Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,6 27,4 2,2 53 49 4 52 51
Høyre 26,1 25,0 1,1 44 45 -1 44 45
Frp 21,5 15,2 6,3 37 27 10 38 37
SV 5,4 6,0 -0,6 9 11 -2 9 9
Sp 4,9 10,3 -5,4 8 19 -11 8 9
KrF 5,6 4,2 1,4 10 8 2 10 10
Venstre 4,5 4,4 0,1 8 8 0 8 8
MDG 0,0 3,2 -3,2 0 1 -1 0 0
Rødt 1,0 2,4 -1,4 0 1 -1 0 0
Andre 1,5 1,8 -0,3 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 6 6 4 1 0 0+1 1 0 0 0
Oslo 6 6 3 2 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 2 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 2 1 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1 0+1 0 0 0
Rogaland 3 4 4 0 0 2 0+1 0 0 0
Hordaland 4 5 3 1 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 2 1 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 2 1 2 0+1 0 0 0 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 KrF Møre og Romsdal 0,573240 Mandat tildelt
2 KrF Akershus 0,558808 Mandat tildelt
3 KrF Oslo 0,541791 Mandat tildelt
4 Sp Hordaland 0,538971 Mandat tildelt
5 Sp Akershus 0,512770 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 Sp Oppland 0,503088 Mandat tildelt
7 SV Nordland 0,502419 Mandat tildelt
8 V Rogaland 0,471837 Mandat tildelt
9 Sp Rogaland 0,464537 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Nord-Trøndelag 0,463975 Mandat tildelt
11 SV Rogaland 0,459464 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Frp Hordaland 0,457597 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Sør-Trøndelag 0,456297 Mandat tildelt
14 SV Troms 0,453662 Mandat tildelt
15 KrF Østfold 0,452232 Mandat tildelt
16 H Akershus 0,447272 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 H Rogaland 0,432894 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Hordaland 0,431893 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Møre og Romsdal 0,430775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Akershus 0,426101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Sogn og Fjordane 0,420411 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Vest-Agder 0,403794 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Oslo 0,402879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Rogaland 0,402533 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 V Akershus 0,400596 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Østfold 0,396757 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 KrF Aust-Agder 0,392645 Mandat tildelt
28 H Buskerud 0,392183 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Sør-Trøndelag 0,389266 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Vestfold 0,377028 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 V Sør-Trøndelag 0,376444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Frp Nordland 0,372610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Hordaland 0,369076 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Oslo 0,366594 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Sp Buskerud 0,358273 Mandat tildelt
36 H Troms 0,356887 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Sp Troms 0,355606 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Telemark 0,348726 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Møre og Romsdal 0,344630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Frp Buskerud 0,343007 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Finnmark 0,339150 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Nordland 0,336433 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 KrF Telemark 0,332415 Mandat tildelt
44 Frp Hedmark 0,331837 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 V Oslo 0,329702 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Sp Østfold 0,329362 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Sør-Trøndelag 0,328671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Hedmark 0,318934 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Finnmark 0,316945 Mandat tildelt
50 SV Oslo 0,316141 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Møre og Romsdal 0,315351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 SV Hordaland 0,314755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 SV Buskerud 0,314418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Østfold 0,313891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Hedmark 0,307942 Mandat tildelt
56 Sp Telemark 0,305316 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Sør-Trøndelag 0,297710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 KrF Vestfold 0,295266 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Rogaland 0,291489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Oppland 0,290799 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 H Vest-Agder 0,290595 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 Frp Oppland 0,288786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vestfold 0,286742 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 SV Akershus 0,285145 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Østfold 0,283426 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Finnmark 0,282608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Vest-Agder 0,280884 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Aust-Agder 0,267337 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Vestfold 0,266408 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 V Buskerud 0,264691 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Nordland 0,259345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Frp Troms 0,257999 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Møre og Romsdal 0,249539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Møre og Romsdal 0,245443 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 KrF Buskerud 0,244598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Frp Aust-Agder 0,244566 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Vestfold 0,237208 Mandat tildelt
78 Sp Nordland 0,236091 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Frp Telemark 0,233929 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Hordaland 0,224617 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 SV Telemark 0,222212 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Nord-Trøndelag 0,216889 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 V Nordland 0,213843 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Sp Hedmark 0,210589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 SV Oppland 0,207834 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Sør-Trøndelag 0,207315 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 H Nord-Trøndelag 0,205004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 H Finnmark 0,200022 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Østfold 0,198632 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 H Sogn og Fjordane 0,194135 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 SV Vest-Agder 0,192462 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 Sp Oslo 0,191138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 V Vest-Agder 0,186321 Mandat tildelt
94 SV Nord-Trøndelag 0,180775 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Vestfold 0,178720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Troms 0,176458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 V Finnmark 0,174047 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 KrF Sogn og Fjordane 0,172906 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 Sp Vest-Agder 0,153880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 V Troms 0,151147 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Hedmark 0,144004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 KrF Hedmark 0,144004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Nord-Trøndelag 0,143998 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 Sp Sogn og Fjordane 0,140974 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Oppland 0,140323 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 V Telemark 0,137715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Oppland 0,131705 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 V Sogn og Fjordane 0,125877 Mandat tildelt