Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,7 27,4 2,3 55 49 6 55 55
Høyre 26,0 25,0 1,0 48 45 3 48 48
Frp 11,5 15,2 -3,7 21 27 -6 21 21
SV 6,7 6,0 0,7 12 11 1 12 12
Sp 10,5 10,3 0,2 20 19 1 20 20
KrF 3,8 4,2 -0,4 3 8 -5 3 2
Venstre 4,4 4,4 0,0 8 8 0 8 8
MDG 2,8 3,2 -0,4 1 1 0 1 1
Rødt 3,1 2,4 0,7 1 1 0 1 2
Andre 1,5 1,8 -0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5+1 6 2 1 1 0 1 0 0 0
Oslo 6 5+1 1 2 0 0 2 1 1 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 5 2 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5+1 2 1 1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 3 2 0 1+1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Nordland 0,623364 Mandat tildelt
2 SV Rogaland 0,570046 Mandat tildelt
3 SV Troms 0,562864 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,556092 Mandat tildelt
5 Frp Finnmark 0,544244 Mandat tildelt
6 Frp Hedmark 0,532468 Mandat tildelt
7 V Rogaland 0,461327 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 H Oslo 0,449341 Mandat tildelt
9 SV Buskerud 0,445840 Mandat tildelt
10 Frp Oslo 0,433450 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Hordaland 0,430239 Mandat tildelt
12 Ap Oslo 0,426088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Akershus 0,415413 Mandat tildelt
14 Ap Hordaland 0,413110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Akershus 0,396052 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Østfold 0,395274 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Finnmark 0,393225 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Hordaland 0,390526 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Østfold 0,389504 Mandat tildelt
20 Sp Oslo 0,388095 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Sør-Trøndelag 0,387771 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Rogaland 0,387554 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Sp Hordaland 0,384984 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Vestfold 0,382954 Mandat tildelt
25 SV Hedmark 0,382048 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Vest-Agder 0,380533 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 SV Oslo 0,371600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Ap Møre og Romsdal 0,370455 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 V Sør-Trøndelag 0,368077 Mandat tildelt
30 Frp Akershus 0,364665 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Vestfold 0,364087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Ap Sør-Trøndelag 0,355866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 H Troms 0,355514 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Østfold 0,353704 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Rogaland 0,352826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Ap Rogaland 0,351729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Møre og Romsdal 0,351653 Mandat tildelt
38 Ap Buskerud 0,350685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Buskerud 0,349461 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 V Akershus 0,348173 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Nord-Trøndelag 0,348032 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Møre og Romsdal 0,348006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Oppland 0,347631 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Telemark 0,347384 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Telemark 0,346547 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Hordaland 0,342673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Nordland 0,335143 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Frp Nordland 0,332165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Sp Rogaland 0,331832 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Nord-Trøndelag 0,331404 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Ap Hedmark 0,330753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Vestfold 0,330513 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Vest-Agder 0,329701 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Oppland 0,326283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Sør-Trøndelag 0,325915 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Akershus 0,325575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Ap Nordland 0,322903 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Buskerud 0,318921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 H Hedmark 0,317724 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 SV Akershus 0,314482 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Oppland 0,309401 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Østfold 0,309204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 V Oslo 0,305406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Nordland 0,303546 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Sogn og Fjordane 0,302099 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Ap Nord-Trøndelag 0,296973 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Buskerud 0,295793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Buskerud 0,292456 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 H Vest-Agder 0,289476 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 H Møre og Romsdal 0,280249 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Møre og Romsdal 0,278873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Finnmark 0,277591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Ap Aust-Agder 0,276136 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Telemark 0,275687 Mandat tildelt
75 Sp Hedmark 0,270757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Møre og Romsdal 0,269880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Vestfold 0,268271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Ap Sogn og Fjordane 0,266529 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Aust-Agder 0,266318 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Sør-Trøndelag 0,265402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Ap Troms 0,260777 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Sp Oppland 0,258735 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Sør-Trøndelag 0,257233 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Vestfold 0,255617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Troms 0,253999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Aust-Agder 0,253798 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Vest-Agder 0,238819 Mandat tildelt
88 Sp Østfold 0,235261 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Vestfold 0,231976 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Frp Troms 0,230006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Sogn og Fjordane 0,224860 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Nord-Trøndelag 0,224285 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Hordaland 0,219627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 Sp Telemark 0,218100 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Frp Vest-Agder 0,215987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 V Nordland 0,209109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 Frp Telemark 0,208533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 H Nord-Trøndelag 0,204222 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Finnmark 0,201907 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 H Finnmark 0,199268 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Østfold 0,194205 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 H Sogn og Fjordane 0,193379 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Vest-Agder 0,182210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Finnmark 0,170141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Oppland 0,154562 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 SV Sogn og Fjordane 0,149440 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Troms 0,147798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Hedmark 0,140796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Telemark 0,134669 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Aust-Agder 0,132040 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 Frp Aust-Agder 0,130820 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 V Sogn og Fjordane 0,123077 Mandat tildelt
113 V Aust-Agder 0,098879 Mandat tildelt
114 V Nord-Trøndelag 0,090285 Mandat tildelt