,216589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 H Sogn og Fjordane 0,210625 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 V Møre og Romsdal 0,210080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Oslo 0,208238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Aust-Agder 0,207823 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Sp Vestfold 0,206923 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Nordland 0,203296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Buskerud 0,200944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Nordland 0,196839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Hedmark 0,195221 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 KrF Nordland 0,194475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Vest-Agder 0,186071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Sp Vest-Agder 0,179747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Nord-Trøndelag 0,167600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Sogn og Fjordane 0,145711 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 KrF Sogn og Fjordane 0,142843 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 Sp Aust-Agder 0,141262 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Hedmark 0,140501 Mandat tildelt
102 H Finnmark 0,139685 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Troms 0,137633 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Troms 0,126470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Oppland 0,122592 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Hedmark 0,120958 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Telemark 0,115984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 KrF Nord-Trøndelag 0,111478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,105296 Mandat tildelt
110 V Aust-Agder 0,099339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 KrF Oppland 0,096391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Nord-Trøndelag 0,082930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 KrF Finnmark 0,082292 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 V Finnmark 0,059103 Mandat tildelt