Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,7 27,4 2,3 55 49 6 55 55
Høyre 26,0 25,0 1,0 48 45 3 48 48
Frp 11,5 15,2 -3,7 21 27 -6 21 21
SV 6,7 6,0 0,7 12 11 1 12 12
Sp 10,5 10,3 0,2 19 19 0 20 20
KrF 3,8 4,2 -0,4 3 8 -5 3 3
Venstre 4,4 4,4 0,0 8 8 0 8 8
MDG 2,8 3,2 -0,4 1 1 0 1 1
Rødt 3,1 2,4 0,7 2 1 1 1 1
Andre 1,5 1,8 -0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 7 2 1 1 0 1+1 0 0 0
Oslo 6 5+1 1 2 0 0 2 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 2 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,623364 Mandat tildelt
2 SV Rogaland 0,570046 Mandat tildelt
3 SV Troms 0,562864 Mandat tildelt
4 Frp Finnmark 0,544244 Mandat tildelt
5 Frp Hedmark 0,532468 Mandat tildelt
6 H Oslo 0,474305 Mandat tildelt
7 Frp Oppland 0,463410 Mandat tildelt
8 V Rogaland 0,461327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 Frp Oslo 0,457531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Ap Oslo 0,449759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Hordaland 0,430239 Mandat tildelt
12 Ap Hordaland 0,413110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Akershus 0,410248 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Oslo 0,409656 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Akershus 0,395441 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Østfold 0,395274 Mandat tildelt
17 SV Finnmark 0,393225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Oslo 0,392245 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 V Akershus 0,391694 Mandat tildelt
20 H Buskerud 0,390678 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Hordaland 0,390526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 SV Buskerud 0,390110 Mandat tildelt
23 SV Østfold 0,389504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Sør-Trøndelag 0,387771 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Rogaland 0,387554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Akershus 0,386151 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Sp Hordaland 0,384984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Vestfold 0,382954 Mandat tildelt
29 SV Hedmark 0,382048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Vest-Agder 0,380533 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Sør-Trøndelag 0,368077 Mandat tildelt
32 Sp Akershus 0,366272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Ap Vestfold 0,364087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Oppland 0,359355 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Ap Sør-Trøndelag 0,355866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Troms 0,355514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 SV Akershus 0,353793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Østfold 0,353704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Rogaland 0,352826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Rogaland 0,351729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Nord-Trøndelag 0,348032 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Telemark 0,347384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Ap Telemark 0,346547 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Møre og Romsdal 0,343305 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Hordaland 0,342673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Nordland 0,335143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Nordland 0,332165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Sp Rogaland 0,331832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Nord-Trøndelag 0,331404 Mandat tildelt
50 Ap Hedmark 0,330753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 SV Vestfold 0,330513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Vest-Agder 0,329701 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Sør-Trøndelag 0,325915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Møre og Romsdal 0,324148 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Ap Nordland 0,322903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 V Oslo 0,322373 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Hedmark 0,317724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Ap Østfold 0,309204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Møre og Romsdal 0,307696 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Ap Buskerud 0,306849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Buskerud 0,305779 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 SV Møre og Romsdal 0,304505 Mandat tildelt
63 Sp Nordland 0,303546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Sogn og Fjordane 0,302099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Ap Nord-Trøndelag 0,296973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Oppland 0,289693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Vest-Agder 0,289476 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Finnmark 0,277591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Aust-Agder 0,276136 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Telemark 0,275687 Mandat tildelt
71 Ap Oppland 0,271903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Hedmark 0,270757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Vestfold 0,268271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Sogn og Fjordane 0,266529 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Aust-Agder 0,266318 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Sør-Trøndelag 0,265402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Troms 0,260777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 V Buskerud 0,258819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Oppland 0,257834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Sør-Trøndelag 0,257233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Buskerud 0,255899 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Vestfold 0,255617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Troms 0,253999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Aust-Agder 0,253798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Møre og Romsdal 0,244014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Vest-Agder 0,238819 Mandat tildelt
87 Frp Møre og Romsdal 0,236145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Sp Østfold 0,235261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Troms 0,230006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Sogn og Fjordane 0,224860 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Nord-Trøndelag 0,224285 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Hordaland 0,219627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Telemark 0,218100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Vest-Agder 0,215987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Nordland 0,209109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Telemark 0,208533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Nord-Trøndelag 0,204222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Finnmark 0,201907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Finnmark 0,199268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Østfold 0,194205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Sogn og Fjordane 0,193379 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Vest-Agder 0,182210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Finnmark 0,170141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 SV Sogn og Fjordane 0,149440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Troms 0,147798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Hedmark 0,140796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Telemark 0,134669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 SV Aust-Agder 0,132040 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 Frp Aust-Agder 0,130820 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Oppland 0,128802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Sogn og Fjordane 0,123077 Mandat tildelt
113 V Aust-Agder 0,098879 Mandat tildelt