Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,7 27,4 2,3 54 49 5 53 53
Høyre 29,6 25,0 4,6 53 45 8 54 54
Frp 13,0 15,2 -2,2 23 27 -4 24 24
SV 4,3 6,0 -1,7 8 11 -3 8 7
Sp 5,6 10,3 -4,7 10 19 -9 10 10
KrF 6,0 4,2 1,8 10 8 2 10 10
Venstre 4,1 4,4 -0,3 7 8 -1 7 7
MDG 3,9 3,2 0,7 3 1 2 2 3
Rødt 2,1 2,4 -0,3 1 1 0 1 1
Andre 1,7 1,8 -0,1 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 7 2 1 0 0+1 1 1 0 0
Oslo 6 6 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 4 5 2 0 0+1 2 0 0 0 0
Hordaland 4 6 2 1 0+1 1 0 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 0+1 1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Hordaland 0,615981 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,613921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 KrF Akershus 0,598704 Mandat tildelt
4 Sp Akershus 0,586046 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 KrF Oslo 0,580505 Mandat tildelt
6 Sp Rogaland 0,530907 Mandat tildelt
7 Frp Oppland 0,523825 Mandat tildelt
8 SV Sør-Trøndelag 0,495258 Mandat tildelt
9 Sp Møre og Romsdal 0,492314 Mandat tildelt
10 KrF Østfold 0,484517 Mandat tildelt
11 Frp Akershus 0,463753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Rogaland 0,438103 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 V Rogaland 0,429903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Aust-Agder 0,420711 Mandat tildelt
15 SV Oslo 0,419558 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Sp Buskerud 0,409422 Mandat tildelt
17 Sp Troms 0,406391 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Nordland 0,400053 Mandat tildelt
19 KrF Hordaland 0,395433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Nord-Trøndelag 0,393430 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Hordaland 0,387362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Østfold 0,376421 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Nordland 0,375497 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Rogaland 0,365862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Akershus 0,364990 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 SV Troms 0,361261 Mandat tildelt
27 KrF Telemark 0,356158 Mandat tildelt
28 KrF Sør-Trøndelag 0,352136 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Telemark 0,348932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Buskerud 0,345658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Sør-Trøndelag 0,342978 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Finnmark 0,323010 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Vestfold 0,316363 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 KrF Rogaland 0,312311 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Oslo 0,310324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Vest-Agder 0,300943 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 V Oslo 0,300397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Sør-Trøndelag 0,300023 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Vestfold 0,288963 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Nordland 0,277866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Nordland 0,269818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Møre og Romsdal 0,266943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Buskerud 0,262076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Troms 0,260001 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Sogn og Fjordane 0,254217 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 SV Finnmark 0,252384 Mandat tildelt
47 SV Hordaland 0,250639 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Buskerud 0,250378 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Østfold 0,249969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Hedmark 0,245196 Mandat tildelt
51 Frp Vest-Agder 0,244152 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Buskerud 0,241158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Hedmark 0,240673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Frp Østfold 0,239901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Telemark 0,235736 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Møre og Romsdal 0,227343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 SV Akershus 0,227073 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Oslo 0,218466 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 V Vestfold 0,216154 Mandat tildelt
60 SV Vestfold 0,212123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Finnmark 0,205060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 KrF Møre og Romsdal 0,204734 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Vestfold 0,204234 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Frp Hedmark 0,200649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 SV Møre og Romsdal 0,195430 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Nordland 0,194849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Oppland 0,191659 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 KrF Troms 0,189085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 KrF Sogn og Fjordane 0,185267 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Østfold 0,180973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Telemark 0,176944 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Nord-Trøndelag 0,176745 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Vest-Agder 0,175821 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Sør-Trøndelag 0,173816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Vest-Agder 0,169779 Mandat tildelt
76 SV Oppland 0,165484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Sogn og Fjordane 0,161125 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Finnmark 0,158524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 KrF Nord-Trøndelag 0,154301 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Hedmark 0,154260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Vest-Agder 0,153286 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Oppland 0,150323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Frp Aust-Agder 0,147879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Nord-Trøndelag 0,143947 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Troms 0,137751 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Aust-Agder 0,135328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Hedmark 0,131224 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Telemark 0,125481 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Oppland 0,120000 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 KrF Finnmark 0,118841 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Sogn og Fjordane 0,114675 Mandat tildelt
92 SV Sogn og Fjordane 0,095893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Aust-Agder 0,092164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 SV Aust-Agder 0,084754 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Nord-Trøndelag 0,084113 Mandat tildelt