Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 29,5 26,3 3,2 54 48 6 54 54
Høyre 34,3 20,4 13,9 61 36 25 62 62
Frp 14,8 11,6 3,2 28 21 7 27 27
SV 3,9 7,6 -3,7 2 13 -11 2 2
Sp 4,6 13,5 -8,9 8 28 -20 8 8
KrF 5,2 3,8 1,4 9 3 6 9 9
Venstre 4,1 4,6 -0,5 7 8 -1 7 7
MDG 0,0 3,9 -3,9 0 3 -3 0 0
Rødt 1,6 4,7 -3,1 0 8 -8 0 0
Andre 2,0 3,6 -1,6 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 3 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 5 9 3 0 0+1 0 1 0 0 0
Oslo 6 8 2 1 0 0+1 2 0 0 0
Hedmark 3 1 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Oppland 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3+1 1 0 0 0 0 0 0 0
Telemark 2 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 2+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5+1 3 0 0 2 0 0 0 0
Hordaland 4 6 3 1 0 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 3 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 4 4 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 V Hordaland 0,579246 Mandat tildelt
2 Sp Akershus 0,539561 Mandat tildelt
3 KrF Møre og Romsdal 0,510484 Mandat tildelt
4 Sp Hordaland 0,504808 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 KrF Akershus 0,504465 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
6 H Rogaland 0,476995 Mandat tildelt
7 H Hordaland 0,476014 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 KrF Oslo 0,474393 Mandat tildelt
9 Sp Sør-Trøndelag 0,463001 Mandat tildelt
10 Sp Rogaland 0,461158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,443384 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 Sp Oppland 0,442272 Mandat tildelt
13 H Akershus 0,437395 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Sp Møre og Romsdal 0,416764 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 H Nordland 0,412492 Mandat tildelt
16 V Rogaland 0,407123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Nord-Trøndelag 0,392730 Mandat tildelt
18 Sp Østfold 0,384642 Mandat tildelt
19 Sp Buskerud 0,384469 Mandat tildelt
20 H Møre og Romsdal 0,383531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 H Buskerud 0,371601 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 V Akershus 0,366302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 KrF Østfold 0,366260 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Vestfold 0,361902 Mandat tildelt
25 H Østfold 0,359441 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 KrF Aust-Agder 0,358669 Mandat tildelt
27 H Vest-Agder 0,358390 Mandat tildelt
28 H Hedmark 0,356933 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Oppland 0,350848 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 V Sør-Trøndelag 0,349731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Aust-Agder 0,340609 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 V Oslo 0,339959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 KrF Hordaland 0,332123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Sp Troms 0,325154 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Vest-Agder 0,316792 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 KrF Telemark 0,305644 Mandat tildelt
37 Sp Sogn og Fjordane 0,290277 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 KrF Vestfold 0,287190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 KrF Rogaland 0,286829 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Telemark 0,280570 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Sør-Trøndelag 0,277680 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Sør-Trøndelag 0,268504 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Telemark 0,264317 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Finnmark 0,250160 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Nord-Trøndelag 0,238108 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Sogn og Fjordane 0,231549 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 H Troms 0,227117 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 V Buskerud 0,226826 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 KrF Buskerud 0,222325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 V Vestfold 0,221725 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Nordland 0,215156 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 V Østfold 0,209863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Sp Oslo 0,203833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 Sp Vestfold 0,202522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 Sp Nordland 0,192647 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Sp Hedmark 0,191069 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 V Møre og Romsdal 0,183242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Nordland 0,177310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Vest-Agder 0,175895 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 V Vest-Agder 0,162295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 KrF Sogn og Fjordane 0,158065 Mandat tildelt
62 H Finnmark 0,153571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 KrF Troms 0,152249 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Aust-Agder 0,138255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 KrF Hedmark 0,133830 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 KrF Nord-Trøndelag 0,123325 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 V Hedmark 0,122573 Mandat tildelt
68 V Troms 0,110344 Mandat tildelt
69 V Oppland 0,106932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 KrF Oppland 0,106628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Telemark 0,101176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Sogn og Fjordane 0,091862 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Finnmark 0,091014 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Aust-Agder 0,086671 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Nord-Trøndelag 0,072335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Finnmark 0,051510 Mandat tildelt