Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,6 27,4 2,2 54 49 5 54 54
Høyre 22,2 25,0 -2,9 40 45 -5 40 40
Frp 13,4 15,2 -1,8 24 27 -3 26 24
SV 5,2 6,0 -0,8 10 11 -1 9 9
Sp 12,2 10,3 1,9 22 19 3 22 22
KrF 4,7 4,2 0,5 9 8 1 9 9
Venstre 4,0 4,4 -0,4 7 8 -1 7 7
MDG 3,6 3,2 0,4 2 1 1 1 2
Rødt 2,9 2,4 0,5 1 1 0 1 2
Andre 2,1 1,8 0,2 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Akershus 5 5 2 1 1 0+1 1 1 0 0
Oslo 6 5 2 2 0 0 1+1 1 1 0
Hedmark 3 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0
Oppland 2+1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 2 0+1 1 0 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0+1 1 1 0 0 0 0
Hordaland 4 5 2 1 2 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 2 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 2 1 1 1 0 0+1 0 0 0
Nord-Trøndelag 2 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Nordland 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Troms 2 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Finnmark 2 0 1 0+1 1 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,621406 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
2 V Hordaland 0,598951 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,553391 Mandat tildelt
4 H Nord-Trøndelag 0,522890 Mandat tildelt
5 H Finnmark 0,510216 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 SV Nordland 0,484727 Mandat tildelt
7 V Oslo 0,462739 Mandat tildelt
8 Ap Oppland 0,454651 Mandat tildelt
9 Sp Oslo 0,450170 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 Sp Vestfold 0,444228 Mandat tildelt
11 SV Rogaland 0,443259 Mandat tildelt
12 SV Troms 0,437685 Mandat tildelt
13 KrF Oslo 0,433548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Akershus 0,425546 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Ap Oslo 0,424081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 KrF Akershus 0,419573 Mandat tildelt
17 V Rogaland 0,419393 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Ap Akershus 0,413458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Ap Hordaland 0,411162 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Rogaland 0,410351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Nord-Trøndelag 0,406131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Hordaland 0,399880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Akershus 0,399475 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Ap Østfold 0,395672 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Nordland 0,387627 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Sp Rogaland 0,384914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Oslo 0,383495 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Vest-Agder 0,382448 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 KrF Østfold 0,381992 Mandat tildelt
30 H Buskerud 0,381061 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Ap Vest-Agder 0,378733 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 Sp Sør-Trøndelag 0,378061 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Akershus 0,377670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Ap Møre og Romsdal 0,368713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 H Rogaland 0,368043 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Hordaland 0,367190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Ap Sør-Trøndelag 0,354188 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Sp Nordland 0,352101 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Sp Sogn og Fjordane 0,350431 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Ap Rogaland 0,350072 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Ap Buskerud 0,349037 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 SV Buskerud 0,346700 Mandat tildelt
43 Ap Telemark 0,344916 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Buskerud 0,339238 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Østfold 0,337351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Møre og Romsdal 0,334854 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 V Sør-Trøndelag 0,334611 Mandat tildelt
48 KrF Aust-Agder 0,331651 Mandat tildelt
49 H Sør-Trøndelag 0,330948 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Ap Hedmark 0,329190 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Frp Rogaland 0,323041 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Ap Nordland 0,321382 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Vestfold 0,320539 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 V Akershus 0,316524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Frp Møre og Romsdal 0,314942 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Hedmark 0,314074 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 KrF Hordaland 0,311741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Sør-Trøndelag 0,309710 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Finnmark 0,305739 Mandat tildelt
60 SV Hordaland 0,303670 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Oslo 0,303494 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Troms 0,303411 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 SV Østfold 0,302848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Oppland 0,300122 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Vestfold 0,298296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Hedmark 0,297107 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Oppland 0,296682 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Telemark 0,296472 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Ap Nord-Trøndelag 0,295575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Troms 0,294645 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Sp Aust-Agder 0,294368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 SV Oslo 0,288960 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 H Nordland 0,286031 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 KrF Telemark 0,280797 Mandat tildelt
75 KrF Sør-Trøndelag 0,277630 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Ap Finnmark 0,276296 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 Ap Aust-Agder 0,274839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Østfold 0,272901 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Hedmark 0,271161 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 SV Møre og Romsdal 0,270599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 V Buskerud 0,268898 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 Frp Troms 0,268402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 Sp Hordaland 0,267943 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Ap Sogn og Fjordane 0,265258 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Frp Sogn og Fjordane 0,262425 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Ap Troms 0,259548 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Ap Vestfold 0,258837 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Vestfold 0,257018 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Møre og Romsdal 0,253506 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 Sp Telemark 0,252993 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Vest-Agder 0,252043 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Vestfold 0,249385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 Frp Østfold 0,247651 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Vest-Agder 0,247061 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 Sp Møre og Romsdal 0,244753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 Frp Buskerud 0,244688 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Akershus 0,244553 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 Frp Telemark 0,243358 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Oppland 0,240608 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 KrF Vest-Agder 0,237251 Mandat tildelt
101 KrF Buskerud 0,236131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 Sp Finnmark 0,234187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 Sp Nord-Trøndelag 0,230661 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 H Aust-Agder 0,227291 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 KrF Nordland 0,219050 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 Frp Oppland 0,216295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 SV Telemark 0,214418 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 Frp Finnmark 0,211708 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Vestfold 0,210880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
110 SV Sør-Trøndelag 0,200021 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
111 V Nordland 0,190116 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 SV Vest-Agder 0,185677 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Østfold 0,176545 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
114 SV Nord-Trøndelag 0,174399 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
115 V Vest-Agder 0,165618 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
116 H Sogn og Fjordane 0,165052 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
117 V Finnmark 0,154720 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
118 Frp Aust-Agder 0,152649 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
119 KrF Troms 0,149061 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
120 KrF Sogn og Fjordane 0,146060 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
121 KrF Oppland 0,142230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
122 V Oppland 0,140516 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
123 V Troms 0,134347 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
124 V Hedmark 0,128015 Mandat tildelt
125 V Telemark 0,122384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
126 KrF Nord-Trøndelag 0,121605 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
127 KrF Hedmark 0,121599 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
128 SV Sogn og Fjordane 0,116172 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
129 V Sogn og Fjordane 0,111875 Mandat tildelt