Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,7 27,4 2,3 55 49 6 55 53
Høyre 30,6 25,0 5,6 56 45 11 57 55
Frp 13,7 15,2 -1,5 26 27 -1 25 29
SV 3,6 6,0 -2,4 2 11 -9 1 2
Sp 5,0 10,3 -5,3 9 19 -10 9 9
KrF 5,6 4,2 1,4 10 8 2 10 10
Venstre 5,7 4,4 1,3 10 8 2 11 10
MDG 2,8 3,2 -0,4 1 1 0 1 1
Rødt 0,9 2,4 -1,5 0 1 -1 0 0
Andre 2,3 1,8 0,5 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 7 3 0 0 0+1 2 0 0 0
Oslo 6 7 2 1 0 0+1 2 1 0 0
Hedmark 3 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 3 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Rogaland 0,597639 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,558808 Mandat tildelt
3 Sp Hordaland 0,549972 Mandat tildelt
4 KrF Oslo 0,541791 Mandat tildelt
5 Sp Akershus 0,523238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Oppland 0,513364 Mandat tildelt
7 V Sør-Trøndelag 0,476842 Mandat tildelt
8 Sp Rogaland 0,474063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Sp Sør-Trøndelag 0,465604 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 H Akershus 0,454470 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 KrF Østfold 0,452232 Mandat tildelt
12 Ap Rogaland 0,452223 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Oslo 0,449759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Møre og Romsdal 0,439587 Mandat tildelt
15 H Hordaland 0,428454 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Oslo 0,417626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,415252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Hordaland 0,413110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Oslo 0,409362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Møre og Romsdal 0,404045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Ap Østfold 0,397548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Ap Akershus 0,395441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Nordland 0,394444 Mandat tildelt
24 KrF Aust-Agder 0,392645 Mandat tildelt
25 Ap Vest-Agder 0,380533 Mandat tildelt
26 H Hedmark 0,373931 Mandat tildelt
27 KrF Hordaland 0,369076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Buskerud 0,365567 Mandat tildelt
29 Ap Vestfold 0,364087 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Troms 0,362853 Mandat tildelt
31 Ap Telemark 0,346547 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Oppland 0,340952 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Vest-Agder 0,340696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Østfold 0,336078 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 V Buskerud 0,335291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Telemark 0,332415 Mandat tildelt
37 H Østfold 0,332290 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Hedmark 0,330753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Sør-Trøndelag 0,328671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Buskerud 0,328429 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Sør-Trøndelag 0,325983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Ap Møre og Romsdal 0,324148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Nordland 0,322903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 V Møre og Romsdal 0,316080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Vestfold 0,315738 Mandat tildelt
46 H Aust-Agder 0,313434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Telemark 0,311561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Buskerud 0,306849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 V Akershus 0,304447 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Vestfold 0,300497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Nord-Trøndelag 0,296973 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Vestfold 0,295266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Rogaland 0,291489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Sør-Trøndelag 0,291163 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Finnmark 0,288468 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Hordaland 0,284514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Vest-Agder 0,280884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Finnmark 0,277591 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Ap Aust-Agder 0,276136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Oppland 0,271903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Nordland 0,270884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Sogn og Fjordane 0,266529 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Ap Troms 0,260777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Nordland 0,259345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Østfold 0,251610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Troms 0,251049 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Telemark 0,245305 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Buskerud 0,244598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Nordland 0,240904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Nord-Trøndelag 0,240353 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Vest-Agder 0,236046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Finnmark 0,234496 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Sogn og Fjordane 0,227596 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Finnmark 0,220412 Mandat tildelt
75 Sp Hedmark 0,214884 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Oslo 0,195072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Troms 0,191501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 KrF Møre og Romsdal 0,191080 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 V Hedmark 0,182398 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Vestfold 0,182365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 KrF Troms 0,176458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Telemark 0,174414 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Sogn og Fjordane 0,172906 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Oppland 0,166866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Sogn og Fjordane 0,159435 Mandat tildelt
86 Sp Nord-Trøndelag 0,157821 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Sp Vest-Agder 0,157001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 KrF Hedmark 0,144004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nord-Trøndelag 0,143998 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Sogn og Fjordane 0,143855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 KrF Oppland 0,140323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Aust-Agder 0,128103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Sp Aust-Agder 0,120832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,116963 Mandat tildelt