Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,7 27,4 2,3 57 49 8 58 57
Høyre 22,9 25,0 -2,1 44 45 -1 44 44
Frp 10,5 15,2 -4,7 20 27 -7 20 20
SV 7,8 6,0 1,8 15 11 4 15 15
Sp 12,2 10,3 1,9 24 19 5 24 24
KrF 3,8 4,2 -0,4 3 8 -5 3 2
Venstre 3,9 4,4 -0,5 2 8 -6 2 2
MDG 3,8 3,2 0,6 2 1 1 1 2
Rødt 3,6 2,4 1,2 2 1 1 2 3
Andre 1,8 1,8 -0,0 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Akershus 5+1 5 2 1 1 0 1 1 0 0
Oslo 6 5 1 2 0+1 0 1 1 2 0
Hedmark 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 2 1 1+1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 2 1+1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2+1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Nordland 2+1 2 1 1 2 0 0 0 0 0
Troms 1+1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Buskerud 0,519028 Mandat tildelt
2 Frp Oppland 0,507705 Mandat tildelt
3 Frp Finnmark 0,496954 Mandat tildelt
4 Frp Hedmark 0,486185 Mandat tildelt
5 SV Finnmark 0,457786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Østfold 0,453426 Mandat tildelt
7 Ap Nordland 0,452064 Mandat tildelt
8 Sp Oslo 0,450906 Mandat tildelt
9 Sp Hordaland 0,447309 Mandat tildelt
10 Sp Vestfold 0,444957 Mandat tildelt
11 SV Hedmark 0,444793 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Ap Troms 0,434629 Mandat tildelt
13 SV Oslo 0,432607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Ap Oslo 0,426088 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Akershus 0,415413 Mandat tildelt
16 Ap Hordaland 0,413110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Akershus 0,412254 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 SV Møre og Romsdal 0,405163 Mandat tildelt
19 H Oslo 0,395766 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Oslo 0,395760 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Sp Rogaland 0,385553 Mandat tildelt
22 Sp Nord-Trøndelag 0,385065 Mandat tildelt
23 SV Vestfold 0,384798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Sp Vest-Agder 0,383091 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Ap Vest-Agder 0,380533 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Rogaland 0,379818 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Hordaland 0,378940 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Sør-Trøndelag 0,378672 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Akershus 0,378287 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Ap Møre og Romsdal 0,370455 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 SV Akershus 0,366118 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 SV Oppland 0,360221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Aust-Agder 0,358327 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Sør-Trøndelag 0,355866 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Rogaland 0,353852 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Nordland 0,352681 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Rogaland 0,351729 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Sogn og Fjordane 0,351011 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Ap Buskerud 0,350685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Østfold 0,348146 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Telemark 0,346547 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Møre og Romsdal 0,345567 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Sør-Trøndelag 0,341542 Mandat tildelt
44 Sp Buskerud 0,339797 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Frp Akershus 0,332953 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Vestfold 0,330796 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Ap Hedmark 0,330753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 Ap Oppland 0,326283 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Østfold 0,322945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 SV Telemark 0,320956 Mandat tildelt
51 Frp Buskerud 0,319071 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Frp Nord-Trøndelag 0,317784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Hedmark 0,314590 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Troms 0,313129 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Hordaland 0,312873 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Ap Østfold 0,309204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Oppland 0,306175 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Telemark 0,305969 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Frp Nordland 0,303289 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Oppland 0,300619 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Sør-Trøndelag 0,299462 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Ap Nord-Trøndelag 0,296973 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Nordland 0,295179 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Troms 0,295139 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Sp Aust-Agder 0,294878 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 H Buskerud 0,280897 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Hedmark 0,279839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Vest-Agder 0,277995 Mandat tildelt
69 Ap Finnmark 0,277591 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Østfold 0,273349 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Hordaland 0,272786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Ap Sogn og Fjordane 0,266529 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Nord-Trøndelag 0,261063 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Ap Vestfold 0,260062 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Vest-Agder 0,254965 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Telemark 0,253406 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Frp Møre og Romsdal 0,246408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Møre og Romsdal 0,245156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Sør-Trøndelag 0,242316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Nordland 0,241890 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Finnmark 0,234599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 H Aust-Agder 0,234562 Mandat tildelt
83 Frp Vestfold 0,233391 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Rogaland 0,221216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Troms 0,218422 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Frp Troms 0,210003 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Sogn og Fjordane 0,205305 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Vest-Agder 0,197200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Telemark 0,190416 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Nord-Trøndelag 0,179874 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 H Finnmark 0,175486 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 SV Sogn og Fjordane 0,173968 Mandat tildelt