Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,7 27,4 2,3 57 49 8 58 57
Høyre 22,9 25,0 -2,1 44 45 -1 44 44
Frp 10,5 15,2 -4,7 20 27 -7 20 20
SV 7,8 6,0 1,8 15 11 4 15 15
Sp 12,2 10,3 1,9 23 19 4 24 24
KrF 3,8 4,2 -0,4 3 8 -5 3 3
Venstre 3,9 4,4 -0,5 3 8 -5 2 2
MDG 3,8 3,2 0,6 2 1 1 1 3
Rødt 3,6 2,4 1,2 2 1 1 2 1
Andre 1,8 1,8 0,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 6 6 2 1 1+1 0 1 1 0 0
Oslo 6 5 1 2 0+1 0 2 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1+1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 2 1 1+1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 2 1+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Nordland 2+1 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 1+1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Finnmark 0,496954 Mandat tildelt
2 Frp Hedmark 0,486185 Mandat tildelt
3 Sp Oslo 0,475956 Mandat tildelt
4 SV Finnmark 0,457786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 SV Oslo 0,456641 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Buskerud 0,454149 Mandat tildelt
7 SV Østfold 0,453426 Mandat tildelt
8 Ap Nordland 0,452064 Mandat tildelt
9 Ap Oslo 0,449759 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Hordaland 0,447309 Mandat tildelt
11 Sp Vestfold 0,444957 Mandat tildelt
12 SV Hedmark 0,444793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Ap Troms 0,434629 Mandat tildelt
14 Sp Akershus 0,425573 Mandat tildelt
15 Frp Oppland 0,423088 Mandat tildelt
16 H Oslo 0,417753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Oslo 0,417747 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Hordaland 0,413110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 SV Akershus 0,411883 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Ap Akershus 0,395441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Akershus 0,392434 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Sp Rogaland 0,385553 Mandat tildelt
23 Sp Nord-Trøndelag 0,385065 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 SV Vestfold 0,384798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Vest-Agder 0,383091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Ap Oppland 0,380664 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Ap Vest-Agder 0,380533 Mandat tildelt
28 H Rogaland 0,379818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Hordaland 0,378940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Sør-Trøndelag 0,378672 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Akershus 0,374572 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Aust-Agder 0,358327 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Møre og Romsdal 0,357519 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Sør-Trøndelag 0,355866 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 SV Møre og Romsdal 0,354518 Mandat tildelt
36 Frp Rogaland 0,353852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Nordland 0,352681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Ap Rogaland 0,351729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Sogn og Fjordane 0,351011 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Østfold 0,348146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Telemark 0,346547 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Buskerud 0,344098 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Sør-Trøndelag 0,341542 Mandat tildelt
44 H Vestfold 0,330796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Ap Hedmark 0,330753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Ap Møre og Romsdal 0,324148 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Frp Østfold 0,322945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Telemark 0,320956 Mandat tildelt
49 Frp Nord-Trøndelag 0,317784 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Sp Hedmark 0,314590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 H Troms 0,313129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Hordaland 0,312873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Ap Østfold 0,309204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Ap Buskerud 0,306849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Telemark 0,305969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Nordland 0,303289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Møre og Romsdal 0,302371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 SV Oppland 0,300184 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Sør-Trøndelag 0,299462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Buskerud 0,297323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Ap Nord-Trøndelag 0,296973 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Nordland 0,295179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Troms 0,295139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Aust-Agder 0,294878 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Hedmark 0,279839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Buskerud 0,279187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 SV Vest-Agder 0,277995 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Ap Finnmark 0,277591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Østfold 0,273349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 SV Hordaland 0,272786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Ap Sogn og Fjordane 0,266529 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Nord-Trøndelag 0,261063 Mandat tildelt
73 Ap Vestfold 0,260062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 H Oppland 0,255146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Vest-Agder 0,254965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Telemark 0,253406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Sp Oppland 0,250516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Sør-Trøndelag 0,242316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 SV Nordland 0,241890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Sp Finnmark 0,234599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Aust-Agder 0,234562 Mandat tildelt
82 Frp Vestfold 0,233391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 SV Rogaland 0,221216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Troms 0,218422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Møre og Romsdal 0,215607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Troms 0,210003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Sogn og Fjordane 0,205305 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Vest-Agder 0,197200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Telemark 0,190416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Nord-Trøndelag 0,179874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Finnmark 0,175486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Sogn og Fjordane 0,173968 Mandat tildelt